5.2. Παραδείγματα

Σχήμα 3.43. Παράδειγμα Ι

Παράδειγμα Ι

Ορίστε το Δυναμικές σε «Χρώμα από διαβάθμιση» και ορίστε τις επιλογές χρώματος σε «Πυρακτωμένο». Στις Επιλογές εξασθένησης, ορίστε το Επανάληψη σε «Περικοπή». Ανάλογα με το μέγεθος της υποκείμενης εικόνας, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε επίσης και το μήκος της εξασθένησης.

Παράδειγμα Ι

Επιλέξτε το εργαλείο κλωνοποίησης και ορίστε την πηγή στο μοτίβο «φύλλα σφένδαμνου».


Σχήμα 3.44. Παράδειγμα ΙΙ

Παράδειγμα ΙΙ

Χρησιμοποιείστε ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΠλέγμα για να δημιουργήσετε ένα πλέγμα. Χρησιμοποιείστε το εργαλείο μουτζούρας για σχεδιάσετε μια γραμμή με ένα ελαφρώς μεγαλύτερο πινέλο.

Παράδειγμα ΙΙ

Χρησιμοποιείστε ΦίλτραΣχεδίασηΘόρυβοςΠλάσμα για να δημιουργήσετε ένα όμορφο σύννεφο πλάσματος. Χρησιμοποιείστε τη σβήστρα με ένα τετράγωνο πινέλο για σχεδιάσετε μια γραμμή.


Σχήμα 3.45. Παράδειγμα ΙΙΙ

Παράδειγμα ΙΙΙ

Use the rectangle select tool to select a rectangle, and then fill the selection with a light blue color. Select the Dodge/Burn tool. Set the type to Dodge and paint along the top and left side using an appropriately sized brush. Set the type to Burn and paint along the right and bottom.