2. Ροή εργασίας

2.1. Συγγραφή

Η γλώσσα είναι Αγγλικά (USA).

Για να επεξεργαστείτε αρχεία XML, χρησιμοποιήστε τον αγαπημένο σας επεξεργαστή κειμένου (ο συντάκτης αυτού του οδηγού προτιμά τον ελεύθερο επεξεργαστή Kate). Πρέπει να ορίσετε τον επεξεργαστή για:

  • Γλώσσα αγγλικά-ΗΠΑ.

  • Εσοχή με 2 κενά (το πλήκτρo Tab πρέπει να μετακινεί τον δείκτη κατά δύο κενά).

  • Αντικαταστήστε τους στηλοθέτες με κενά (για συμβατότητα με όλους τους επεξεργαστές κειμένου και φυλλομετρητές).

  • 80 χαρακτήρες ανά γραμμή.

  • Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος με τα αγγλικά (USA) ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

Τα πηγαία αρχεία είναι γραμμένα σε γλώσσα XML σύμφωνα με το DocBook DTD. Οι προδιαγραφές DocBook μπορούν να βρεθούν στο http://tdg.docbook.org/tdg/4.5/docbook.html.

Μην φοβηθείτε. Δεν χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα μάθετε XML σταδιακά διαβάζοντας υφιστάμενα αρχεία XML. Για νέα αρχεία, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα που μπορείτε να βρείτε στον φάκελο gimp-help/docs/templates.

[Σημείωση] Σημείωση

If you write a new file, you must add it in the src/gimp.xml file, or in the XML file that calls it (for example, the src/menus/edit.xml file calls undo.xml, redo.xml, fade.xml, and so on).