5. Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού

Πολλές λειτουργίες που είναι προσβάσιμες μέσω του μενού της εικόνας διαθέτουν μια αρχική συντόμευση πληκτρολογίου. Ίσως να θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για κάποια εντολή την οποία χρησιμοποιείτε συχνά και δεν διαθέτει ή, συχνότερα, να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα συντόμευση. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό.

Διαδικασία 12.1. Χρήση δυναμικών συντομεύσεων πληκτρολογίου

  1. Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτή επιλέγοντας το Χρήση δυναμικών συντομεύσεων πληκτρολογίου του στοιχείου Διεπαφή του μενού Προτιμήσεις. Η επιλογή αυτή συνήθως δεν είναι ενεργοποιημένη ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες πληκτρολογήσεις και δημιουργία ανεπιθύμητων συντομεύσεων.

  2. Ενεργοποιήστε, επίσης, την επιλογή Αποθήκευση συντομεύσεων πληκτρολογίου κατά την έξοδο ώστε να αποθηκευτεί η συντόμευσή σας.

  3. Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου απλώς τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια εντολή του μενού: η εντολή θα επιλεχθεί. Προσέξτε ώστε ο δείκτης του ποντικιού να μην κινείται και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τρία πλήκτρα. Θα δείτε ότι η ακολουθία των τριών πλήκτρων εμφανίζεται στα δεξιά της εντολής.

  4. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε την ακολουθία Ctrl+Alt+Key για τις προσαρμοσμένες συντομεύσεις σας.

Διαδικασία 12.2. Χρήση του διαλόγου συντομεύσεων πληκτρολογίου