3.2. Ιδιότητες

Υπάρχουν δύο ιδιότητες της σύντομης μάσκας που μπορείτε να αλλάξετε δεξιοπατώντας στο πλήκτρο της σύντομης μάσκας.