Κεφάλαιο 16. Μενού

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή στα μενού
1.1. The Main Menu
1.2. Μενού περιεχομένου
1.3. Μενού καρτελών
2. Το μενού «Αρχείο»
2.1. Επισκόπηση
2.2. Νέο…
2.3. Δημιουργία
2.4. Άνοιγμα…
2.5. Άνοιγμα ως στρώσεις…
2.6. Άνοιγμα τοποθεσίας…
2.7. Άνοιγμα πρόσφατων
2.8. Αποθήκευση
2.9. Αποθήκευση ως…
2.10. Αποθήκευση αντιγράφου…
2.11. Επαναφορά
2.12. Εξαγωγή… και αντικατάσταση…
2.13. Εξαγωγή ως…
2.14. Δημιουργία πρότυπου…
2.15. Εκτύπωση
2.16. Αποστολή με μήνυμα
2.17. Αντιγραφή θέσης εικόνας
2.18. Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων
2.19. Κλείσιμο
2.20. Κλείσιμο όλων
2.21. Έξοδος
3. Το μενού «Επεξεργασία»
3.1. Είσοδοι μενού «Επεξεργασία»
3.2. Αναίρεση
3.3. Ακύρωση αναίρεσης
3.4. Ιστορικό αναιρέσεων
3.5. Αποκοπή
3.6. Αντιγραφή
3.7. Αντιγραφή ορατών
3.8. Επικόλληση
3.9. Επικόλληση στην επιλογή
3.10. Επικόλληση επί τόπου
3.11. Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου
3.12. Επικόλληση ως
3.13. Μνήμη
3.14. Καθαρισμός
3.15. Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
3.16. Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
3.17. Γέμισμα με μοτίβο
3.18. Γέμισμα περιγράμματος επιλογής
3.19. Γέμισμα διαδρομής
3.20. Χρωματισμός επιλογής
3.21. Stroke Paths
3.22. Προτιμήσεις
3.23. Συσκευές εισόδου
3.24. Συντομεύσεις πληκτρολογίου
3.25. Αρθρώματα
3.26. Μονάδες
4. Το μενού «Επιλογή»
4.1. Εισαγωγή στο μενού «Επιλογή»
4.2. Επιλογή όλων
4.3. Καμία
4.4. Αντιστροφή
4.5. Αιώρηση
4.6. Κατά χρώμα
4.7. Από μονοπάτι
4.8. Επεξεργασία επιλογής
4.9. Άμβλυνση
4.10. Όξυνση
4.11. Σμίκρυνση
4.12. Επέκταση
4.13. Περίγραμμα
4.14. Αφαίρεση οπών
4.15. Παραμόρφωση
4.16. Στρογγυλεμένο ορθογώνιο
4.17. Toggle Quick Mask
4.18. Αποθήκευση σε κανάλι
4.19. Σε μονοπάτι
5. Το μενού «Προβολή»
5.1. Εισαγωγή στο μενού «Προβολή»
5.2. Νέα Προβολή
5.3. Εμφάνιση όλων
5.4. Κουκκίδα για κουκκίδα
5.5. Εστίαση
5.6. Αναστροφή & περιστροφή (0°)
5.7. Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο
5.8. Συρρίκνωση παραθύρου
5.9. Πλήρης οθόνη
5.10. Παράθυρο περιήγησης
5.11. Φίλτρα προβολής
5.12. Διαχείριση χρώματος
5.13. Προβολή επιλογής
5.14. Εμφάνιση ορίου στρώσης
5.15. Εμφάνιση ορίου καμβά
5.16. Εμφάνιση οδηγών
5.17. Εμφάνιση πλέγματος
5.18. Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας
5.19. Προσκόλληση στους οδηγούς
5.20. Προσκόλληση στο πλέγμα
5.21. Προσκόλληση σε καμβά
5.22. Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι
5.23. Χρώμα υποβάθρου
5.24. Εμφάνιση γραμμής μενού
5.25. Εμφάνιση χαράκων
5.26. Εμφάνιση γραμμών κύλισης
5.27. Εμφάνιση γραμμής κατάστασης
6. Το μενού «Εικόνα»
6.1. Επισκόπηση
6.2. Διπλασιασμός
6.3. Κατάσταση
6.4. Κατάσταση RGB
6.5. Κατάσταση γκρι κλίμακας
6.6. Κατάσταση από ευρετήριο
6.7. Κωδικοποίηση
6.8. Διαχείριση χρώματος
6.9. Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB
6.10. Απόδοση χρωματικής κατατομής
6.11. Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
6.12. Απόρριψη χρωματικής κατατομής
6.13. Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
6.14. Μετασχηματισμός
6.15. Αναστροφή οριζόντια, αναστροφή κατακόρυφα
6.16. Περιστροφή
6.17. Μέγεθος καμβά
6.18. Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις
6.19. Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή
6.20. Μέγεθος εκτύπωσης
6.21. Κλίμακα εικόνας
6.22. Περικοπή εικόνας
6.23. Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
6.24. Έξυπνη περικοπή
6.25. Συγχώνευση ορατών στρώσεων
6.26. Ισοπέδωση εικόνας
6.27. Στοίχιση ορατών στρώσεων…
6.28. Οδηγοί
6.29. Νέος οδηγός (Αναλογία)
6.30. Νέος οδηγός
6.31. Νέοι οδηγοί από επιλογή
6.32. Remove all Guides
6.33. Ρύθμιση του πλέγματος…
6.34. Ιδιότητες εικόνας
6.35. Μεταδεδομένα
6.36. Προβολέας μεταδεδομένων
6.37. Επεξεργαστής μεταδεδομένων
7. Το μενού «Στρώση»
7.1. Εισαγωγή στο μενού «στρώση»
7.2. Νέα στρώση
7.3. Νέο από τα ορατά
