Κεφάλαιο 12. Εμπλουτισμός του GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Διάλογος προτιμήσεων
1.1. Εισαγωγή
1.2. Πόροι συστήματος
1.3. Αποσφαλμάτωση
1.4. Διαχείριση χρώματος
1.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
1.6. Πειραματικός χώρος δοκιμών
1.7. Επιλογές εργαλείου
1.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
1.9. Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
1.10. Διεπαφή
1.11. Θέμα
1.12. Θέμα εικονιδίου
1.13. Εργαλειοθήκη
1.14. Προεπειλογές διαλόγων
1.15. Σύστημα βοήθειας
1.16. Εμφάνιση
1.17. Διαχείριση παραθύρου
1.18. Παράθυρα εικόνας
1.19. Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
1.20. Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
1.21. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
1.22. Συσκευές εισόδου
1.23. Ελεγκτές εισόδου
1.24. Φάκελοι
1.25. Φάκελοι δεδομένων
2. Πλέγματα και οδηγοί
2.1. Το πλέγμα εικόνας
2.2. Οδηγοί
3. Απόδοση πλέγματος
4. Ρύθμιση παρατιθέμενης κρυφής μνήμης
5. Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού
6. Προσαρμογή αρχικής οθόνης

1. Διάλογος προτιμήσεων

1.1. Εισαγωγή

Σχήμα 12.1. Λίστα των σελίδων προτίμησης

Λίστα των σελίδων προτίμησης

Ο διάλογος προτιμήσεων μπορεί να προσπελαστεί από τη γραμμή μενού εικόνας, μέσα από ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις. Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πολλές όψεις του τρόπου εργασίας του GIMP. Οι παρακάτω ενότητες αναλύουν τις ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε και τι επηρεάζουν.

Όλες οι πληροφορίες προτιμήσεων αποθηκεύονται σε ένα αρχείο που λέγεται gimprc στον προσωπικό σας κατάλογο GIMP, έτσι εάν είστε ένας «δυνατός χρήστης» που προτιμά να δουλέψει με επεξεργαστή κειμένου παρά με γραφική διεπαφή, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επεξεργαζόμενοι αυτό το αρχείο. Εάν το κάνετε και είσαστε σε σύστημα Linux, τότε το man gimprc θα σας δώσει πολλές τεχνικές πληροφορίες για τα περιεχόμενα του αρχείου και πού χρησιμοποιούνται.

1.2. Πόροι συστήματος

Σχήμα 12.2. Πόροι συστήματος

Πόροι συστήματος

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ποσότητα της δεσμευμένης μνήμης του συστήματος για ποικίλους σκοπούς. Σας επιτρέπει επίσης να ορίσετε το μέγεθος των αρχείων μικρογραφιών που το GIMP παράγει.


1.2.1. Επιλογές

Κατανάλωση πόρων

Ελάχιστος αριθμός σταθμών αναίρεσης

Το GIMP σας επιτρέπει να αναιρέσετε τις περισσότερες ενέργειες διατηρώντας ένα «Ιστορικό αναιρέσεων» για κάθε εικόνα, για την οποία μια συγκεκριμένη ποσότητα μνήμης έχει δεσμευτεί. Ανεξάρτητα από τη χρήση μνήμης, όμως, το GIMP πάντοτε επιτρέπει αναίρεση κάποιου ελάχιστου αριθμού των πιο πρόσφατων ενεργειών: Αυτός είναι ο αριθμός που καθορίζεται εδώ. Δείτε Τμήμα 3, «Αναίρεση» για περισσότερες πληροφορίες για το μηχανισμό αναίρεσης του GIMP.

Μέγιστη μνήμη αναιρέσεων

Αυτή είναι η ποσότητα της δεσμευμένης μνήμης αναίρεσης για κάθε εικόνα. Εάν το μέγεθος του ιστορικού αναίρεσης το ξεπερνά, τα πιο παλιά στοιχεία διαγράφονται, εκτός και εάν αυτό κατέληγε στην παρουσία λιγότερων σημείων από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίστηκε πιο πάνω.

Μέγεθος παράθεσης κρυφής μνήμης

Αυτή είναι η ποσότητα της δεσμευμένης RAM του συστήματος για τα δεδομένα εικόνας GIMP. Εάν το GIMP απαιτεί περισσότερη μνήμη από αυτό, ξεκινά με εναλλαγή στο δίσκο, που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει δραματική επιβράδυνση. Σας δίνεται η ευκαιρία να ορίσετε αυτό τον αριθμό όταν εγκαθιστάτε το GIMP, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε εδώ. Δείτε Ορισμός της παράθεσης κρυφής μνήμης για περισσότερες πληροφορίες.

Μέγιστο μέγεθος νέας εικόνας

Αυτός δεν είναι δύσκολος περιορισμός: εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα μεγαλύτερη από το καθορισμένο μέγεθος, σας ζητείται επιβεβαίωση εάν πραγματικά το επιθυμείτε. Αυτό γίνεται για να αποφύγετε την τυχαία δημιουργία εικόνων πολύ μεγαλύτερων από την πρόθεσή σας, που μπορεί ή να καταρρεύσει το GIMP ή να προκαλέσει πολλλλύ αργγγγγή απόκριση.

Συμπίεση εικονικής μνήμης (Swap)

Αυτό ορίζει τη μέθοδο συμπίεσης που χρησιμοποιείται για τα δεδομένα πλακιδίων που είναι αποθηκευμένα στην εικονική μνήμη (swap). Η συμπίεση μπορεί να μειώσει το μέγεθος της εικονικής μνήμης και να αυξήσει την ταχύτητά της, ελαχιστοποιώντας την είσοδο και την έξοδο. Οι τιμές είναι καλύτερη απόδοση (η προεπιλογή), ισορροπημένη και καλύτερη συμπίεση, ή καμία για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συμπίεση.

Αριθμός νημάτων για χρήση

Η πολυνημάτωση επιτρέπει τη χρήση πολλών πυρήνων επεξεργασίας. Αυτό δεν χρησιμοποιείται από όλα τα γνωρίσματα προς το παρόν. Ενδιαφέρον είναι ότι η πολυνημάτωση συμβαίνει μέσω της επεξεργασίας GEGL, αλλά επίσης στον ίδιο τον πυρήνα του GIMP, παραδείγματος χάρη στον διαχωρισμό βαφής από την οθόνη.

Πρόσβαση διαδικτύου

Έλεγχος ενημερώσεων

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το GIMP θα ελέγχει τακτικά κατά την εκκίνηση εάν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση. Εάν υπάρχει, θα λάβετε μια ειδοποίηση που μπορείτε να ενημερώσετε. Σημειώστε ότι αυτή η επιλογή απαιτεί να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και να επιτρέπεται στο GIMP η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μικρογραφίες εικόνων

Μέγεθος μικρογραφιών

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε το μέγεθος των εμφανιζόμενων μικρογραφιών στον διάλογο ανοίγματος αρχείου (και επίσης αποθήκευσης για πιθανή χρήση από άλλα προγράμματα). Οι επιλογές είναι «Χωρίς μικρογραφίες», «Κανονική (128x128)» και «Μεγάλη (256x256)».

Μέγιστο μέγεθος αρχείου για μικρογραφίες

Εάν ένα αρχείο εικόνας είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο μέγιστο μέγεθος, το GIMP δεν θα δημιουργήσει μικρογραφία του. Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να αποφύγετε μικρογραφίες υπερβολικά μεγάλων αρχείων που θα έκαναν το GIMP να σέρνεται.

Ιστορικό εγγράφου

Διατήρηση εγγραφής χρησιμοποιημένων αρχείων στη λίστα πρόσφατων εγγράφων

When checked, files you have opened will be saved in the Document history. You can access the list of files with the Document history dialog from the image menu-bar: FileOpen RecentDocument History.

1.3. Αποσφαλμάτωση

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η σελίδα ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμη στα Windows.

Σχήμα 12.3. Σελίδα ρυθμίσεων αποσφαλμάτωσης

Σελίδα ρυθμίσεων αποσφαλμάτωσης

1.3.1. Επιλογές

Πολιτική αποσφαλμάτωσης

Η Πολιτική αποσφαλμάτωσης λέει στο GIMP, τι θέλετε να κάνετε εάν το GIMP αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έχετε τέσσερις επιλογές:

Προειδοποιήσεις αποσφαλμάτωσης, κρίσιμα σφάλματα και καταρρεύσεις

Αυτή είναι η πιο αναλυτική επιλογή. Συνήθως χρησιμοποιείται μόνο όταν προσπαθείτε να βρείτε ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Αυτό ξεκινά την αποσφαλμάτωση για κάθε είδους κατάρρευση, σφάλμα ή προειδοποίηση.

Αποσφαλμάτωση κρίσιμων σφαλμάτων και καταρρεύσεων

Έναρξη της αποσφαλμάτωσης όταν το GIMP αντιμετωπίσει κατάρρευση ή κρίσιμο σφάλμα.

Αποσφαλμάτωση μόνο καταρρεύσεων

Έναρξη της αποσφαλμάτωσης μόνο όταν το GIMP αντιμετωπίσει κατάρρευση.

Να μην αποσφαλματώνεται ποτέ το GIMP

Ό,τι κι αν συμβεί, η αποσφαλμάτωση να μην ξεκινήσει ποτέ.

Η αποτελεσματική αποσφαλμάτωση είναι δυνατή μόνο αν έχετε εγκαταστήσει το gdb ή το lldb.

1.4. Διαχείριση χρώματος

Σχήμα 12.4. Προτιμήσεις διαχείρισης χρώματος

Προτιμήσεις διαχείρισης χρώματος

1.4.1. Επιλογές

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη διαχείριση χρώματος του GIMP.

Some of the options let you choose a color profile from a menu. If the desired profile is not present in the menu yet, you can add it by clicking on Select color profile from disk….

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Αρχεία που περιέχουν χρωματικές κατατομές είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από την κατάληξη τους .icc. Επιπρόσθετα αποθηκεύονται συνήθως όλες μαζί σε μερικά μόνο μέρη. Εάν τρέχετε το GIMP σε Mac OS X, δοκιμάστε /Library/ColorSync/Profiles/ και Library/Printers/[manufacturer]/Profiles.

Κατάσταση εμφάνισης εικόνας

Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αποφασίσετε πώς λειτουργεί η διαχείριση χρώματος του GIMP. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις επιλογής:

 • Χωρίς διαχείριση χρώματος: επιλέγοντας αυτό κλείνει ολότελα η διαχείριση χρώματος στο GIMP.

 • Εμφάνιση διαχείρισης χρώματος: επιτρέπει τη διαχείριση χρωμάτων GIMP και παρέχει μια πλήρως διορθωμένη εμφάνιση των εικόνων σύμφωνα με τη δεδομένη κατατομή (προφίλ) χρώματος για την οθόνη.

 • Προσομοίωση εκτύπωσης: επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, ενεργοποιείτε τη διαχείριση χρώματος GIMP όχι μόνο στην εφαρμογή της κατατομής εμφάνισης, αλλά επίσης στην κατατομή (προφίλ) προσομοίωσης επιλεγμένου εκτυπωτή. Έτσι, μπορείτε να προεπισκοπήσετε τα αποτελέσματα χρώματος μιας εκτύπωσης με αυτόν τον εκτυπωτή.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Παρακαλώ σημειώστε, ότι η διαχείριση χρώματος του GIMP χρησιμοποιείται για βελτίωση της εμφάνισης των εικόνων και την ενσωμάτωση κατατομών μόνο σε αρχεία εικόνας. Ειδικά οι επιλογές που διαλέγετε σε αυτό το διάλογο δεν χρησιμοποιούνται με κανένα τρόπο για εκτύπωση μέσα από το GIMP. Αυτό συμβαίνει επειδή η εκτύπωση είναι μια ειδική εργασία που γίνεται από μια μηχανή εκτύπωσης που δεν είναι μέρος του GIMP.

Εμφάνιση διαχείρισης χρώματος

Κατατομή οθόνης

 • Καμία: Το GIMP χρησιμοποιεί την χρωματομετρική κατατομή της οθόνης σας.

 • Επιλογή χρωματικής κατατομής από δίσκο: επιλέξτε μια κατατομή που έχετε διαθέσιμη στον υπολογιστή σας.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την κατατομή (προφίλ) παρακολούθησης συστήματος

 • Όταν είναι ενεργοποιημένο, το GIMP θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την κατατομή χρώματος της οθόνης που παρέχεται από το σύστημα. Η διαμορφωμένη κατατομή οθόνης χρησιμοποιείται τότε μόνο ως εναλλακτική.

Στόχος απόδοσης

 • Αυτή η επιλογή ασχολείτει με την μετατροπή των χρωμάτων από τον χρωματικό χώρο της εικόνας σας στη συσκευή εμφάνισής σας. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες καταστάσεις: «διαισθητική», «σχετική χρωματομετρική», «κορεσμός» και «απόλυτη χρωματομετρική».

  Η σχετική χρωματομετρική είναι συνήθως η βέλτιστη επιλογή (προεπιλογή). Εκτός και χρησιμοποιείτε κατατομή οθόνης LUT (οι περισσότερες κατατομές οθόνης είναι πίνακες), η επιλογή διαισθητικού στόχου σας δίνει στην πραγματικότητα σχετική χρωματομετρική. Δείτε επίσης Σχεδίαση στόχου .

Χρήση μαύρου σημείου αντιστάθμισης

 • Αυτή η επιλογή είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε την αντιστάθμιση μαύρου σημείου εκτός και έχετε κάποιον αντίθετο λόγο.

Βελτιστοποίηση εμφάνισης εικόνας για:

 • Two options: Speed and Precision / Color Fidelity. «Speed» is activated by default. If not, image display might be better at the cost of speed.

Προσομοίωση εκτύπωσης

Η προσομοίωση εκτύπωσης είναι μηχανισμός που σας επιτρέπει να δείτε στην οθόνη σας πώς θα φαίνεται η εκτύπωση στο χαρτί. Πιο γενικά, είναι προσομοίωση εκτύπωσης από τον χρωματικό χώρο της εικόνας σας σε έναν άλλο χρωματικό χώρο (εκτυπωτή ή άλλης συσκευής εξόδου).

Κατατομή προσομοίωσης εκτύπωσης

None is the choice by default. The drop-down list offers the possibility of Select color profile from disk….

Στόχος απόδοσης Όπως παραπάνω, τέσσερις καταστάσεις: «διαισθητική», «σχετική χρωματομετρική», «κορεσμός» και «απόλυτη χρωματομετρική». Δοκιμάστε τα όλα και επιλέξτε αυτό που φαίνεται καλύτερα.

Χρήση μαύρου σημείου αντιστάθμισης

Δοκιμάστε με και χωρίς αντιστάθμιση μαύρου σημείου και επιλέξτε τι φαίνεται καλύτερα.

Βελτιστοποίηση προσομοίωσης εκτύπωσης για:

Two options: Speed and Precision / Color Fidelity. «Speed» is activated by default. If not, soft-proofing might be better at the cost of speed.

Περιγραφή χρωμάτων φάσματος

Όταν αυτό το πλαίσιο είναι σημειωμένο, η προσομοίωση εκτύπωσης θα σημειώσει χρώματα που δεν αντιπροσωπεύονται στον χρωματικό χώρο του στόχου. Στα δεξιά, υπάρχει ένα έγχρωμο πλήκτρο, που μπορεί να πατηθεί για να ανοίξει έναν επιλογέα χρώματος για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των χρωμάτων του φάσματος.

Προτιμώμενες κατατομές (προφίλ)

Κατατομή RGB

Προεπιλογή είναι «καμία», που οδηγεί στη χρήση της ενσωματωμένης κατατομής (προφίλ) RGB. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη κατατομή χρωματικού χώρου εργασίας RGB από τον δίσκο: θα υπάρχει δίπλα στην ενσωματωμένη κατατομή όταν μπορεί να επιλεχθεί μια χρωματική κατατομή.

Κατατομή (προφίλ) γκρίζας κλίμακας

Προεπιλογή είναι «Καμία», που οδηγεί στη χρήση της ενσωματωμένης κατατομής (προφίλ) γκρίζας κλίμακας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη κατατομή χρωματικού χώρου εργασίας γκρίζας κλίμακας από τον δίσκο: θα υπάρχει δίπλα στην ενσωματωμένη κατατομή όταν επιλέγεται μια χρωματική κατατομή γκρίζας κλίμακας.

Κατατομή (προφίλ) CMYK

Προεπιλογή είναι «Καμία». Μπορείτε να επιλέξετε μια κατατομή χρωματικού χώρου εργασίας CMYK από τον δίσκο για να μετατρέψετε το RGB σε CMYK.

Πολιτικές

Συμπεριφορά ανοίγματος αρχείου

Προεπιλογή είναι «Ερώτηση τι να γίνει». Μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Διατήρηση ενσωματωμένης κατατομής», ή «Μετατροπή στην ενσωματωμένη κατατομή sRGB, ή γκρίζας κλίμακας» για να δείξετε πώς θα αντιμετωπιστούν οι ενσωματωμένες χρωματικές κατατομές κατά το άνοιγμα αρχείου εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Για περισσότερες εξηγήσεις:

 • Οι κατατομές ICC εξηγούνται στη Wikipedia [WKPD-ICC].

 • Δείτε το έργο OpenICC ([OPENICC]) όπου το GIMP και άλλα μεγάλα ονόματα της ελεύθερης πληροφόρησης συμμετέχουν.

Μερικές διαθέσιμες διαδικτυακές κατατομές (προφίλ) χρωμάτων:

 • Ο χώρος εργασίας ICC sRGB: ICCsRGB[ICCsRGB]

 • Adobe RGB98 Workspace: Adobe RGB (1998)[AdobeRGB]

 • Κατατομές ECI (European Color Initiative): ECI[ECI]

Διάλογοι φίλτρων

Να εμφανίζονται οι προχωρημένες επιλογές χρωμάτων: οι προχωρημένες επιλογές χρωμάτων στους διαλόγους φίλτρων δεν είναι ορατοί όταν όταν αυτή η επιλογή δεν είναι σημειωμένη.

1.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας

Σχήμα 12.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας

Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εισαγωγή και την εξαγωγή εικόνων.


1.5.1. Επιλογές

Αυτές οι επιλογές είναι αυτονόητες και το αναδυόμενο παράθυρο βοηθά στην παροχή περισσότερων πληροφοριών.

1.6. Πειραματικός χώρος δοκιμών

Σχήμα 12.6. Σελίδα ρυθμίσεων δοκιμών

Σελίδα ρυθμίσεων δοκιμών

1.6.1. Επιλογές

Επιτάχυνση υλικού

Οι ρυθμίσεις δοκιμών είναι διαθέσιμες μόνο εάν έχετε ξεκινήσει ρητά το GIMP με την εντολή «--show-playground» της ρύθμισης γραμμής εντολών, ή εάν έχετε ενεργοποιήσει προηγουμένως μία από τις πειραματικές ρυθμίσεις στο χώρο δοκιμών.

Χρήση OpenCL

OpenCL είναι ένα ακρώνυμο για την Open Computing Language (δείτε Wikpedia). Αυτή η επιλογή βελτιώνει την ταχύτητα διαχείρισης συγκεκριμένων λειτουργιών, χρησιμοποιώντας τη GPU (μονάδα επεξεργασίας γραφικών) αντί για την CPU.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Αυτό είναι ένα πολύ πειραματικό χαρακτηριστικό που είναι γνωστό ότι κολλάει συχνά! Ενεργοποιήστε αυτό μόνο εάν σκοπεύετε να εργαστείτε για τη βελτίωσή του και μην ξεχνάτε ότι το έχετε ενεργοποιήσει.

Εξωφρενικές επιλογές - Πειραματικά εργαλεία

Εργαλείο παραμόρφωσης σημείου Ν

Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ελαστική παραμόρφωση της εικόνας χρησιμοποιώντας σημεία.

Εργαλείο κλωνοποίησης χωρίς ραφή

Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να επικολλήσετε χωρίς ραφή μια εικόνα σε μια άλλη.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Πρόκειται για πειραματικά εργαλεία που είναι γνωστό ότι κολλάνε, προκαλούν επιβράδυνση και δεν λειτουργούν όπως αναμένεται! Ενεργοποιήστε αυτό μόνο εάν θέλετε να το δοκιμάσετε ή σκοπεύετε να εργαστείτε για τη βελτίωσή του και μην ξεχνάτε ότι το έχετε ενεργοποιήσει.

1.7. Επιλογές εργαλείου

Σχήμα 12.7. Προτιμήσεις επιλογών εργαλείου

Προτιμήσεις επιλογών εργαλείου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πολλές όψεις της συμπεριφοράς των εργαλείων.


1.7.1. Επιλογές

Γενικά

Να επιτρέπεται η επεξεργασία μη ορατών στρώσεων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε στρώσεις με απενεργοποιημένη ορατότητα (το εικονίδιο ματιού στη προσάρτηση στρώσης).

Αποθήκευση επιλογών εργαλείου στην έξοδο

Αυτονόητο

Αποθήκευση επιλογών εργαλείου τώρα

Αυτονόητο

Επαναφορά αποθηκευμένων επιλογών εργαλείου στις προεπιλεγμένες τιμές

Αυτονόητο

Κλιμάκωση

Προεπιλεγμένη παρεμβολή

Όταν κλιμακώνεις κάτι, κάθε εικονοστοιχείο στο αποτέλεσμα υπολογίζεται με παρεμβολή μερικών εικονοστοιχείων στην πηγή. Αυτή η επιλογή καθορίζει την προεπιλεγμένη μέθοδο παρεμβολής: μπορεί πάντοτε να αλλαχθεί, όμως, στο διάλογο επιλογών εργαλείου.

Υπάρχουν πέντε επιλογές:

Καμία

Αυτή είναι η πιο γρήγορη μέθοδος, αλλά είναι αρκετά πρόχειρη: θα πρέπει να σκεφτείτε τη χρήση της μόνο εάν ο υπολογιστής σας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα ταχύτητας , ή όταν σχεδιάζετε θολές εικόνες.

Γραμμική

Μια απλή μορφή παρεμβολής και είναι αρκετά καλή για τους περισσότερους σκοπούς.

Κυβική

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή, αλλά είναι επίσης πιο αργή από τη Γραμμική. Σε γενικές γραμμές δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη Γραμμική, αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να φαίνεται χειρότερη.

NoHalo

Αυτή η μέθοδος εκτελεί υψηλής ποιότητας παρεμβολή. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο NoHalo όταν ελαττώνεται μια εικόνα σε λιγότερο από το μισό του αρχικού μεγέθους.

LoHalo

Αυτή η μέθοδος εκτελεί υψηλής ποιότητας παρεμβολή. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο LoHalo όταν δεν μειώνετε το μέγεθος πολύ (περιστροφή, στρέβλωση).

Κοινές επιλογές ζωγραφικής μεταξύ εργαλείων

Πινέλο, δυναμική, μοτίβο, διαβάθμιση

Μπορείτε να αποφασίσετε εδώ, εάν αλλάζοντας το πινέλο κλ για ένα εργαλείο θα προκαλέσει το καινούργιο στοιχείο να χρησιμοποιηθεί για όλα τα εργαλεία, ή εάν κάθε ατομικό εργαλείο (μολύβι, πινέλο, αερογράφος, κλ) θα πρέπει να θυμάται το στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε τελευταία για αυτό ειδικά.

Εργαλείο μετακίνησης

Ορισμός στρώσης ή μονοπατιού ως ενεργού

Μπορείτε να αποφασίσετε εδώ εάν αλλάζοντας την τρέχουσα στρώση ή μονοπάτι, τι θα συμβεί όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο μετακίνησης και χωρίς πάτημα κανενός πλήκτρου.

1.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας

Σχήμα 12.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης νέας εικόνας

Προτιμήσεις προεπιλεγμένης νέας εικόνας

Αυτή η καρτέλα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το διάλογο νέας εικόνας. Δείτε την ενότηταδιάλογος νέας εικόνας για εξήγηση της σημασίας κάθε τιμής.

1.9. Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας

Σχήμα 12.9. Προτιμήσεις προεπιλεγμένου πλέγματος

Προτιμήσεις προεπιλεγμένου πλέγματος

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ιδιότητες πλέγματος του GIMP, που μπορούν να εναλλαχτούν ενεργό ή ανενεργό χρησιμοποιώντας ΠροβολήΕμφάνιση πλέγματος από το μενού εικόνας. Οι ρυθμίσεις εδώ ταιριάζουν με αυτές στο διάλογο τροποποίησης πλέγματος εικόνας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναδιαμόρφωση του πλέγματος μιας υπάρχουσας εικόνας, επιλέγοντας ΕικόναΔιαμόρφωση πλέγματος από το μενού εικόνας. Δείτε την ενότητα διάλογος διαμόρφωσης πλέγματος για πληροφορίες για τη σημασία κάθε ρύθμισης.

