2.3. Εικόνες

Πρέπει επίσης να διαχειριστείτε τα στιγμιότυπα. Ιδού μερικές συμβουλές για να κάνετε καλά στιγμιότυπα:

Μην συμπεριλάβετε αγγλικό κείμενο στις εικόνες. Οι μεταφραστές δεν μπορούν να το μεταφράσουν και αυτό δεν αρέσει σε πολλούς χρήστες. Χρησιμοποιήστε αντί για αυτό υπόμνημα XML. ή δώστε ένα αρχείο .xcf στον φάκελο Docs (Έγγραφα)xcf images (Εικόνες xcf), υποδεικνύοντας τα με σχόλιο στο αρχείο XML:

Τα εικονίδια για το GIMP είναι στο usr/share/gimp/2.0/icons. Τα εικονίδια GTK είναι στο /usr/share/icons/.

Για να συμπεριλάβετε ένα εικονίδιο στο κείμενο:

Τρεις εντολές για δημιουργία των εικόνων σας: