8.55. Posteritza

8.55.1. Resum

Figura 16.253. Example for the «Posterize» filter

Example for the «Posterize» filter

Imatge original

Example for the «Posterize» filter

«Posterize» with 3 levels applied


Aquesta eina està dissenyada per a valorar intel·ligentment els colors dels píxels de la selecció o la capa activa i reduir el nombre de colors mantenint la semblança de les característiques de la imatge original.

8.55.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under ColorsPosterize….

8.55.3. Opcions

Figura 16.254. Posterize filter dialog

Posterize filter dialog

Predefinits

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Nivells de posteritzat

Aquí, «nivell» significa «nombre de colors per canal».

Aquest control lliscant i els quadres d'entrada amb puntes de fletxa us permeten establir el nombre de nivells (2-256) en cada canal RGB que utilitza l'eina per descriure la capa activa. El nombre total màxim de colors és la combinació d'aquests nivells. Un nivell a 3 donarà 3 = 27 colors.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».