2. Απόδοση πλέγματος

How can you create a grid that is actually part of the image? You can't do this using the image grid: that is only an aid, and is only visible on the monitor or in a screenshot. You can, however, use the Grid plug-in to render a grid very similar to the image grid. (Actually, the plug-in has substantially more options.)

Δείτε επίσης Πλέγμα και οδηγοί.