7.4. Νέα ομάδα στρώσεων
7.5. Διπλασιασμός στρώσης
7.6. Αγκίστρωση στρώσης
7.7. Συγχώνευση με την από κάτω
7.8. Συγχώνευση ομάδας στρώσεων
7.9. Διαγραφή στρώσης
7.10. Οι εντολές κειμένου του μενού στρώση
7.11. Απόρριψη πληροφοριών κειμένου
7.12. Υπομενού «στοίβα»
7.13. Select Previous Layers
7.14. Select Next Layers
7.15. Επιλογή της ανώτατης στρώσης
7.16. Επιλογή κατώτατης στρώσης
7.17. Ανύψωση στρώσης
7.18. Βύθιση στρώσης
7.19. Στρώση στην κορυφή
7.20. Στρώση στον πάτο
7.21. Η εντολή «αντιστροφή σειράς στρώσης»
7.22. Το υπομενού «μάσκα»
7.23. Add Layer Masks
7.24. Εφαρμογή μάσκας στρώσης
7.25. Διαγραφή μάσκας στρώσης
7.26. Show Layer Masks
7.27. Επεξεργασία μάσκας στρώσης
7.28. Disable Layer Masks
7.29. Masks to Selection
7.30. Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
7.31. Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή
7.32. Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή
7.33. Το υπομενού «διαφάνεια» του μενού «στρώση»
7.34. Προσθήκη καναλιού άλφα
7.35. Προσθήκη Καναλιού άλφα
7.36. Χρώμα σε άλφα
7.37. Ημιισοπέδωση
7.38. Κατώφλι άλφα
7.39. Μετατροπή άλφα σε επιλογή
7.40. Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή
7.41. Subtract Alpha from Selection
7.42. Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή
7.43. Το υπομενού «μετασχηματισμός»
7.44. Οριζόντια αναστροφή
7.45. Κάθετη αναστροφή
7.46. Περιστροφή 90° δεξιόστροφα
7.47. Περιστροφή 90° αριστερόστροφα
7.48. Περιστροφή 180°
7.49. Ελεύθερη περιστροφή
7.50. Αντιστάθμιση
7.51. Μέγεθος ορίου στρώσης
7.52. Στρώση στο μέγεθος της εικόνας
7.53. Κλιμάκωση στρώσης
7.54. Αυ_ξομείωση στρώσεων στην επιλογή
7.55. Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο
8. Το μενού «Χρώματα»
8.1. Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»
8.2. Ισορροπία χρωμάτων
8.3. Θερμοκρασία χρώματος
8.4. Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)
8.5. Απόχρωση-Κορεσμός
8.6. Κορεσμός
8.7. Έκθεση
8.8. Σκιές-Τονισμοί
8.9. Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση
8.10. Στάθμες
8.11. Καμπύλες
8.12. Αντιστροφή
8.13. Γραμμική αντιστροφή
8.14. Αντιστροφή τιμής
8.15. Το υπομενού «Αυτόματο»
8.16. Ισοστάθμιση
8.17. Ισορροπία λευκού
8.18. Επέκταση αντίθεσης
8.19. Επέκταση αντίθεσης HSV
8.20. Βελτιστοποίηση χρώματος
8.21. Το υπομενού «Συστατικά»
8.22. Μείκτης καναλιού
8.23. Εξαγωγή συστατικού
8.24. Μονοφωνικός μείκτης
8.25. Σύνθεση
8.26. Αποσύνθεση
8.27. Ανασύνθεση
8.28. Το υπομενού «Αποκορεσμός»
8.29. Χρώμα σε γκρίζο
8.30. Αποκορεσμός
8.31. Μονός μείκτης
8.32. Σουπιά
8.33. Το υπομενού «Χάρτης»
8.34. Επαναδιάταξη χρωματολογίου
8.35. Ορισμός χρωματολογίου
8.36. Χάρτης ξένου
8.37. Ανταλλαγή χρώματος
8.38. Εναλλαγή χρωμάτων
8.39. Χάρτης διαβάθμισης
8.40. Χάρτης παλέτας
8.41. Χρωματισμός δείγματος
8.42. Το υπομενού «Απεικόνιση τόνου»
8.43. Fattal κ.α. 2002
8.44. Mantiuk 2006
8.45. Reinhard 2005
8.46. Ένταση
8.47. Destripe
8.48. Ματόμυαλο (Retinex)
8.49. Το υπομενού «Πληροφορίες»
8.50. Ιστόγραμμα
8.51. Μέσος όρος περιγράμματος
8.52. Εξαγωγή ιστογράμματος
8.53. Ομαλή παλέτα
8.54. Κατώφλι
8.55. Χρωματισμός
8.56. Αφίσα
8.57. Χρώμα σε άλφα…
8.58. Πρόσμειξη
8.59. Απόσπασμα RGB
8.60. Καυτό…
9. Το μενού «Εργαλεία»
9.1. Εισαγωγή στο μενού «Εργαλεία»
10. Το μενού «Φίλτρα»
10.1. Εισαγωγή στο μενού «Φίλτρα»
10.2. Επανάληψη τελευταίου
10.3. Re-Show Last
10.4. Επαναφορά όλων των φίλτρων
10.5. Το υπομενού «Python-Fu»
10.6. Το υπομενού «Script-Fu»
11. Το μενού «Παράθυρα»
12. Το μενού «Βοήθεια»
12.1. Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»
12.2. Βοήθεια
12.3. Βοήθεια συνάφειας
12.4. Η συμβουλή της ημέρας
12.5. Περί
12.6. Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής
12.7. Περιηγητής προσθέτου
12.8. Ο περιηγητής διαδικασίας
12.9. Αναφορές σφαλμάτων και αιτήματα για λειτουργίες
12.10. Το GIMP στο διαδίκτυο
12.11. Εγχειρίδιο χρήσης

