2. Κοινά χαρακτηριστικά

Most filters are GEGL filters. GEGL is the image processing library used by GIMP. These filters have several options in common, some of which are only shown under certain conditions.

Σχήμα 17.1. Κοινές επιλογές των φίλτρων GEGL

Κοινές επιλογές των φίλτρων GEGL

Όταν μια επιλογή είναι ενεργή

Κοινές επιλογές των φίλτρων GEGL

Όταν η ενεργή στρώση έχει κανάλι άλφα και δεν είναι ενεργή καμία επιλογή


Προεπιλογές

Οι προεπιλογές φίλτρων είναι παρόμοιες με τις προεπιλογές εργαλείων, καθώς μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις και να τις ανακαλέσετε όταν χρειάζεται. Αποτελούνται από:

  • Ένας αναπτυσσόμενος κατάλογος που εμφανίζει την τρέχουσα προεπιλογή και σας επιτρέπει να επιλέξετε μια διαφορετική.

  • An icon to save the current settings as a named preset.

  • An icon that opens a menu with options to import presets from a file, export the current presets to a file, and manage presets.

Τύπος εισόδου
[Σημείωση] Σημείωση

Ο πτυσσόμενος κατάλογος τύπου εισόδου είναι ορατός μόνο όταν μια επιλογή είναι ενεργή.

  • Χρήση της επιλογής ως εισόδου Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το φίλτρο χρησιμοποιεί μόνο εικονοστοιχεία μέσα στην επιλογή ως είσοδο για το φίλτρο.

  • Χρήση ολόκληρης της στρώσης ως εισόδου Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η είσοδος του φίλτρου είναι ολόκληρη η στρώση. Η έξοδος θα επηρεάσει μόνο την επιλογή. Η στρώση έξω από την επιλογή παραμένει αμετάβλητη.

Περικοπή
[Σημείωση] Σημείωση

Ο πτυσσόμενος κατάλογος περικοπής είναι ορατός μόνο όταν η τρέχουσα στρώση έχει κανάλι άλφα και καμία επιλογή δεν είναι ενεργή.

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τι πρέπει να κάνετε όταν το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου είναι μεγαλύτερο από την αρχική στρώση.

  • Προσαρμογή Το μέγεθος της στρώσης θα αλλάξει αυτόματα όπως απαιτείται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Αυτή είναι η προεπιλογή.

  • Περικοπή Το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

Επιλογές ανάμειξης

Όταν επεκτείνετε αυτήν την επιλογή πατώντας το +, μπορείτε να επιλέξετε τηνΚατάσταση ανάμειξης που θα χρησιμοποιήσετε κατά την εφαρμογή του φίλτρου και την Αδιαφάνεια. Αυτές λειτουργούν το ίδιο με τις επιλογές ανάμειξης στρώσεων ???.

Προεπισκόπηση

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (προεπιλογή), οι αλλαγές στις ρυθμίσεις φίλτρου εμφανίζονται απευθείας στον καμβά. Δεν εφαρμόζονται στην εικόνα μέχρι να πατήσετε στο πλήκτρο Εντάξει.

Διαίρεση προβολής

Όταν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, η προβολή της εικόνας διαιρείται σε δύο μέρη. Στην αριστερή πλευρά δείχνει το εφέ του φίλτρου που εφαρμόζεται και στη δεξιά πλευρά δείχνει την εικόνα χωρίς φίλτρο.

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να με πάτημα και μεταφορά της γραμμής που διαιρεί την προεπισκόπηση να τη μετακινήσετε και με Ctrl-πάτημα να κάνετε τη γραμμή οριζόντια ή να την επαναφέρετε σε κατακόρυφη.