2.2. Επικύρωση

Όταν έχετε τελειώσει τη συγγραφή, πρέπει να επιβεβαιώσετε την εργασία σας: