9.3. Afstandsafbildning

9.3.1. Oversigt

Hver pixel i billedet erstattes med en grå farve, der afhænger af afstanden til den nærmeste forhindringspixel, som normalt er en grænsepixel. Man kan bruge forskellige metoder til at beregne afstanden.

9.3.2. Aktivér filteret

Dette filter findes i hovedmenuen under FiltreGenereltAfstandsafbildning ….

9.3.3. Indstillinger

Figur 17.178. Indstillinger for Afstandsafbildning

Indstillinger for “Afstandsafbildning”

Forudindstilling, inputtype, tilpasning, indstillinger for blanding, forhåndsvisning, opdelt visning
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Målemetode (metrik)

Målemetode angiver, hvordan afstande beregnes. Tre metoder er tilgængelige:

  • Euklidisk (standard): Afstanden er en ret linje.

  • Manhattan: Afstanden er summen af de endimensionelle afstande langs x- og y-akserne.

  • Chebyshev: Afstanden er det maksimale af de endimensionelle afstande langs x- og y-akserne.

Kanthåndtering

Definerer, hvordan områder uden for input håndteres ved beregning af afstand. Valgmulighederne er: Under tærskel og Over tærskel.

Lav tærskel

Standard er 0. Hvis denne værdi øges, vælges pixels med højere lysstyrke.

Det oprindelige billede til eksemplet. Lav tærskel vil gradvist blive øget. Lysstyrke: mørkerød = 0,070; lys rød = 0,223; grøn = 0,133

Figur 17.179. Eksempel på Lav tærskel

Eksempel på “Lav tærskel”

Lav tærskel = 0: Kun kantafstande er synlige.

Eksempel på “Lav tærskel”

Lav tærskel = 0,070: Mørkerød cirkel ses.

Eksempel på “Lav tærskel”

Lav tærskel = 0,133: Grøn cirkel ses.

Eksempel på “Lav tærskel”

Lav tærskel = 0,223: Lys rød cirkel ses.


Høj tærskel

Standard er 1. Hvis denne værdi sænkes, bliver resultatet mørkere.

Gennemsnit af gråtoner

Antal beregninger til gennemsnit af gråtoner.

Normalisér

Denne indstilling er markeret som standard. Hvis du fjerner markeringen, oprettes der ingen sløring.

Figur 17.180. Eksempel på Normalisér

Eksempel på “Normalisér”

Normalisér markeret.

Eksempel på “Normalisér”

Normalisér ikke markeret.