14.6. Θόρυβος Πέρλιν

14.6.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο παράγει υφή θορύβου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο θορύβου Πέρλιν. Τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την εικόνα που ανοίξατε

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο με τις προεπιλογές: Άλφα=1,200 Κλίμακα=1,800 Μετατόπιση Z=-1,000 Επαναλήψεις=3

14.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderNoisePerlin Noise….

14.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.336. Επιλογές φίλτρου «Θόρυβος Πέρλιν»

Επιλογές φίλτρου «Θόρυβος Πέρλιν»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Άλφα

Οι χαμηλές τιμές δίνουν πιο απότομο θόρυβο

Σχήμα 17.337. Παραδείγματα επιλογής «Άλφα»

Παραδείγματα επιλογής «Άλφα»

Άλφα = 0,300

Παραδείγματα επιλογής «Άλφα»

Άλφα = 3,600


Κλίμακα

Κλιμάκωση της λειτουργίας θορύβου: δουλεύει όπως η εστίαση.

Μετατόπιση Ζ

Ποικίλος θόρυβος.

Σχήμα 17.338. Παραδείγματα επιλογής «Μετατόπισης Ζ»

Παραδείγματα επιλογής «Μετατόπισης Ζ»

Μετατόπιση Ζ = -1000

Παραδείγματα επιλογής «Μετατόπισης Ζ»

Μετατόπιση Ζ = 0,900


Επαναλήψεις

Ένας αριθμός των οκτάβων θορύβου.

Επαναλήψεις = 7