6.6. Světelné efekty

6.6.1. Overview

Obrázek 17.118. The same image, before and after applying Lighting filter

The same image, before and after applying Lighting filter

Original image

The same image, before and after applying Lighting filter

Filter Lighting Effects applied


tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Efekty se světlem/Světelné efekty.

6.6.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowLighting Effects….

6.6.3. Options

Obrázek 17.119. Lighting filter options

„Lighting“ filter options

Preview

Je-li zaškrtnuta volba Interaktivní, je nastavení filtru interaktivně promítáno v náhledu. Kliknutím na tlačítko Budiž filtr na obrázek aplikujete.

If Interactive is not checked, changes are displayed in preview only when you click on the Update button. This option is useful with a slow computer.

Any other options are organized in tabs:

6.6.3.1. Obecné volby

Obrázek 17.120. Lighting filter options (General Options)

„Lighting“ filter options (General Options)

Průhledné pozadí

Výsledný obrázek bude průhledný v oblastech nulové výšky mapy vyvýšení (výška je nulová v černých oblastech mapy vyvýšení)-

Vytvořit nový obrázek

Aplikace filtru vytvoří nový obrázek.

High quality preview

For quicker CPUs.

Distance

You can specify the distance of the light source from the center of the image with this slider. The range of values is from 0.0 to 2.0.

6.6.3.2. Nastavení světla

Obrázek 17.121. Lighting filter options (Light Settings)

„Lighting“ filter options (Light Settings)

In this tab, you can set light parameters. With Light 1 to Light 6 you can create six light sources and work on each of them separately.

Typ

The filter provides several light types in a drop-down list:

Bodové

Displays a blue point at center of preview. You can click and drag it to move light all over the preview.

Směrové

The blue point is linked to preview center by a line which indicates the direction of light.

None

This deletes the light source (light may persist).

Color

Barva světla. Kliknutím na barevnou plochu se otevře standardní dialog pro výběr barev.

Intensity

With this option, you can set light intensity.

Poloha

Určuje polohu zdroje světla pomocí třech souřadnic: X pro vodorovnou polohu, Y pro svislou polohu, a Z pro vzdálenost zdroje (čím větší, tím méně světla). Hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí -1 až +1.

Směr

This option should allow you to fix the light direction in its three X, Y and Z coordinates.

Isolate

With this option, you can decide whether all light sources must appear in the Preview, or only the source you are working on.

Lighting preset

You can save your settings with the Save and get them back later with the Open.

6.6.3.3. Vlastnosti materiálu

Obrázek 17.122. Lighting filter options (Material Properties)

„Lighting“ filter options (Material Properties)

Tyto volby se netýkají přímo světla, ale světla odráženého od objektů.

Small spheres, on both ends of the input boxes, represent the action of every option, from its minimum (on the left) to its maximum (on the right). Help pop ups are more useful.

Glowing

With these option, you can set the amount of original color to show where no direct light falls.

Bright

With this option, you can set the intensity of original color when hit directly by a light source.

Shiny

This option controls how intense the highlight will be.

Polished

With this option, higher values make the highlight more focused.

Metallic

When this option is checked, surfaces look metallic.

6.6.3.4. Mapa vyvýšení

Obrázek 17.123. Lighting filter options (Bump Map)

„Lighting“ filter options (Bump Map)

In this tab, you can set filter options that give relief to the image. See Bump mapping .

Enable bump mapping

Společně s mapováním prostředí umožňuje tato volba zajímavé mapování vyvýšení. Jako mapy vyvýšení lze používat pouze obrázky v odstínech šedi (světlé oblasti jsou vyvýšeny, tmavé zůstávají beze změny). Pokud tedy chcete použít barevný obrázek, musíte ho nejdříve převést do odstínů šedi. (<Obrázek>/Režim/Odstíny šedi). Pokud tuto volbu aktivujete, budou povoleny následující možnosti:

Bumpmap image

You have to select there the grayscale image that will act as a bump map. See Bump Map plug-in for additional explanations.

Křivka

This option defines the method that will be used when applying the bump map; that is, the bump height is a function of the specified curve. Four curve types are available: Linear, Logarithmic, Sinusoidal and Spherical.

Maximum height

Maximální vyvýšení.

6.6.3.5. Mapování prostředí

Obrázek 17.124. Lighting filter options (Environment Map)

„Lighting“ filter options (Environment Map)

Enable environment mapping

Zaškrtnutím této volby aktivujeté následující volby:

Environment image

You have to select there a RGB image, present on your screen. Please note that for this option to work you should load another image with GIMP before using it.

An example can be found at [BUDIG01].