5.25. Zobrazovat pravítka

Tento příkaz přepíná zobrazování pravítek. Může se hodit, pokud je potřeba šetřit místem na obrazovce.

You can set the default for the rulers in the Image Window Appearance dialog.

5.25.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Rulers,

  • Příkaz lze vyvolat i klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+R.