6.7. Jiskřit

6.7.1. Overview

Obrázek 17.125. Applying example for the Sparkle filter

Applying example for the Sparkle filter

Original image

Applying example for the Sparkle filter

Filter Sparkle applied


Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Efekty se světlem/Jiskřit.

6.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowSparkle….

6.7.3. Nastavení parametrů

Obrázek 17.126. Sparkle filter options

„Sparkle“ filter options

Hodnoty parametrů můžete zadat pomocí posuvníků nebo vstupních polí.

Preview

If checked, parameter setting results are interactively displayed in preview. Scroll bars allow you to move around the image.

Luminosity threshold

Čím vyšší práh, tím více oblastí bude pokryto jiskrami (0.0-0.1).

Flare intensity

Zvýšením této hodnoty se rozšíří střed i paprsky (0.0-1.0).

Spike length

Délka paprsků (1-100). Snížení hodnoty zkrátí nejprve malé paprsky.

Spike points

Počet počátečních bodů pro hroty (0-16). Jedná se o množství velkých hrotů. Malých hrotů je stejné množství. Pokud je číslo liché, jsou malé hroty naproti velký, pokud je číslo sudé, jsou velké hroty naproti sobě.

Spike angle

Úhel prvního velkého hrotu k horizontále (-1 +360). -1 znamená náhodný úhel. Pokud má oblast obrázku více pixelů nad daný práh, každý z nich bude generovat jiskru. Pokud je úhel kladný, budou všechny poskládány na sobě. Pokud je úhel -1, každá jiskra bude náhodně natočená, což vyústí ve velké množství tenkých hrotů.

Spike density

Tato volba určuje množství jisker v obrázku. Značí část (0.0-1.0) všech možných jisker, které budou skutečně vykresleny.

Transparency

When you increase transparency (0.0-1.0), sparkles become more transparent and the layer beneath becomes visible. If there is no other layer, sparkle saturation decreases.

Random hue

This option changes sparkle hue at random (0.0-1.0).

Random saturation

This option changes sparkle saturation at random (0.0-1.0).

Preserve luminosity

Všem centrálním pixelům přiřadí jas nejjasnějšího pixelu, čímž se zvýší celkový jas jisker.

Inverze

Místo výběru nejjasnějších bodů v obrázku se pracuje s nejtmavšími body, což vede k tmavým jiskrám.

Add border

Místo vytváření jisker v nejjasnějších bodech je vytvořen rám obrázku složený z mnoha jisker.

Natural color, Barva popředí, Panel nástrojů

You can change there the color of central pixels. This color will be added in Screen mode (Multiply if Inverse is checked). Natural color is the color of the pixel in the image.