5.13. Näytä valinta

Näytä valinta komento ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pisteviivan esittämisen, joka ympäröi valintaa kuvaikkunassa. Ota huomioon, että valinta on yhä olemassa, vaikka viivan esittäminen on poistettu käytöstä.

Voit asettaa valinnan näyttämisen oletuksen Kuvaikkuna ulkoasu ikkunasta.

5.13.1. Komennon aktivointi

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Selection,

  • tai käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl+T.