Κεφάλαιο 6. Εξαγωγή εικόνων από το GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Αρχεία
1.1. Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
1.2. Τύποι αρχείων
2. Προετοιμασία εικόνων για τον ιστό
2.1. Εικόνες με βέλτιστη αναλογία μεγέθους/ποιότητας
2.2. Επιπρόσθετη μείωση του μεγέθους αρχείου
2.3. Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια

1. Αρχεία

Το GIMP είναι ικανό να διαβάζει και να γράφει μια μεγάλη ποικιλία μορφών αρχείων γραφικών. Με εξαίρεση την εγγενή μορφή αρχείου XCF του GIMP, ο χειρισμός των αρχείων γίνεται με πρόσθετα. Αυτό καθιστά σχετικά εύκολη την επέκταση του GIMP για την υποστήριξη νέων τύπων αρχείων όταν παραστεί ανάγκη.

1.1. Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν ανοίγετε μια εικόνα, ας πούμε σε μορφή αρχείου JPG ή PNG, εισάγεται στη μορφή XCF του GIMP, ως νέο έργο.

Για παράδειγμα, μια εικόνα «sunflower.png» θα φορτωθεί ως «*[sunflower] (εισαγόμενη)-1.0 (χρώμα ευρετηρίου, 1 στρώση)». Ο πρώτος αστερίσκος υποδεικνύει ότι αυτό το αρχείο έχει αλλάξει. Αυτή η εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί ως «sunflower.xcf» χρησιμοποιώντας την εντολή Αποθήκευση. Εάν χρειάζεστε την εικόνα σας σε άλλη μορφή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εξαγωγή.

Όταν ολοκληρώσετε την εργασία με μια εικόνα, θα αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, είναι συχνά καλή ιδέα να αποθηκεύετε και σε ενδιάμεσα στάδια, επίσης. Το GIMP είναι ένα αρκετά ισχυρό πρόγραμμα, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν συμβεί καταρρεύσεις.

Η εγγενής μορφή XCF του GIMP είναι ειδική. Είναι η μόνη μορφή που μπορεί να αποθηκεύσει τα πάντα σχετικά με μια εικόνα (με εξαίρεση τις πληροφορίες «αναίρεσης»). Αυτός είναι ο λόγος που η αποθήκευση μπορεί να γίνει μόνο σε αυτήν τη μορφή. Κάνει τη μορφή XCF ιδιαίτερα κατάλληλη για την αποθήκευση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και για την αποθήκευση εικόνων που θα ανοίξουν ξανά αργότερα στο GIMP.

Τα αρχεία XCF δεν είναι αναγνώσιμα από τα περισσότερα άλλα προγράμματα που εμφανίζουν εικόνες. Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία της εικόνας σας, μπορείτε να την εξαγάγετε στη μορφή της επιλογής σας. Το GIMP υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα μορφών. Οι περισσότερες μορφές αρχείων που μπορούν να εισαχθούν, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή.

1.2. Τύποι αρχείων

Υπάρχουν πολλές εντολές για αποθήκευση και εξαγωγή εικόνων. Παρατίθενται στην ενότητα που καλύπτει το Μενού Αρχείο. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης τους μπορείτε να βρείτε εκεί.

Το GIMP σας επιτρέπει να εξάγετε τις εικόνες που δημιουργείτε σε μια μεγάλη ποικιλία μορφών. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι η μόνη μορφή ικανή να αποθηκεύσει όλες τις πληροφορίες σε μια εικόνα, που περιλαμβάνει στρώσεις, διαφάνειες κλ. είναι η εγγενής μορφή του GIMP XCF. Κάθε άλλη μορφή διατηρεί μερικές ιδιότητες της εικόνας και χάνει άλλες. Εξαρτάται από εσάς να καταλάβετε τις δυνατότητες της μορφής που επιλέγετε.

Η εξαγωγή εικόνας δεν τροποποιεί την ίδια την εικόνα, έτσι δεν χάνετε τίποτα εξάγοντας. Δείτε Εξαγωγή αρχείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν κλείνετε μια εικόνα (πιθανόν αφήνοντας το GIMP), προειδοποιείστε εάν η εικόνα είναι "βρόμικη"· δηλαδή εάν έχει αλλάξει χωρίς να έχει στη συνέχεια αποθηκευτεί (ένας αστερίσκος είναι μπροστά από το όνομα της εικόνας).

Σχήμα 6.1. Κλείσιμο προειδοποίησης

Κλείσιμο προειδοποίησης

Η αποθήκευση μιας εικόνας στην εγγενή μορφή XCF του GIMP θα έχει ως αποτέλεσμα η εικόνα να θεωρείται "μη βρώμικη". Αντίθετα, η εξαγωγή μιας εικόνας δεν θα την αλλάξει σε "μη βρώμικη", επειδή το GIMP δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι καμία πληροφορία εικόνας δεν θα χαθεί.