1.10. Διεπαφή

Σχήμα 12.10. Συνδυασμένες προτιμήσεις διεπαφής

Συνδυασμένες προτιμήσεις διεπαφής

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις γλώσσας, προεπισκοπήσεις στρώσης/καναλιού και πληκτρολογίου.


Επιλογές

Γλώσσα

Η προεπιλεγμένη γλώσσα του GIMP είναι αυτή ντου συστήματος. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στην πτυσσόμενη λίστα. Πρέπει να ξεκινήσετε το GIMP ξανά για να ενεργοποιήσετε αυτή την αλλαγή. Παρακαλώ δείτε το Τμήμα 1.2, «Γλώσσα».

Προεπισκοπήσεις

Από προεπιλογή, το GIMP εμφανίζει μικροσκοπικές προεπισκοπήσεις των περιεχομένων των στρώσεων και καναλιών σε πολλές θέσεις, συμπεριλαμβανόμενου του διαλόγου στρώσεων. Εάν για κάποιο λόγο θα προτιμούσατε να τις απενεργοποιήσετε, μπορείτε να το κάνετε αποεπιλέγοντας Ενεργοποίηση προεπισκοπήσεων στρώσεων και καναλιών. Εάν θέλετε οι προεπισκοπήσεις να εμφανίζονται, μπορείτε να προσαρμόσετε τα μεγέθη τους χρησιμοποιώντας τα μενού για Προεπιλεγμένο μέγεθος προεπισκόπησης στρώσης και καναλιού και Μέγεθος προεπισκόπησης περιήγησης.

Μπορείτε επίσης να αναπροσαρμόσετε το Αναίρεση μεγέθους προεπισκόπησης και το Μέγεθος προεπισκόπησης περιήγησης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Το GIMP μπορεί να σας δώσει την δυνατότητα να δημιουργήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου (συνδυασμοί πλήκτρων που ενεργοποιούν μια είσοδο μενού) δυναμικά, πατώντας τα πλήκτρα ενώ ο δείκτης υπερίπταται πάνω από την επιθυμητή είσοδο μενού. Όμως, αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, επειδή μπορεί να οδηγήσει τους αρχάριους χρήστες σε τυχαία αντικατάσταση των τυπικών συντομεύσεων πληκτρολογίου. Εάν θέλετε να τις ενεργοποιήσετε, σημειώστε εδώ Χρήση δυναμικών συντομεύσεων πληκτρολογίου . Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δημιουργία συντομεύσεων για εντολές μενού.

Πατώντας το πλήκτρο για Ρύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου εμφανίζεται ο διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου, που σας επιτρέπει να βλέπετε όλες τις ενέργειες και να εκχωρείτε ή να αλλάζετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου τους.

Εάν αλλάξετε συντομεύσεις, θα θέλετε προφανώς οι αλλαγές σας να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε μελλοντικές συνεδρίες του GIMP. Εάν όχι, αποεπιλέξτε Αποθήκευση συντομεύσεων πληκτρολογίου κατά την έξοδο. Αλλά να το θυμόσαστε, γιατί ίσως να απογοητευτείτε αργότερα. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε συντομεύσεις κατά την έξοδο κάθε συνεδρίας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αποθήκευση συντομεύσεων πληκτρολογίου τώρα και θα εφαρμοστούν στις επόμενες συνεδρίες. Εάν αποφασίσετε ότι πήρατε μερικές κακές αποφάσεις για τις συντομεύσεις, μπορείτε να τις επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση πατώντας Επαναφορά αποθηκευμένων συντομεύσεων πληκτρολογίου στις προεπιλεγμένες τιμές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Αφαίρεση όλων των συντομεύσεων πληκτρολογίου.

1.11. Θέμα

Σχήμα 12.11. Προτιμήσεις θέματος

Προτιμήσεις θέματος

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα θέμα, που προσδιορίζει πολλές όψεις της εμφάνισης της διεπαφής χρήστη του GIMP. Πατώντας σε ένα θέμα στη λίστα προκαλεί την άμεση εφαρμογή, έτσι είναι εύκολο να δείτε το αποτέλεσμα και να αλλάξετε τη γνώμη σας εάν δεν σας αρέσει.

1.12. Θέμα εικονιδίου

Σχήμα 12.12. Προτιμήσεις θέματος εικονιδίου

Προτιμήσεις θέματος εικονιδίου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα θέμα για τα εικονίδια της διεπαφής χρήστη του GIMP. Δοκιμάστε τα: θα δείτε το αποτέλεσμα αμέσως στον διάλογο προτιμήσεων.

1.13. Εργαλειοθήκη

Σχήμα 12.13. Προτιμήσεις εργαλειοθήκης

Προτιμήσεις εργαλειοθήκης

1.13.1. Επιλογές

Σχήμα 12.14. Προεπιλεγμένη εμφάνιση εργαλειοθήκης

Προεπιλεγμένη εμφάνιση εργαλειοθήκης

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εμφάνιση της εργαλειοθήκης, αποφασίζοντας εάν οι τρεις περιοχές «πληροφορίας περιεχομένου» πρέπει να εμφανίζονται στον πυθμένα.

Εμφάνιση

Να εμφανίζεται ο λογότυπος GIMP (μεταφορά και απόθεση στον προορισμό)

Μπορείτε με πάτημα, μεταφορά και απόθεση εικόνας από περιηγητή αρχείου σε αυτήν την περιοχή να την ανοίξετε.

Προβολή χρωμάτων προσκηνίου και παρασκηνίου

Ελέγχει εάν το χρώμα περιοχής στα αριστερά (2) εμφανίζεται στην εργαλειοθήκη.

Προβολή ενεργού πινέλου, μοτίβου και διαβάθμισης

Ελέγχει εάν η περιοχή στο κέντρο (3), με τα εικονίδια πινέλου, μοτίβου και διαβάθμισης, εμφανίζεται στην εργαλειοθήκη.

Προβολή ενεργής εικόνας

Ελέγχει εάν η προεπισκόπηση της τρέχουσας ενεργής εικόνας εμφανίζεται στα δεξιά (4).

Χρήση ομάδων εργαλείων

Από το GIMP-2.10.18, τα εργαλεία μπορούν να ομαδοποιηθούν στην εργαλειοθήκη (δείτε Τμήμα 1.2, «Εικονίδια εργαλείου»).

Ρύθμιση εργαλείων

Σε αυτον τον κατάλογο, τα εργαλεία με μάτι είναι παρόντα στην εργαλειοθήκη. Από προεπιλογή, τα εργαλεία χρώματος δεν έχουν μάτι: μπορείτε να τα προσθέσετε στην εργαλειοθήκη πατώντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε ένα μάτι.

Από το GIMP-2.10.18, τα εργαλεία ομαδοποιούνται. Μπορείτε:

 • Μετακίνηση ομάδων χρησιμοποιώντας μεταφορά και απόθεση ή τα πλήκτρα βελών στο τέλος του διαλόγου.

 • Δημιουργία νέας ομάδας χρησιμοποιώντας το Δημιουργία νέας ομάδας εργαλείων στο τέλος του διαλόγου. Αυτή η ομάδα εργαλείων δημιουργείται κενή.

Οι αλλαγές συμβαίνουν άμεσα.

1.14. Προεπειλογές διαλόγων

Σχήμα 12.15. Προεπειλογή διαλόγου

Προεπειλογή διαλόγου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες παραμέτρους των διαλόγων.


1.15. Σύστημα βοήθειας

Σχήμα 12.16. Προτιμήσεις συστήματος βοήθειας

Προτιμήσεις συστήματος βοήθειας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά του συστήματος βοήθειας του GIMP.


1.15.1. Επιλογές

Γενικά

Εμφάνιση συμβουλών εργαλείου

Συμβουλές εργαλείων είναι μικρές αναδυόμενες βοήθειες που εμφανίζονται όταν ο δείκτης υπερίπταται για μια στιγμή πάνω από κάποιο στοιχείο της διεπαφής, όπως ένα κουμπί ή εικονίδιο. Μερικές φορές εξηγούν τι κάνει το στοιχείο, μερικές φορές σας δίνουν υποδείξεις για μη προφανείς τρόπους χρήσης τους. Εάν τις βρίσκεται υπερβολικά ενοχλητικές, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε αποεπιλέγοντας αυτήν την επιλογή. Σας συνιστούμε όμως να τις αφήσετε εκτός και είσαστε ένας πολύ προχωρημένος χρήστης.

