Όνομα

Επεξεργασία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού επεξεργασία

Επεξεργασία

Αναίρεση/ακύρωση αναίρεσης

Ctrl + Z

Αναίρεση

Ctrl + Y

Επανεκτέλεση

Πρόχειρο

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό βάζει ένα αντίγραφο της επιλογής στο πρόχειρο του GIMP.

CtrlShift + C

Αντιγραφή ορατών

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + V

Επικόλληση προχείρου

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό τοποθετεί τα αντικείμενα του προχείρου ως αιωρούμενη επιλογή.

Ctrl + Alt + V

Επικόλληση επιτόπου

Ctrl + Shift + V

Επικόλληση ως νέας εικόνας

Γέμισμα

Διαγραφή

Σβήσιμο επιλογής

Ctrl + ,

Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου

Ctrl + .

Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου

Ctrl + ·

Γέμισμα με μοτίβο