1. Εισαγωγή στα μενού

There are many places in GIMP where you can find menus. The aim of this chapter is to explain all the commands that are accessible from the main menu at the top of GIMP's window, and the main menu you get by right clicking the canvas. All context menus and menu entries for other dialogs are described elsewhere in the chapters that describe the dialogs themselves.

1.1. The Main Menu

The main menu in multi-window mode.

[Σημείωση] Σημείωση

Το κύριο μενού μπορεί να περιέχει πρόσθετες καταχωρίσεις εάν έχετε προσθέσει σενάρια ή πρόσθετα .

1.2. Μενού περιεχομένου

Εάν δεξιοπατήσετε σε συγκεκριμένα τμήματα της διεπαφής του GIMP, ανοίγει ένα «μενού περιβάλλοντος», που επιτρέπει την πρόσβαση σε πρόσθετες εντολές που σχετίζονται με το σημείο που πατήσατε. Μερικές θέσεις όπου μπορείτε να προσπελάσετε τα μενού περιβάλλοντος είναι:

  • Δεξιοπατώντας στο παράθυρο εικόνας εμφανίζεται το κύριο μενού. Αυτό είναι χρήσιμο, όταν δουλεύετε σε κατάσταση πλήρους οθόνης, χωρίς γραμμή μενού.

  • Δεξιοπατώντας σε μια στρώση στον Διάλογο στρώσεων, ή σε ένα κανάλι στο Διάλογο καναλιών εμφανίζονται λειτουργίες για την επιλεγμένη στρώση ή κανάλι.

  • Δεξιοπατώντας στην κύρια γραμμή μενού έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως το αριστερό πάτημα.

  • Δεξιοπατώντας στη γραμμή τίτλου εμφανίζονται λειτουργίες που δεν ανήκουν στο GIMP, αλλά στο πρόγραμμα διαχειριστή παραθύρου του υπολογιστή σας.

1.3. Μενού καρτελών

Το «Μενού καρτελών» που χρησιμοποιεί ένα μικρό τρίγωνο, δεν σχετίζεται με το Κύριο μενού, αλλά αναφέρεται εδώ για λόγους πληρότητας:

Κάθε προσαρτήσιμος διάλογος περιέχει ένα πλήκτρο μενού καρτέλας, όπως τονίζεται παρακάτω. Πατώντας αυτό το πλήκτρο μενού ανοίγει ένα ειδικό μενού με λειτουργίες σχετικές με τις καρτέλες, με μια είσοδο στην κορυφή που ανοίγει στο μενού περιβάλλοντος του διαλόγου.

Σχήμα 16.1. Ένας προσαρτήσιμος διάλογος.

Ένας προσαρτήσιμος διάλογος.

Ένα παράθυρο διαλόγου με το κουμπί μενού καρτέλας τονισμένο.

Ένας προσαρτήσιμος διάλογος.

Το μενού καρτελών.


Δείτε Τμήμα 2.3.2, «Μενού καρτελών» για να μάθετε περισσότερα για τα μενού καρτελών.