4. Πώς να διορθώσετε προβλήματα εξαγωγής εικόνων

4.1. Κατά την εξαγωγή μιας εικόνας jpeg η διαφανής περιοχή μου έγινε λευκή ή μαύρη

Κατά την εξαγωγή εικόνων, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι περισσότερες μορφές εικόνων έχουν περιορισμούς. Ένας περιορισμός των εικόνων jpeg είναι ότι δεν υποστηρίζει διαφάνεια. Κατά την εξαγωγή σε jpeg, το GIMP γεμίζει τις διαφανείς περιοχές με το χρώμα παρασκηνίου, το οποίο από προεπιλογή είναι λευκό.

Για να το διορθώσετε αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε διαφορετική μορφή εικόνας που υποστηρίζει διαφάνεια, όπως png ή tiff.