9.2. Foldningsmatrix

9.2.1. Oversigt

Det her er en matematikers domæne. De fleste filtre bruger foldningsmatrix. Med filteret Foldningsmatrix kan du lave et brugerdefineret filter, hvis du får lyst til det.

Hvad er en foldningsmatrix? Det er muligt at få en idé om det uden at bruge matematiske værktøjer, som kun de færreste kender. Foldning er behandlingen af en matrix med en anden, som kaldes kernen.

Filteret foldningsmatrix bruger en første matrix, som er det billede, der skal behandles. Billedet er en todimensional samling af pixels i rektangulære koordinater. Den anvendte kerne afhænger af den effekt, du ønsker.

GIMP bruger 5×5- eller 3×3-matricer. Vi vil kun se på 3×3-matricer, da de er de mest brugte, og de er nok til alle de effekter, du ønsker. Hvis alle kantværdier i en kerne er sat til nul, vil systemet betragte den som en 3×3-matrix.

Filteret undersøger successivt hver pixel i billedet. For hver af dem, som vi vil kalde den oprindelige pixel, multiplicerer det værdien af denne pixel og værdierne af de 8 omkringliggende pixels med kernens tilsvarende værdi. Derefter lægger den resultaterne sammen, og begyndelsespixlens værdi sættes til denne endelige resultatværdi.

Et simpelt eksempel:

Til venstre ses billedmatrixen: Hver pixel er markeret med sin værdi. Den oprindelige pixel har en rød kant. Kernens aktionsområde har en grøn kant. I midten er kernen, og til højre er foldningsresultatet.

Her er, hvad der skete: Filteret læste successivt, fra venstre mod højre og fra top til bund, alle pixels i kernens aktionsområde. Det multiplicerede værdien af hver af dem med kernens tilsvarende værdi og lagde resultaterne sammen. Den oprindelige pixel er blevet 42: (40*0)+(42*1)+(46*0) + (46*0)+(50*0)+(55*0) + (52*0)+(56*0)+(58*0) = 42 (filteret virker ikke på billedet, men på en kopi). Som et grafisk resultat er den oprindelige pixel flyttet en pixel nedad.

9.2.2. Aktivér filteret

Dette filter findes i hovedmenuen under FiltreGenereltFoldningsmatrix ….

9.2.3. Indstillinger

Figur 17.171. Indstillinger for Foldningsmatrix

Indstillinger for “Foldningsmatrix”

Forudindstilling, inputtype, tilpasning, indstillinger for blanding, forhåndsvisning, opdelt visning
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Matrix

Dette er 5×5-kernematrixen: Du indtaster de ønskede værdier direkte i felterne.

Divisor

Resultatet af den foregående beregning divideres med denne divisor. Du vil næppe bruge andet end 1, som efterlader resultaterne uændrede, og 9 eller 25 afhængigt af matrixstørrelsen, som giver gennemsnittet af pixelværdierne. Divisoren kan kun ændres, når Normalisér ikke er markeret.

Forskydning

Denne værdi lægges til divisionsresultatet. Dette er nyttigt, hvis resultatet kan være negativt. Denne forskydning kan være negativ. Den kan kun ændres, når Normalisér ikke er markeret.

Kanaler

Her vælges hvilke kanaler, filteret skal ændre.

Normalisér

Hvis denne indstilling er markeret, tager divisoren resultatværdien af foldningen. Hvis dette resultat er lig med nul (det er ikke muligt at dividere med nul), anvendes en forskydning på 128. Hvis den er negativ (en negativ farve er ikke mulig), anvendes en forskydning på 255 (inverterer resultatet).

Alfavægtning

Hvis denne indstilling ikke er markeret, tager filteret ikke højde for gennemsigtighed, og det kan føre til nogle artefakter ved sløring.

Kant

Når den oprindelige pixel er på en kant, er en del af kernen uden for billedet. Du er nødt til at beslutte, hvad filteret skal gøre:

Figur 17.172. Eksempler på kanter

Eksempler på kanter

Oprindeligt billede

Eksempler på kanter

Ingen kant

Eksempler på kanter

Fasthold nærmeste kant

Eksempler på kanter

Løkke-kant


Ingen

Denne del af kernen tages ikke i betragtning.

Fasthold nærmeste

Pixels på kanterne ændres ikke, men de beskæres.

Løkke

Denne del af kernen vil blive påvirket af pixels fra den modsatte kant, så pixels, der forsvinder fra den ene side, dukker op igen på den anden side.

Sort

Pixels på kanterne gøres sorte.

Hvid

Pixels på kanterne gøres hvide.

9.2.4. Eksempler

Design af kerner er baseret på matematik på højt niveau. Du kan finde færdige kerner på nettet. Her er et par eksempler:

Figur 17.173. Gør skarpere

Gør skarpere
Gør skarpere

Figur 17.174. Sløring

Sløring
Sløring

Figur 17.175. Kantforbedring

Kantforbedring
Kantforbedring

Figur 17.176. Kantgenkendelse

Kantgenkendelse
Kantgenkendelse

Figur 17.177. Relief

Relief
Relief