2.3. Εικόνες

Πρέπει επίσης να διαχειριστείτε τα στιγμιότυπα. Ιδού μερικές συμβουλές για να κάνετε καλά στιγμιότυπα:

Don't include English text in images. Translators can't translate it and many users don't like that. Use XML captions instead, or provide a .xcf file in the Docsxcf images folder, indicating it by a comment in the XML file: <!--TO TRANSLATORS: Corresponding .xcf file is in https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help/tree/master/docs/xcf%20images -->

Τα εικονίδια για το GIMP είναι στο usr/share/gimp/2.0/icons. Τα εικονίδια GTK είναι στο /usr/share/icons/.

To include an icon in the text: <guiicon> <inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="path-to-icon"/> </imageobject> </inlinemediaobject> </guiicon>

Τρεις εντολές για δημιουργία των εικόνων σας: