Κεφάλαιο 12. Εμπλουτισμός του GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλέγματα και οδηγοί
1.1. Το πλέγμα εικόνας
1.2. Οδηγοί
2. Απόδοση πλέγματος
3. Ρύθμιση παρατιθέμενης κρυφής μνήμης
4. Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού
5. Προσαρμογή αρχικής οθόνης

1. Πλέγματα και οδηγοί

Θα σας έχει συμβεί πολλές φορές ότι χρειαζόσαστε να τοποθετήσετε κάτι σε μια εικόνα με πολλή ακρίβεια και δεν είναι εύκολο να το κάνετε με το ποντίκι. Συχνά έχετε καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των τόξων του πληκτρολογίου (που μετακινεί το επηρεαζόμενο αντικείμενο ένα εικονοστοιχείο τη φορά, ή 25 εικονοστοιχεία εάν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift), αλλά το GIMP σας δίνει επίσης δύο άλλες βοήθειες για την ευκολότερη τοποθέτηση: πλέγματα και οδηγούς.

Σχήμα 12.1. Η χρησιμοποιούμενη εικόνα για τα παρακάτω παραδείγματα

Η χρησιμοποιούμενη εικόνα για τα παρακάτω παραδείγματα

1.1. Το πλέγμα εικόνας

Σχήμα 12.2. Εικόνα με προκαθορισμένο πλέγμα

Εικόνα με προκαθορισμένο πλέγμα

Κάθε εικόνα έχει ένα πλέγμα. Είναι πάντοτε παρόν, αλλά από προεπιλογή δεν είναι ορατό μέχρι να ενεργοποιηθεί εναλλάσσοντας ΠροβολήΕμφάνιση πλέγματος στο μενού εικόνας. Εάν θέλετε τα πλέγματα να είναι παρόντα πιο συχνά, μπορείτε να αλλάξετε την προκαθορισμένη συμπεριφορά επιλέγοντας "Εμφάνιση πλέγματος" στη σελίδα Εμφάνιση παραθύρου εικόνας> του διαλόγου Προτιμήσεων. (Σημειώστε ότι υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για κανονική κατάσταση και για κατάσταση πλήρους οθόνης.)

Η προεπιλεγμένη εμφάνιση πλέγματος ορίζεται όταν εγκαθίσταται το GIMP, αποτελείται από μαύρους σταυρούς στις τομές των γραμμών πλέγματος, με τις γραμμές πλέγματος να τοποθετούνται κάθε 10 εικονοστοιχεία οριζόντια και κάθετα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το προεπιλεγμένο πλέγμα χρησιμοποιώντας τη σελίδα του διαλόγου προτιμήσεων Προεπιλεγμένο πλέγμα εικόνας. Εάν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση του πλέγματος μόνο για την τρέχουσα εικόνα, μπορείτε επιλέγοντας ΕικόναΔιαμόρφωση πλέγματος από το μενού εικόνας: αυτό εμφανίζει το διάλογο Ρύθμιση πλέγματος εικόνας.

Σχήμα 12.3. Μια διαφορετική τεχνοτροπία πλέγματος

Μια διαφορετική τεχνοτροπία πλέγματος

Όχι μόνο μπορεί ένα πλέγμα να είναι χρήσιμο για εκτίμηση αποστάσεων και χωρικές σχέσεις, αλλά επίσης επιτρέπει την στοίχιση αντικειμένων ακριβώς με το πλέγμα, εάν εναλλάξετε στο μενού εικόναςΠροβολήΠροσκόλληση στο πλέγμα: αυτό προξενεί στο δρομέα του ποντικιού να "στραβώσει" τέλεια σε κάθε γραμμή πλέγματος τοποθετημένη σε κάποια απόσταση. Μπορείτε να προσαρμόσετε το κατώφλι προσκόλλησης απόστασης ορίζοντας "απόσταση προσκόλλησης" στη σελίδα Επιλογές εργαλείων του διαλόγου προτιμήσεων, αλλά οι περισσότεροι ικανοποιούνται με την προεπιλεγμένη τιμή των 8 εικονοστοιχείων. (Σημειώστε ότι είναι πλήρως δυνατή η προσκόλληση στο πλέγμα ακόμα κι αν το πλέγμα δεν είναι ορατό. Δεν είναι όμως εύκολο να φανταστεί κάποιος γιατί θα μπορούσατε να το θέλετε.)

1.2. Οδηγοί

Σχήμα 12.4. Εικόνα με τέσσερις οδηγούς

Εικόνα με τέσσερις οδηγούς

Επιπλέον του πλέγματος εικόνας, το GIMP σας δίνει επίσης έναν πιο ευλύγιστο τύπο τοποθέτησης βοήθειας: τους οδηγούς. Αυτοί είναι οριζόντιες ή κάθετες γραμμές που μπορείτε να εμφανίσετε παροδικά σε μια εικόνα, ενώ εργάζεσθε σ' αυτήν.

Για να δημιουργήσετε έναν οδηγό, απλά πατήστε σε έναν από τους κανόνες στο παράθυρο εικόνας και αποσπάστε έναν οδηγό, ενώ κρατάτε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Ο οδηγός εμφανίζεται τότε ως γαλάζια, διακεκομμένη γραμμή, που ακολουθεί το δείκτη του ποντικιού. Μόλις δημιουργήσετε έναν οδηγό, το εργαλείο «Μετακίνηση» ενεργοποιείται και ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε εικονίδιο μετακίνησης.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν οδηγό με την εντολή Νέος οδηγός που σας επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του οδηγού στην εικόνα, την εντολή Νέος οδηγός (Αναλογία) ή την εντολή Νέοι οδηγοί από επιλογή.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους οδηγούς θέλετε και να τους τοποθετήσετε όπου θέλετε. Για να μετακινήσετε έναν οδηγό μετά τη δημιουργία του, ενεργοποιείστε το εργαλείο μετακίνησης στην εργαλειοθήκη (ή πατήστε το πλήκτρο M), έπειτα μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε τον οδηγό· πατήστε και μεταφέρετε την τομή των δύο οδηγών για να τους μετακινήσετε μαζί. Για διαγραφή ενός οδηγού, σύρτε τον απλά εκτός εικόνας. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, μπορείτε να μετακινήσετε ο,τιδήποτε εκτός των οδηγών, χρησιμοποιώντας τους οδηγούς ως αποτελεσματική βοήθεια ευθυγράμμισης.

Η συμπεριφορά των οδηγών εξαρτάται από την κατάσταση μετακίνηση του εργαλείου «μετακίνηση». Όταν επιλέγεται η κατάσταση στρώση, ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε ένα μικρό χέρι μόλις πλησιάσει σε οδηγό. Τότε ο οδηγός ενεργοποιείται και γίνεται κόκκινος και μπορείτε να μετακινήσετε τον οδηγό, ή να το διαγράψετε μετακινώντας τον πίσω στον κανόνα. Εάν η κατάσταση επιλογή επιλεγεί, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν οδηγό, αλλά δεν μπορείτε να το μετακινήσετε κατόπιν.

Όσον αφορά το πλέγμα, μπορείτε να προσκολλήσετε το δείκτη στους κοντινούς οδηγούς, εναλλάσσοντας ΠροβολήΠροσκόλληση στους οδηγούς στο μενού εικόνας. Εάν έχετε μερικούς οδηγούς και δυσκολεύεστε στη σωστή εκτίμηση της εικόνας, μπορείτε να τους αποκρύψετε εναλλάσσοντας ΠροβολήΕμφάνιση οδηγών. Προτείνεται αυτό να γίνεται μόνο στιγμιαία, αλλιώς μπορεί να δημιουργείται σύγχυση την επόμενη φορά που θέλετε να δημιουργήσετε έναν οδηγό και δεν βλέπετε να συμβαίνει τίποτα.

Εάν σας διευκολύνει, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά των οδηγών στη σελίδα του διαλόγου προτιμήσεων Εμφάνιση παραθύρου εικόνας. Απενεργοποίηση του στοιχείου Εμφάνιση οδηγών είναι μια κακή ιδέα, αν και γίνεται.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους οδηγούς με την εντολή ΕικόναΟδηγοίΑφαίρεση όλων των οδηγών.

[Σημείωση] Σημείωση

Μια άλλη χρήση των οδηγών: το πρόσθετο Διαίρεση με χρήση οδηγών μπορεί να χρησιμοποιήσει τους οδηγούς για να τεμαχίσει μια εικόνα σε ένα σύνολο υποεικόνων.