Εμφάνιση κουμπιών βοήθειας

Αυτή η επιλογή ελέγχει εάν τα κουμπιά βοήθειας εμφανίζονται σε κάθε διάλογο εργαλείου, που ίσως χρησιμοποιείται εναλλακτικά για κλήση του συστήματος βοήθειας.

Εγχειρίδιο χρήσης

Αυτή η αναδυόμενη λίστα σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ Χρήση εγκατεστημένης έκδοσης και Χρήση διαδικτυακής έκδοσης. Δείτε Τμήμα 12.2, «Βοήθεια».

Περιηγητής βοήθειας

Περιηγητής βοήθειας για χρήση

Η βοήθεια του GIMP παρέχεται με τη μορφή αρχείων HTML, δηλαδή ιστοσελίδων. Μπορείτε να τις δείτε χρησιμοποιώντας έναν ειδικό περιηγητή βοήθειας που έρχεται με το GIMP, ή έναν περιηγητή ιστού της επιλογής σας. Εδώ διαλέγετε ποια επιλογή θα χρησιμοποιήσετε. Επειδή οι σελίδες βοήθειας ελέγχθηκαν προσεκτικά για βέβαιη καλή συνεργασία με τον περιηγητή του GIMP, ενώ άλλοι περιηγητές ιστού ποικίλουν κάπως στην υποστήριξη των χαρακτηριστικών, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η χρήση του εσωτερικού περιηγητή· αλλά στην πραγματικότητα οποιοσδήποτε σύγχρονος περιηγητής ιστού θα είναι εντάξει.

[Σημείωση] Σημείωση

Σημειώστε ότι ο περιηγητής βοήθειας GIMP δεν είναι διαθέσιμος σε όλα τα λειτουργικά. Αν λείπει, αυτή η επιλογή είναι κρυφή και ο τυπικός περιηγητής ιστού θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στις σελίδες βοήθειας.

Αναζήτηση ενέργειας

Μέγιστο μέγεθος ιστορικού

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100 (0-1000) στοιχεία στο ιστορικό.

Εμφάνιση μη διαθέσιμων ενεργειών

Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, μια αναζήτηση ενεργειών θα επιστρέψει επίσης τις ανενεργές ενέργειες.

Καθαρισμός ιστορικού ενεργειών

Αυτονόητο.

1.16. Εμφάνιση

Σχήμα 12.17. Προτιμήσεις εμφάνισης

Προτιμήσεις εμφάνισης

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο που διαφανή μέρη μιας εικόνας αναπαριστώνται και σας επιτρέπει την επαναβαθμονόμηση της ανάλυσης της οθόνης σας.


1.16.1. Επιλογές

Διαφάνεια

Έλεγχος τεχνοτροπίας

Από προεπιλογή, το GIMP υποδεικνύει διαφάνεια χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο σκακιέρας με ελέγχους μεσαίου τόνου, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε εάν θέλετε, ή σε διαφορετικό τύπο σκακιέρας ή σε συμπαγές μαύρο, άσπρο ή γκρι.

Μέγεθος ελέγχου

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των τετραγώνων στο χρησιμοποιούμενο μοτίβο σκακιέρας για να δείξετε διαφάνεια.

Σχήμα 12.18. Διάλογος βαθμονόμησης

Διάλογος βαθμονόμησης

Ανάλυση οθόνης

Η ανάλυση οθόνης είναι ο λόγος των εικονοστοιχείων, οριζοντίως και καθέτως σε ίντσες. Έχετε τρεις τρόπους να προχωρήσετε εδώ:

 • Λήψη της ανάλυσης από το σύστημα παραθύρου. (πολύ εύκολο, προφανώς ανακριβές).

 • Χειροκίνητος ορισμός

 • Πίεση του πλήκτρου βαθμονόμησης.

Διάλογος βαθμονόμησης

Η οθόνη ήταν εντυπωσιακά κλειστή όταν προσπάθησα το διάλογο βαθμονόμησης. Το «παιχνίδι βαθμονόμησης» είναι διασκεδαστικό. Θα χρειαστείτε ένα μαλακό χάρακα.

1.17. Διαχείριση παραθύρου

Σχήμα 12.19. Προτιμήσεις διαχείρισης παραθύρου

Προτιμήσεις διαχείρισης παραθύρου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο συμπεριφοράς των παραθύρων στο GIMP. Πρέπει να σημειώσετε ότι το GIMP δεν επεξεργάζεται παράθυρα άμεσα, αντίθετα στέλνει αιτήματα στη διαχείριση παραθύρων (δηλαδή, στα Windows εάν τρέχετε Windows, στο Mutter εάν τρέχετε μια τυπική εγκατάσταση Gnome στο Linux, κλ.π.). Επειδή υπάρχουν πολλές διαχειρίσεις παραθύρων και δεν συμπεριφέρονται όλοι τους καλά, δεν μπορεί να υπάρχει εγγύηση ότι οι περιγραφόμενες εδώ λειτουργίες θα δουλέψουν στην πραγματικότητα όπως περιγράφεται. Όμως, εάν χρησιμοποιείτε μία σύγχρονη, σύμφωνη με τα πρότυπα διαχείριση παραθύρων, πρέπει να το κάνει.

1.17.1. Επιλογές

Συμβουλές διαχειριστή παραθύρου

Συμβουλές τύπου παραθύρου για την εργαλειοθήκη και τις προσαρτήσεις

Οι επιλογές που κάνετε εδώ καθορίζουν τη συμπεριφορά εργαλειοθήκης και προσαρτήσεων που κρατούν διαλόγους. Έχετε τρεις πιθανότητες για αυτές:

 • Εάν επιλέξετε Κανονικό παράθυρο, θα συμπεριφερθούν όπως οποιοδήποτε άλλο παράθυρο.

 • Εάν επιλέξετε Βοηθητικό παράθυρο, το κουμπί μείωσης στη γραμμή τίτλου είναι απόν και οι προσαρτήσεις θα παραμείνουν μόνιμα στην οθόνη σας.

  Σχήμα 12.20. Γραμμή τίτλου βοηθητικού παραθύρου

  Γραμμή τίτλου βοηθητικού παραθύρου

  Κανονική γραμμή τίτλου

  Γραμμή τίτλου βοηθητικού παραθύρου

  Η γραμμή τίτλου σε βοηθητικό παράθυρο


 • Εάν επιλέξετε Διατήρηση στην κορυφή, θα κρατηθούν μπροστά από κάθε άλλο παράθυρο πάντοτε.

Σημειώστε ότι οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν θα λάβουν χώρα πριν την επόμενη φορά που ξεκινά το GIMP.

Εστίαση

Ενεργοποίηση της εστιασμένης εικόνας

Κανονικά, όταν εστιάζετε ένα παράθυρο εικόνας (συνήθως υποδεικνυόμενο από μια αλλαγή στο χρώμα του πλαισίου), γίνεται η «ενεργή εικόνα» για το GIMP και συνεπώς ο σκοπός για οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικές με την εικόνα εκτελείτε. Μερικοί άνθρωποι, όμως, προτιμούν να εγκαταστήσουν τους διαχειριστές παραθύρου έτσι ώστε οποιοδήποτε εισερχόμενο παράθυρο από το δείκτη να εστιάζεται αυτόματα. Εάν το κάνετε, μπορεί να βρείτε ότι αυτό είναι άβολο για εστιασμένες εικόνες να γίνονται αυτόματα ενεργές και ίσως είναι καλύτερο να ξεσημειώσετε αυτήν την επιλογή.

Θέσεις παραθύρου

Αποθήκευση θέσεων παραθύρου στην έξοδο

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, την επόμενη φορά που ξεκινάτε το GIMP, θα δείτε το ίδιο σύνολο παραθύρων διαλόγου, στις ίδιες θέσεις που καταλαμβάνουν την τελευταία φορά που φύγατε.

Αποθήκευση θέσεων παραθύρου τώρα

Αυτό το πλήκτρο είναι χρήσιμο μόνο εάν το «Αποθήκευση θέσεων παραθύρου κατά την έξοδο» είναι ασημείωτο. Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τα παράθυρα σας όπως επιθυμείτε, πατώντας το πλήκτρο και έπειτα να τα έχετε να εμφανίζονται με αυτήν τη διάταξη κάθε φορά που ξεκινάτε το GIMP.

