3.8. Περιηγητής εικόνας

Το Linux υποστηρίζει μια εφαρμογή διαχείρισης εικόνας που λέγεται gThumb. Πέρα από ένας εξαιρετικός περιηγητής εικόνας, μπορείτε να δεξιοπατήσετε σε μια εικόνα, να επιλέξετε Άνοιγμα με, έπειτα επιλέξτε το GIMP από τη λίστα επιλογών. Μπορείτε επίσης να σύρετε μια εικόνα από το gThumb στην εργαλειοθήκη του GIMP. Δείτε την αρχική σελίδα του gThumb στο [GTHUMB] για περισσότερες πληροφορίες. Άλλη παρόμοια εφαρμογή είναι το Geeqie [GEEQIE].