8.56. Posteritza

8.56.1. Resum

Figura 16.240. Exemple del filtre «Posteritza»

Exemple del filtre «Posteritza»

Imatge original

Exemple del filtre «Posteritza»

«Posteritza» amb tres nivells aplicats


Aquesta eina està dissenyada per a valorar intel·ligentment els colors dels píxels de la selecció o la capa activa i reduir el nombre de colors mantenint la semblança de les característiques de la imatge original.

8.56.2. Activa el filtre

This filter is found in the main menu under ColorsPosterize….

8.56.3. Opcions

Figura 16.241. Opcions del filtre Posteritza

Opcions del filtre Posteritza

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Nivells de posteritzat

Ací, «nivell» significa «nombre de colors per canal».

Aquest control lliscant i els quadres d'entrada amb puntes de fletxa us permeten establir el nombre de nivells (2-256) en cada canal RGB que utilitza l'eina per descriure la capa activa. El nombre total màxim de colors és la combinació d'aquests nivells. Un nivell a 3 donarà 3 = 27 colors.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».