Επαναφορά των αποθηκευμένων θέσεων παραθύρων στις προεπιλεγμένες τιμές

Εάν αποφασίσετε ότι δεν σας αρέσει η διάταξη των παραθύρων που αποθηκεύσατε και θα θέλατε να επιστρέψετε πίσω στην προεπιλεγμένη ρύθμιση παρά να ξοδεύετε χρόνο μετακινώντας τα τριγύρω, μπορείτε να το κάνετε πατώντας αυτό το κουμπί.

1.18. Παράθυρα εικόνας

Σχήμα 12.21. Προτιμήσεις γενικού παραθύρου εικόνας

Προτιμήσεις γενικού παραθύρου εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει την προσαρμογή πολλών πτυχών συμπεριφοράς των παραθύρων εικόνας.


1.18.1. Επιλογές

Γενικά

Χρήση «Εμφάνιση όλων» από προεπιλογή

Δείτε το Τμήμα 5.3, «Εμφάνιση όλων» για να καταλάβετε αυτήν την επιλογή.

Χρήση «Κουκκίδα για κουκκίδα» από προεπιλογή

Χρήση του «Κουκκίδα για κουκκίδα» σημαίνει ότι σε εστίαση 1:1, κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας αντιστοιχεί σε ένα εικονοστοιχείο της προβολής. Εάν το «Κουκκίδα για κουκκίδα» δεν χρησιμοποιείται, τότε το εμφανιζόμενο μέγεθος εικόνας καθορίζεται από την ανάλυση Χ και Υ της εικόνας. Δείτε την ενότητα Κλιμάκωση εικόνας για περισσότερες πληροφορίες.

Ταχύτητα κινούμενων στιγμών

Όταν δημιουργείται μια επιλογή, η άκρη της εμφανίζεται ως γραμμή με παύλες που εμφανίζονται για μετακίνηση, περπατώντας αργά κατά μήκος του ορίου: αποκαλούνται περιπαικτικά «μυρμήγκια που περπατούν». Όσο πιο μικρή η εισαγόμενη τιμή εδώ, τόσο πιο γρήγορα περπατούν τα μυρμήγκια (και συνεπώς είναι πιο ταραγμένα!).

Συμπεριφορά εστίασης και αλλαγής μεγέθους

Αλλαγή μεγέθους παραθύρου στην εστίαση

Εάν αυτή η επιλογή επισημανθεί, τότε κάθε φορά που εστιάζετε την εικόνα, το παράθυρο εικόνας θα αλλάξει μέγεθος αυτόματα για να το ακολουθήσει. Διαφορετικά, το παράθυρο εικόνας θα διατηρήσει το ίδιο μέγεθος όταν εστιάζετε την εικόνα.

Αλλαγή μεγέθους παραθύρου στην μεταβολή μεγέθους εικόνας

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, τότε κάθε φορά που αλλάζει το μέγεθος της εικόνας, με περικοπή ή αλλαγή μεγέθους της, το παράθυρο εικόνας θα αλλάξει μέγεθος αυτόματα για να ακολουθήσει. Αλλιώς, το παράθυρο εικόνας θα διατηρήσει το ίδιο μέγεθος.

Αρχικός λόγος εστίασης

Μπορείτε να διαλέξετε είτε να έχετε εικόνες, όταν πρωτοανοίγουν, κλιμακωμένες έτσι ώστε η συνολική εικόνα να ταιριάζει άνετα στην οθόνη σας, ή αλλιώς εμφανίζεται σε εστίαση 1:1. Εάν επιλέξετε την δεύτερη επιλογή και η εικόνα είναι υπερβολικά μεγάλη για να ταιριάξει στην οθόνη σας, τότε το παράθυρο εικόνας θα δείξει μόνο ένα μέρος της (αλλά μπορείτε να την κυλήσετε σε άλλα μέρη).

Πλήκτρο διαστήματος

Ενώ πιέζεται το πλήκτρο διαστήματος
 • Πανοραμική προβολή (προεπιλογή) ή

 • Εναλλαγή στο εργαλείο μετακίνησης

 • Καμία ενέργεια

Δρομείς ποντικιού

Εμφάνιση περιγράμματος πινέλου

Εάν αυτή επιλογή έχει σημειωθεί, τότε όταν χρησιμοποιείτε εργαλείο ζωγραφικής, το περίγραμμα του πινέλου θα εμφανιστεί στην εικόνα καθώς μετακινείτε το δείκτη τριγύρω. Σε αργά συστήματα, εάν το πινέλο είναι πολύ μεγάλο, αυτό μπορεί ευκαιριακά να προκαλέσει κάποια καθυστέρηση στην ικανότητα του GIMP να ακολουθεί τις κινήσεις σας: εάν αυτό ισχύει, απενεργοποιώντας το ίσως βοηθήσει. Αλλιώς, θα το βρείτε προφανώς πολύ χρήσιμο.

Εμφάνιση δείκτη στα εργαλεία ζωγραφικής

Εάν αυτό σημειωθεί, ένας δείκτης θα εμφανιστεί. Αυτό είναι προσθήκη στο περίγραμμα πινέλου, εάν το περίγραμμα πινέλου εμφανίζεται. Ο τύπος του δείκτη καθορίζεται από την επόμενη επιλογή.

Κατάσταση δείκτη

Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα εκτός και η Εμφάνιση δείκτη στα εργαλεία ζωγραφικής είναι σημειωμένη. Εάν είναι, έχετε τρεις επιλογές: Εικονίδιο εργαλείου, που προκαλεί την εμφάνιση μιας μικρής εικονικής αναπαράστασης του τρέχοντος ενεργού εργαλείου δίπλα στο δείκτη· Εικονίδιο εργαλείου με σταυρόνημα, που εμφανίζει το εικονίδιο καθώς και ένα σταυρόνημα που δείχνει το κέντρο του δρομέα, ή Μόνο σταυρόνημα.

Χειρισμός δείκτη

Αυτή η επιλογή καθορίζει την κατεύθυνση του δείκτη. Η προεπιλογή είναι Δεξιόχειρας. Όταν επιλέγεται Αριστερόχειρας, ο δείκτης αναστρέφεται οριζόντια.

1.19. Εμφάνιση παραθύρου εικόνας

Σχήμα 12.22. Προεπιλογές εμφάνισης παραθύρου εικόνας

Προεπιλογές εμφάνισης παραθύρου εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση των παραθύρων εικόνας, για κανονική κατάσταση και κατάσταση πλήρους οθόνης. Όλες οι ρυθμίσεις εδώ μπορούν να αλλαχθούν σε μια βάση εικόνας ειδική για την εικόνα χρησιμοποιώντας εισόδους από το μενού προβολής.


Τα μόνα τμήματα που ίσως χρειάζονται περισσότερη εξήγηση είναι αυτά που έχουν σχέση με το συμπλήρωμα. «Συμπλήρωμα» είναι το χρώμα που εμφανίζεται γύρω από τις άκρες της εικόνας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων χρωμάτων για το χρώμα συμπλήρωσης: για να χρησιμοποιήσετε το χρώμα που ορίζεται στο τρέχον θέμα· για να χρησιμοποιήστε ανοιχτά ή σκούρα χρώματα που ορίζονται για ελέγχους, όπως αυτά που αναπαριστούν διαφανή μέρη της εικόνας· ή για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένο χρώμα, που μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας το πλήκτρο χρώματος για «Προσαρμοσμένο χρώμα συμπλήρωσης».

Keep canvas padding in Show All mode: in this mode (Τμήμα 5.3, «Εμφάνιση όλων»), you can see pixels outside the canvas. When this option is not checked, the area outside the canvas is filled with a checkerboard pattern, even if you have selected a custom padding color. When the option is checked, the canvas has the custom padding color.

Σχήμα 12.23. Παράδειγμα

Παράδειγμα

Το χρώμα συμπλήρωσης είναι κίτρινο. Το «Διατήρηση συμπλήρωσης καμβά» δεν είναι σημειωμένο.

Παράδειγμα

Το χρώμα συμπλήρωσης είναι κίτρινο. Το «Διατήρηση συμπλήρωσης καμβά» είναι σημειωμένο.


1.20. Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης

Σχήμα 12.24. Τίτλος παραθύρου εικόνας και μορφές γραμμής κατάστασης

Τίτλος παραθύρου εικόνας και μορφές γραμμής κατάστασης

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το κείμενο που εμφανίζεται σε δύο θέσεις: τη γραμμή τίτλου μιας εικόνας και τη γραμμή κατάστασης. Η γραμμή τίτλου πρέπει να εμφανίζεται πάνω από την εικόνα· όμως, αυτό εξαρτάται από τη συνεργασία από το διαχειριστή παραθύρου, έτσι δεν είναι εγγυημένο ότι θα δουλεύει πάντοτε. Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται κάτω από την εικόνα, στη δεξιά πλευρά. Δείτε την ενότητα Παράθυρο εικόνας για περισσότερες πληροφορίες.


1.20.1. Επιλογή τύπου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών προσχεδιασμένων μορφών, ή μπορείτε να δημιουργήσετε τη δικιά σας, γράφοντας ένα συμβολοσειρά μορφής στην περιοχή εισόδου. Ιδού πώς μπορείτε να καταλάβετε μια συμβολοσειρά μορφής: οτιδήποτε πληκτρολογείτε εμφανίζεται ακριβώς όπως το πληκτρολογείτε με την εξαίρεση των μεταβλητών, των οποίων όλα τα ονόματα ξεκινάνε με «%». Ιδού μια λίστα μεταβλητών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Μεταβλητή Σημαίνει
%f Γυμνό όνομα αρχείου της εικόνας, ή «Άτιτλο»
%F Πλήρες μονοπάτι στο αρχείο, ή «Άτιτλο»
%p Αριθμός ταυτότητας εικόνας (αυτός είναι μοναδικός)
%i Αριθμός προβολής, εάν η εικόνα έχει περισσότερες από μία εμφανίσεις
%t Τύπος εικόνας (RGB, γκρι κλίμακα, από ευρετήριο)
%z Συντελεστής εστίασης ως ποσοστό
%s Συντελεστής κλίμακας πηγής (στάθμη εστίασης = %d/%s)
%d Συντελεστής κλίμακας προορισμού (στάθμη εστίασης = %d/%s)
%Dx Επέκταση στο x εάν η εικόνα είναι βρόμικη, αλλιώς τίποτα
%Cx Επέκταση στο x εάν η εικόνα είναι καθαρή, αλλιώς τίποτα
%l Ο αριθμός στρώσεων
%L Αριθμός στρώσεων (μεγάλη μορφή)
%m Χρησιμοποιούμενη μνήμη από την εικόνα
%n Όνομα της ενεργής στρώσης/καναλιού
%P ταυτότητα της ενεργής στρώσης/καναλιού
%w Πλάτος εικόνας σε εικονοστοιχεία
%W Πλάτος εικόνας σε μονάδες πραγματικού κόσμου
%h Ύψος εικόνας σε εικονοστοιχεία
%H Ύψος εικόνας σε μονάδες πραγματικού κόσμου
%u Σύμβολο μονάδας (π.χ. px για εικονοστοιχείο)
%U Συντόμευση μονάδας
%% Κυριολεκτικό σύμβολο «%»

1.21. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας

Σχήμα 12.25. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας

Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την προσκόλληση στην εικόνα. Μόνο το Προσκόλληση στους οδηγούς είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να σημειώσετε Προσκόλληση σε πλέγμα, Προσκόλληση σε άκρα καμβά και Προσκόλληση σε ενεργή διαδρομή, σε κανονική κατάσταση και σε κατάσταση πλήρους οθόνης.

Απόσταση προσκόλλησης είναι η απόσταση ενεργοποίησης της προσκόλλησης, σε εικονοστοιχεία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 8 εικονοστοιχεία (1-255).

1.22. Συσκευές εισόδου

Σχήμα 12.26. Προτιμήσεις συσκευών εισόδου

Προτιμήσεις συσκευών εισόδου

Επεκταμένες συσκευές εισόδου

Κοινό εργαλείο και επιλογές εργαλείου μεταξύ των συσκευών εισόδου

Όταν ενεργοποιηθεί, το ίδιο εργαλείο και οι επιλογές εργαλείου θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις συσκευές εισόδου. Δεν θα συμβεί αλλαγή εργαλείου όταν αλλάζει η συσκευή εισόδου.

Διαμόρφωση επεκταμένων συσκευών εισόδου

Αυτό το μεγάλο πλήκτρο σας επιτρέπει να ορίσετε τις συνδεμένες συσκευές με τον υπολογιστή σας: πινακίδες (τάμπλετ), πληκτρολόγια MIDI, κλ.π. Εάν έχετε μια πινακίδα, θα δείτε έναν διάλογο όπως αυτός:

Σχήμα 12.27. Προτιμήσεις πινακίδας

Προτιμήσεις πινακίδας

Αποθήκευση ρυθμίσεων συσκευής εισόδου στην έξοδο

Όταν σημειώσετε αυτό το πλαίσιο, το GIMP θυμάται το εργαλείο, χρώμα, μοτίβο και πινέλο που χρησιμοποιούσατε την τελευταία φορά που φύγατε.

Αποθήκευση ρυθμίσεων συσκευής εισόδου τώρα

Αυτονόητο.

Επαναφορά αποθηκευμένων ρυθμίσεων συσκευής εισόδου στις προεπιλεγμένες τιμές

Διαγραφή των ρυθμίσεων σας και επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

1.23. Ελεγκτές εισόδου

Σχήμα 12.28. Προτιμήσεις ελεγκτών εισόδου

Προτιμήσεις ελεγκτών εισόδου

Αυτός ο διάλογος έχει δύο λίστες πρόσθετων ελεγκτών εισόδου: Διαθέσιμοι ελεγκτές στα αριστερά, Ενεργοί ελεγκτές στα δεξιά. Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει μια συσκευή εισόδου και να την ρυθμίσει.

Κλικ σε στοιχείο θα το επισημάνει και μπορείτε να μετακινήσετε τον ελεγκτή από τη μία λίστα στην άλλη με κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο βέλους. Όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε έναν ελεγκτή από την λίστα των ενεργών ελεγκτών στους διαθέσιμους ελεγκτές, αναδύεται ένας διάλογος και σας δίνει την επιλογή αφαίρεσης του ελεγκτή ή απλά απενεργοποίησης του.

Με διπλό κλικ σε έναν (τυπικά ενεργό) ελεγκτή ή εναλλακτικά κλικ στο κουμπί επεξεργασίας στον πυθμένα της λίστας, μπορείτε να διαμορφώσετε αυτόν τον ελεγκτή σε ένα παράθυρο διαλόγου:

Κύριος τροχός ποντικιού

Σχήμα 12.29. Κύριος τροχός ποντικιού

Κύριος τροχός ποντικιού


Γενικά
Αποτύπωση γεγονότων από αυτόν τον ελεγκτή

Αυτή η επιλογή πρέπει να σημειωθεί εάν θέλετε εκτύπωση σε τυπική έξοδο των συμβάντων που δημιουργήθηκαν από τους ενεργοποιημένους ελεγκτές. Εάν θέλετε να δείτε αυτά τα συμβάντα πρέπει να ξεκινήσετε το GIMP από ένα τερματικό ή κάνοντας το να εκτυπώσει σε τυπική έξοδο σε αρχείο από την ανακατεύθυνση του κελύφους. Η κύρια χρήση αυτής της επιλογής είναι για αποσφαλμάτωση.

Ενεργοποίηση αυτού του ελεγκτή

Αυτή η επιλογή πρέπει να σημειωθεί, εάν θέλετε να προσθέσετε νέα ενέργεια στον τροχό του ποντικιού.

Συμβάντα τροχού ποντικιού

Σε αυτό το παράθυρο με γραμμές κύλισης έχετε: στα αριστερά, τα δυνατά συμβάντα που αφορούν τον τροχό του ποντικιού, περισσότερο ή λιγότερο συνδεμένα με πλήκτρα ελέγχου· στα δεξιά, η αντίστοιχη ενέργεια στο συμβάν όταν θα συμβεί. Έχετε επίσης δύο κουμπιά, ένα για Επεξεργασία του επιλεγμένου συμβάντος, το άλλο για Ακύρωση της ενέργειας του επιλεγμένου συμβάντος.

Μερικές ενέργειες αποδίδονται σε γεγονότα ήδη. Φαίνεται να είναι παραδείγματα, καθώς δεν είναι λειτουργικά.

