4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Σχήμα 15.65. Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Διάλογος ιστορικού εγγράφου

Ο διάλογος ιστορικού εμφανίζει τη λίστα των εγγράφων που ανοίξατε σε προηγούμενες συνόδους. Είναι πιο πλήρης από τη λίστα που παίρνετε με την εντολή «Άνοιγμα προσφάτων».

4.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • Από το κύριο μενού: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΙστορικό εγγράφου.

  • From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabDocument History.

  • Από το κύριο μενού: ΑρχείοΆνοιγμα πρόσφατουΙστορικό εγγράφου.

4.3.2. Χρήση του διαλόγου ιστορικού εγγράφου

Η γραμμή κύλισης επιτρέπει την εξερεύνηση όλων των εικόνων που ανοίξατε πριν.

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Ιστορικό εγγράφου», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, τα έγγραφα τακτοποιούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, στοιχίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει μια μικρογραφία των περιεχομένων της εικόνας, το όνομα της και τις διαστάσεις εικονοστοιχείου της.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Use the Open the selected entry button or Open Image command of the dialog's context menu, to open the image you have selected. With the Shift key pressed, it raises an image hidden behind others. With the Ctrl key pressed, it opens the Open Image dialog.

Use the Remove the selected entry button or Remove Entry command of the dialog's context menu, to remove an image from the History dialog. The image is removed from the recently open images list also. But the image itself is not deleted.

Use the Clear the entire file history button or Clear History command of the dialog's context menu, to remove all the files from the history.

Use the Recreate Preview button or Recreate Preview command of the dialog's context menu, to update preview in case of change. With Shift key pressed, it acts on all previews. With Ctrl key pressed, previews that correspond to files that can't be found out, are deleted.

4.3.2.1. Μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου

Σχήμα 15.66. Μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου

Μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου

Επισκόπηση

Μπορείτε να λάβετε το μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου δεξιοπατώντας ένα αρχείο στο παράθυρο διαλόγου ιστορικού εγγράφου ή ανοίγοντας το υπομενού Μενού εγγράφων στην τριγωνική προσάρτηση μενού καρτέλας. Αρκετές από τις λειτουργίες είναι επίσης διαθέσιμες μέσω πλήκτρων στο κάτω μέρος του διαλόγου. Αυτές οι λειτουργίες τεκμηριώνονται παραπάνω. Τα υπόλοιπα παρατίθενται παρακάτω.

Αντιγραφή θέσης εικόνας

Το Αντιγραφή τοποθεσίας εικόνας σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τη διαδρομή της επιλεγμένης εικόνας στο πρόχειρο.

Εμφάνιση στη διαχείση αρχείων

Το Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων ανοίγει τη θέση της εικόνας στην προεπιλεγμένη Διαχείριση αρχείων στο σύστημά σας.