5.2. Παραδείγματα

Σχήμα 3.41. Παράδειγμα Ι

Παράδειγμα Ι

Ορίστε το Δυναμικές σε «Χρώμα από διαβάθμιση» και ορίστε τις επιλογές χρώματος σε «Πυρακτωμένο». Στις Επιλογές εξασθένησης, ορίστε το Επανάληψη σε «Περικοπή». Ανάλογα με το μέγεθος της υποκείμενης εικόνας, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε επίσης και το μήκος της εξασθένησης.

Παράδειγμα Ι

Επιλέξτε το εργαλείο κλωνοποίησης και ορίστε την πηγή στο μοτίβο «φύλλα σφένδαμνου».


Σχήμα 3.42. Παράδειγμα ΙΙ

Παράδειγμα ΙΙ

Χρησιμοποιείστε ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΠλέγμα για να δημιουργήσετε ένα πλέγμα. Χρησιμοποιείστε το εργαλείο μουτζούρας για σχεδιάσετε μια γραμμή με ένα ελαφρώς μεγαλύτερο πινέλο.

Παράδειγμα ΙΙ

Χρησιμοποιείστε ΦίλτραΣχεδίασηΘόρυβοςΠλάσμα για να δημιουργήσετε ένα όμορφο σύννεφο πλάσματος. Χρησιμοποιείστε τη σβήστρα με ένα τετράγωνο πινέλο για σχεδιάσετε μια γραμμή.


Σχήμα 3.43. Παράδειγμα ΙΙΙ

Παράδειγμα ΙΙΙ

Χρησιμοποιείστε το εργαλείο επιλογής ορθογωνίου για να επιλέξετε ένα ορθογώνιο και έπειτα γεμίστε την επιλογή με ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Επιλέξτε το εργαλείο ξανοίγματος/σκοτεινιάσματος. Ορίστε τον τύπο σε ξάνοιγμα και βάψτε κατά μήκος της επάνω και αριστερής πλευράς χρησιμοποιώντας ένα πινέλο κατάλληλου μεγέθους. Ορίστε τον τύπο σε σκοτείνιασμα και βάψτε δεξιά και κάτω.