Επιλογή της ενέργειας δεσμευμένης στο συμβάν

Μετά την επιλογή ενός συμβάντος, κλικ στο κουμπί Επεξεργασία και ανοίγετε τον παρακάτω διάλογο:

Σχήμα 12.30. Επιλογή ενέργειας συμβάντος του ελεγκτή

Επιλογή ενέργειας συμβάντος του ελεγκτή

Εάν μια ενέργεια υπάρχει ακόμα για αυτό το συμβάν, το παράθυρο θα ανοίξει με αυτήν την ενέργεια. Αλλιώς, το παράθυρο θα εμφανίσει τις επιλογές που διατάσσουν ενέργειες. Κλικ σε μια ενέργεια για επιλογή της.

Κύριο πληκτρολόγιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλογο κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο τροχός του ποντικιού. Τα συμβάντα σχετίζονται με τα πλήκτρα βελών του πληκτρολογίου, συνδυασμένα ή όχι με πλήκτρα ελέγχου.

Σχήμα 12.31. Κύριο πληκτρολόγιο

Κύριο πληκτρολόγιο

[Σημείωση] Σημείωση

You will find an example of these notions in Creating a variable size brush.

1.24. Φάκελοι

Σχήμα 12.32. Προτιμήσεις βασικού φακέλου

Προτιμήσεις βασικού φακέλου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να ορίσετε τις τοποθεσίες για δύο σημαντικούς φακέλους που χρησιμοποιούνται από το GIMP για προσωρινά αρχεία. Οι σελίδες κάτω από αυτή σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις αναζητήσεις τοποθεσιών για πόρους όπως πινέλα κλ· δείτε Φάκελοι δεδομένων για περιγραφή που εφαρμόζεται σε αυτές. Μπορείτε να αλλάξετε τους φακέλους εδώ επεξεργαζόμενοι τις εισόδους, ή πατώντας τα κουμπιά στα δεξιά για εμφάνιση ενός παραθύρου επιλογέα αρχείου.

Φάκελοι

Προσωρινός φάκελος

Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται για προσωρινά αρχεία: αρχεία που δημιουργήθηκαν για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων εργασίας και έπειτα διαγραφή τους μες την ίδια σύνοδο GIMP. Δεν απαιτείται πολύς χώρος ή υψηλή απόδοση. Από προεπιλογή, ένας υποκατάλογος που λέγεται tmp στον προσωπικό σας κατάλογο GIMP χρησιμοποιείται, αλλά εάν αυτός ο δίσκος είναι πολύ στριμωγμένος για χώρο, ή έχει σημαντικά προβλήματα απόδοσης, μπορείτε να τον αλλάξετε σε έναν διαφορετικό κατάλογο. Αυτός ο κατάλογος πρέπει να υπάρχει και να είναι εγγράψιμος από εσάς, ή άσχημα πράγματα θα συμβούν.

Φάκελος εναλλαγής

Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται ως «τράπεζα μνήμης» όταν το συνολικό μέγεθος των ανοιχτών εικόνων και δεδομένων στο GIMP υπερβαίνει τη διαθέσιμη RAM. Εάν δουλεύετε με πολύ μεγάλες εικόνες, ή εικόνες με πολλές στρώσεις, ή έχετε πολλές εικόνες ανοιχτές ταυτόχρονα, το GIMP μπορεί δυνητικά να απαιτεί εκατοντάδες Mb εναλλακτικού χώρου, έτσι ο διαθέσιμος χώρος δίσκου και η επίδοση είναι καθοριστικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε για αυτό το φάκελο. Από προεπιλογή, ορίζεται στον προσωπικό σας κατάλογο GIMP, αλλά εάν έχετε έναν άλλο δίσκο με περισσότερο ελεύθερο χώρο, ή σημαντικά καλύτερη απόδοση, μπορείτε να δείτε ένα σημαντικό όφελος από τη μετακίνηση του εναλλακτικού φακέλου σας εδώ. Ο κατάλογος πρέπει να υπάρχει και να είναι εγγράψιμος από εσάς.

1.25. Φάκελοι δεδομένων

Σχήμα 12.33. Προτιμήσεις: Φάκελοι πινέλων

Προτιμήσεις: Φάκελοι πινέλων

Το GIMP χρησιμοποιεί πολλούς τύπους πόρων – όπως πινέλα, μοτίβα, διαβαθμίσεις κλπ. – για τα οποία ένα βασικό σύνολο παρέχεται από το GIMP όταν εγκαθίσταται και άλλα μπορούν να δημιουργηθούν ή να μεταφορτωθούν από το χρήστη. Για κάθε τέτοιο τύπο πόρων, υπάρχει μια σελίδα προτίμησης που σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή αναζήτησης: το σύνολο των καταλόγων από τα οποία στοιχεία του εν λόγω τύπου φορτώνονται αυτόματα όταν ξεκινά το GIMP. Όλες αυτές οι σελίδες φαίνονται πάρα πολύ ίδιες: η σελίδα για τα πινέλα εμφανίζεται παραπάνω ως παράδειγμα.

Από προεπιλογή, η διαδρομή αναζήτησης περιέχει δύο φακέλους: ένα φάκελο συστήματος, όπου τοποθετούνται εγκαταστημένα στοιχεία μαζί με το GIMP και έναν προσωπικό φάκελο, μες τον προσωπικό σας κατάλογο GIMP, όπου στοιχεία που προστέθηκαν από εσάς πρέπει να τοποθετηθούν. Ο φάκελος του συστήματος δεν πρέπει να σημειωθεί ως εγγράψιμος και δεν θα πρέπει να δοκιμάσετε να μεταβάλετε το περιεχόμενο του. Ο προσωπικός φάκελος πρέπει να σημειωθεί ως εγγράψιμος ή θα είναι άχρηστος, επειδή δεν υπάρχει τίποτα μέσα του εκτός από το ότι τοποθείτε εκεί.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαδρομή αναζήτησης με τα κουμπιά στην κορυφή του διαλόγου.

Επιλογές

Επιλογή φακέλου

Με κλικ σε έναν από τους φακέλους της λίστας, επιλέγεται για οποιαδήποτε ενέργεια έπεται.

Προσθήκη/αντικατάσταση φακέλου

Εάν πληκτρολογήσετε το όνομα ενός φακέλου στο χώρο εισόδου, ή περιηγηθείτε σε αυτό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο επιλογής αρχείου στα δεξιά και έπειτα πατήσετε το αριστερό πλήκτρο, αυτό θα αντικαταστήσει τον επιλεγμένο φάκελο με αυτόν που καθορίσατε. Εάν δεν επιλεγεί τίποτα από τον κατάλογο, ο φάκελος θα προστεθεί στον κατάλογο.

Το εικονίδιο στα αριστερά της περιοχής εισαγωγής κειμένου θα αλλάξει όταν ο φάκελος που έχετε καθορίσει δεν υπάρχει. Το GIMP δεν θα τον δημιουργήσει για εσάς, επομένως θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Ανάλογα με το θέμα εικονιδίου που χρησιμοποιείτε, το εικονίδιο που αναφέρεται παραπάνω θα αλλάξει από πράσινο σε κόκκινο ή από αντίχειρα προς τα πάνω σε αντίχειρα προς τα κάτω, για να σας ειδοποιήσει για έναν ανύπαρκτο φάκελο.

Μετακίνηση πάνω/κάτω

Με κλικ στα κουμπιά πάνω βέλους και κάτω βέλους, ο επιλεγμένος φάκελος θα αλλάξει στον επόμενο ή προηγούμενο στη λίστα. Αφού οι φάκελοι διαβάζονται με τη σειρά, χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά αλλάξτε την προτεραιότητα φόρτωσης των τοποθετημένων στοιχείων σε αυτούς τους φακέλους.

Διαγραφή φακέλου

Πατώντας το πλήκτρο εμφάνισης του κάδου απορριμμάτων ή το εικονίδιο Χ, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο θέμα εικονιδίου, ο επιλεγμένος φάκελος θα διαγραφεί από τον κατάλογο. Σημειώστε ότι ο ίδιος ο φάκελος δεν επηρεάζεται· απλά αφαιρείται από τη διαδρομή αναζήτησης. Διαγραφή του φακέλου συστήματος είναι προφανώς μια κακή ιδέα, αλλά τίποτα δεν σας εμποδίζει να το κάνετε.