8.56. Αφίσα

8.56.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.256. Example for the «Posterize» filter

Example for the «Posterize» filter

Αρχική εικόνα

Example for the «Posterize» filter

«Posterize» with 3 levels applied


Αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε για να ζυγίζει έξυπνα τα χρώματα του εικονοστοιχείου της επιλογής ή της ενεργής στρώσης και να μειώνει τον αριθμό των χρωμάτων, ενώ διατηρεί ομοιότητα προς τα χαρακτηριστικά της αρχικής εικόνας.

8.56.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΑφίσα….

8.56.3. Επιλογές

Σχήμα 16.257. Διάλογος φίλτρου αφίσα

Διάλογος φίλτρου αφίσα

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Στάθμες αφίσας

Εδώ, «επίπεδο» σημαίνει «αριθμός χρωμάτων ανά κανάλι».

Αυτό το ρυθμιστικό και τα πλαίσια εισόδου με αιχμές βελών σας επιτρέπουν να ορίσετε τον αριθμό των σταθμών (2-256) σε κάθε κανάλι RGB που θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο για να περιγράψει την ενεργή στρώση. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των χρωμάτων είναι ο συνδυασμός αυτών των σταθμών. Μια στάθμη στο 3 θα δώσει 33 = 27 χρώματα.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».