2. Πλέγματα και οδηγοί

Θα σας έχει συμβεί πολλές φορές ότι χρειαζόσαστε να τοποθετήσετε κάτι σε μια εικόνα με πολλή ακρίβεια και δεν είναι εύκολο να το κάνετε με το ποντίκι. Συχνά έχετε καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των τόξων του πληκτρολογίου (που μετακινεί το επηρεαζόμενο αντικείμενο ένα εικονοστοιχείο τη φορά, ή 25 εικονοστοιχεία εάν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift), αλλά το GIMP σας δίνει επίσης δύο άλλες βοήθειες για την ευκολότερη τοποθέτηση: πλέγματα και οδηγούς.

Σχήμα 12.34. Η χρησιμοποιούμενη εικόνα για τα παρακάτω παραδείγματα

Η χρησιμοποιούμενη εικόνα για τα παρακάτω παραδείγματα

2.1. Το πλέγμα εικόνας

Σχήμα 12.35. Εικόνα με προκαθορισμένο πλέγμα

Εικόνα με προκαθορισμένο πλέγμα

Κάθε εικόνα έχει ένα πλέγμα. Είναι πάντοτε παρόν, αλλά από προεπιλογή δεν είναι ορατό μέχρι να ενεργοποιηθεί εναλλάσσοντας ΠροβολήΕμφάνιση πλέγματος στο μενού εικόνας. Εάν θέλετε τα πλέγματα να είναι παρόντα πιο συχνά, μπορείτε να αλλάξετε την προκαθορισμένη συμπεριφορά επιλέγοντας "Εμφάνιση πλέγματος" στη σελίδα Εμφάνιση παραθύρου εικόνας> του διαλόγου Προτιμήσεων. (Σημειώστε ότι υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για κανονική κατάσταση και για κατάσταση πλήρους οθόνης.)

Η προεπιλεγμένη εμφάνιση πλέγματος ορίζεται όταν εγκαθίσταται το GIMP, αποτελείται από μαύρους σταυρούς στις τομές των γραμμών πλέγματος, με τις γραμμές πλέγματος να τοποθετούνται κάθε 10 εικονοστοιχεία οριζόντια και κάθετα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το προεπιλεγμένο πλέγμα χρησιμοποιώντας τη σελίδα του διαλόγου προτιμήσεων Προεπιλεγμένο πλέγμα εικόνας. Εάν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση του πλέγματος μόνο για την τρέχουσα εικόνα, μπορείτε επιλέγοντας ΕικόναΔιαμόρφωση πλέγματος από το μενού εικόνας: αυτό εμφανίζει το διάλογο Ρύθμιση πλέγματος εικόνας.

Σχήμα 12.36. Μια διαφορετική τεχνοτροπία πλέγματος

Μια διαφορετική τεχνοτροπία πλέγματος

Όχι μόνο μπορεί ένα πλέγμα να είναι χρήσιμο για εκτίμηση αποστάσεων και χωρικές σχέσεις, αλλά επίσης επιτρέπει την στοίχιση αντικειμένων ακριβώς με το πλέγμα, εάν εναλλάξετε στο μενού εικόναςΠροβολήΠροσκόλληση στο πλέγμα: αυτό προξενεί στο δρομέα του ποντικιού να "στραβώσει" τέλεια σε κάθε γραμμή πλέγματος τοποθετημένη σε κάποια απόσταση. Μπορείτε να προσαρμόσετε το κατώφλι προσκόλλησης απόστασης ορίζοντας "απόσταση προσκόλλησης" στη σελίδα Επιλογές εργαλείων του διαλόγου προτιμήσεων, αλλά οι περισσότεροι ικανοποιούνται με την προεπιλεγμένη τιμή των 8 εικονοστοιχείων. (Σημειώστε ότι είναι πλήρως δυνατή η προσκόλληση στο πλέγμα ακόμα κι αν το πλέγμα δεν είναι ορατό. Δεν είναι όμως εύκολο να φανταστεί κάποιος γιατί θα μπορούσατε να το θέλετε.)