3. Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού

Many functions which are accessible via the main menu have a default keyboard shortcut. You may want to create a new shortcut for a command that you use a lot and doesn't have one or, more rarely, edit an existing shortcut.

Διαδικασία 12.1. Χρήση του διαλόγου συντομεύσεων πληκτρολογίου