4.2. Διάλογος εικόνων

Σχήμα 15.64. Ο διάλογος εικόνων

Ο διάλογος εικόνων

Ο διάλογος «Εικόνες» εμφανίζει τη λίστα των ανοιχτών εικόνων στην οθόνη σας, καθεμιά τους αναπαριστάνεται με μικρογραφία. Αυτός ο διάλογος είναι χρήσιμος όταν έχει πολλές επικαλυπτόμενες εικόνες στην οθόνη σας: έτσι, μπορείτε να ανυψώσετε την επιθυμητή εικόνα στο προσκήνιο.

4.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsImages;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabImages.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Images» dialog from the main menu: WindowsImages.

4.2.2. Χρήση του διαλόγου εικόνων

Σε κατάσταση πολλαπλού παράθυρου, στην κορυφή του διαλόγου, μια πτυσσόμενη λίστα ανοιχτών εικόνων εμφανίζεται εάν η επιλογή «εμφάνιση επιλογής εικόνας» είναι σημειωμένη στο μενού καρτέλας.

Στο κέντρο, οι ανοιχτές εικόνες εμφανίζονται, ως λίστα ή πλέγμα, σύμφωνα με την επιλεγμένη κατάσταση. Η τρέχουσα εικόνα τονίζεται στην κατάσταση λίστας και με περίγραμμα στην κατάσταση πλέγματος. Με διπλό κλικ στο όνομα εικόνας, ανυψώνετε αυτήν την εικόνα στο προσκήνιο της οθόνης σας. Με απλό κλικ επιλέγετε αυτήν την εικόνα, έτσι ώστε τα κουμπιά του διαλόγου να μπορούν να δράσουν σε αυτή.

Καταστάσεις πλέγματος και λίστας, μέγεθος προεπισκόπησης

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Εικόνες», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, αυτές οι εικόνες τοποθετούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει μια μικρογραφία των περιεχομένων της εικόνας, το όνομα της και τις διαστάσεις εικονοστοιχείου της.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των προεπισκοπήσεων εικόνας στο διάλογο χρησιμοποιώντας το υπομενού «Μέγεθος προεπισκόπησης» του μενού καρτέλας του διαλόγου.

Κουμπιά

Τρία κουμπιά στον πάτο του διαλόγου επιτρέπουν την επεξεργασία της επιλεγμένης εικόνας. Αυτά τα κουμπιά είναι παρόντα εάν η «Εμφάνιση γραμμής κουμπιών» έχει σημειωθεί στο διάλογο καρτελών. Μπορείτε να πάρετε τις ίδιες εντολές μέσα από το αναδυόμενο μενού με δεξί κλικ στο διάλογο.

Ανύψωση των προβολών αυτής της εικόνας

Η επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται στο προσκήνιο της οθόνης σας. Εάν αυτή η εικόνα έχει μια άλλη προβολή, αυτή η προβολή επίσης ανυψώνεται, αλλά παραμένει πίσω από την αρχική. Η ίδια επιλογή στο αναδυόμενο μενού, που παίρνετε με δεξί κλικ, λέγεται «Ανύψωση προβολών»

Δημιουργία νέας προβολής αυτής της εικόνας

Διπλασιάζει το παράθυρο εικόνας (όχι την εικόνα) της επιλεγμένης εικόνας.

Διαγραφή

Αυτή η εντολή δουλεύει μόνο σε μια εικόνα που φορτώνεται χωρίς παράθυρο. Αν και οι εικόνες μπορούν να ανοιχτούν με την εντολή Νέο παράθυρο, εάν η εικόνα έχει ήδη φορτωθεί χωρίς παράθυρο από την πρωτογενή εντολή της διαδικασίας (όπως gimp-image-new, file-png-load, κλ.π.), δεν μπορεί να εκφορτωθεί ακόμα κι αν τα παράθυρα της κλείσουν μέχρι το τελευταίο. Τότε χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να την κλείσετε.