14.8. Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)

14.8.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο παράγει υφή θορύβου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μονόδρομου θορύβου (Simplex Noise). Τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την εικόνα που ανοίξατε

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο με τις προκαθορισμένες επιλογές

14.8.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΘόρυβοςΜονόδρομος θόρυβος….

14.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.339. Επιλογές φίλτρου «Μονόδρομος θόρυβος»

Επιλογές φίλτρου «Μονόδρομος θόρυβος»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κλίμακα

Κλιμάκωση της λειτουργίας θορύβου: δουλεύει όπως η εστίαση.

Επαναλήψεις

Ένας αριθμός των οκτάβων θορύβου.

Τυχαία σπορά, νέα σπορά

Για διαφοροποίηση του θορύβου.