3.17. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα

Το εργαλείο ξανοίγματος ή σκοτεινίασματος χρησιμοποιεί το τρέχον πινέλο για να ξανοίξει ή να σκοτεινιάσει τα χρώματα στην εικόνα σας. Η κατάσταση θα προσδιορίσει ποιος τύπος εικονοστοιχείων επηρεάζεται.

3.17.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsDodge / Burn.

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου shift+D.

3.17.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Εναλλαγή μεταξύ τύπων ξανοίγματος ή σκοτεινιάσματος. Ο τύπος θα παραμείνει εναλλαγμένος μέχρι την ελευθέρωση του Ctrl.

Μετατόπιση

Το πλήκτρο Shift τοποθετεί το εργαλείο ξανοίγματος ή σκοτεινιάσματος σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα ξανοίξει ή θα σκοτεινιάσει σε ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν το ξάνοιγμα ή το σκοτείνιασμα σε ευθείες γραμμές που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

3.17.3. Επιλογές

Σχήμα 14.87. Επιλογές εργαλείου «ξάνοιγμα»

Επιλογές εργαλείου «ξάνοιγμα»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Δύναμη; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα πινέλου στην προβολή; Αυξητικός

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Σκληρή άκρη: αυτή η επιλογή δίνει σκληρό περίγραμμα στην επεξεργαζόμενη περιοχή.

Τύπος

Το φαινόμενο ξανοίγματος φωτίζει τα χρώματα.

Το εφέ σκοτεινιάσματος σκοτεινιάζει τα χρώματα.

Εύρος

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις:

  • Οι σκιές περιορίζουν το εφέ στα πιο σκοτεινά εικονοστοιχεία.

  • Οι μεσαίοι τόνοι περιορίζουν το εφέ σε εικονοστοιχεία μέσου τόνου.

  • Οι τονισμοί περιορίζουν το εφέ στα πολύ ανοικτά εικονοστοιχεία.

Έκθεση

Η έκθεση καθορίζει την ισχύ του αποτελέσματος του εργαλείου, σε μια περισσότερο ή λιγότερο εκτεθειμένη φωτογραφία. Η προεπιλογή του ολισθητή είναι 50 αλλά ποικίλει από 0 έως 100.