5.26. Rodyti slinkties juostas

Komanda Rodyti slinkties juostas įjungia ir išjungia slinkties juostų rodymą. Tai gali būti naudinga, jeigu dirbate naudodami viso ekrano veikseną.

Numatytąsias slinkties juostas galite nustatyti dialoge Paveikslėlio lango išvaizda.

5.26.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Scrollbars.