Παράρτημα B. Πώς να συνεισφέρετε

Πίνακας Περιεχομένων

1. Προαπαιτούμενα
1.1. Συμμετάσχετε στο Discourse
1.2. Δημιουργήστε ένα τοπικό αντίγραφο εργασίας του κώδικα
1.3. Εγκατάσταση του αμμοδοχείου σας
1.4. Ο φάκελος gimp-help
2. Ροή εργασίας
2.1. Συγγραφή
2.2. Επικύρωση
2.3. Εικόνες
2.4. Δημιουργία αρχείων HTML
2.5. Αποστολή των αρχείων σας
3. Παραρτήματα
4. Εργασία στα Windows

Καλώς ήλθατε στην ομάδα βοήθειας του GIMP!

Αυτό το μάθημα αποσκοπεί στη συγγραφή τεκμηρίωσης. Εάν θέλετε να μεταφράσετε την τεκμηρίωση της διεπαφής χρήστη, παρακαλούμε μα μεταβείτε στο "https://l10n.gnome.org/teams/xx" όπου "xx" είναι ο κωδικός της γλώσσας σας: οι κωδικοί γλώσσας ISO 639-1 μπορούν να βρεθούν στο https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.

1. Προαπαιτούμενα

1.1. Συμμετάσχετε στο Discourse

Μπορείτε να εγγραφείτε στον διακομιστή Discourse του Gnome και να εγγραφείτε στις ετικέτες gimp και documentation (τεκμηρίωση). Μη διστάσετε να ρωτήσετε. Εάν το κάνετε, θυμηθείτε να ορίσετε τις σχετικές ετικέτες, αλλιώς μπορεί να μην δούμε το μήνυμα.

1.2. Δημιουργήστε ένα τοπικό αντίγραφο εργασίας του κώδικα

Το εγχειρίδιο βοήθειας του GIMP φιλοξενείται σε ένα κεντρικό αποθετήριο στο https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help. Η δημιουργία τοπικού αντιγράφου αυτού του αποθετηρίου για να εργαστείτε διασφαλίζει ότι ο καθένας μπορεί να δουλέψει μόνος του χωρίς να μπερδεύεται με τις εργασίες των άλλων συντελεστών.

Ως αρχάριος, θα προσπελάσετε το αποθετήριο git ανώνυμα (χωρίς λογαριασμό). Ανοίξτε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε: git clone https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help.git .

Εάν έχετε έναν λογαριασμό GNOME, η εντολή είναι: git clone git@gitlab.gnome.org:GNOME/gimp-help.git .

Αυτό θα δημιουργήσει έναν φάκελο «gimp-help» στον τρέχοντα κατάλογό σας. Να έχετε υπομονή! Αυτό είναι μια μεγάλη μεταφόρτωση: περίπου 700 MB.

1.3. Εγκατάσταση του αμμοδοχείου σας

Μετά τη μεταφόρτωση του τοπικού σας αντιγράφου, εκτελέστε: cd gimp-help, έπειτα ./autogen.sh --without-gimp ALL_LINGUAS="en xx".

Όταν εκτελείτε ./autogen.sh, μπορείτε να σημειώσετε κάποια πακέτα που δεν βρέθηκαν, παραδείγματος χάρη «checking for dblatex... no». Τα περισσότερα από αυτά είναι αρχεία PDF και πρέπει να τα εγκαταστήσετε πριν να εκτελέσετε ./autogen.sh ξανά, εάν θέλετε να δημιουργήσετε αρχεία PDF.

1.4. Ο φάκελος gimp-help

Το εγχειρίδιο χρήστη του GIMP συντηρείται στα αρχεία xml του φακέλου «src». Θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα αρχεία xml για να δουλέψετε.