3.2. Ιδιότητες

Υπάρχουν δύο ιδιότητες της γρήγορης μάσκας που μπορείτε να αλλάξετε δεξιοπατώντας στο πλήκτρο της γρήγορης μάσκας.