14.28. Σχεδιαστής σφαίρας

14.28.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.389. Η ίδια εικόνα, πριν και την εφαρμογή του φίλτρου «σχεδιαστή σφαίρας».

Η ίδια εικόνα, πριν και την εφαρμογή του φίλτρου «σχεδιαστή σφαίρας».

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και την εφαρμογή του φίλτρου «σχεδιαστή σφαίρας».

Εφαρμογή φίλτρου «σχεδιαστή σφαίρας»


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί μια τρισδιάστατη σφαίρα με διαφορετικές υφές. Αντικαθιστά την αρχική εικόνα.

14.28.2. Ενεργοποίηση του σχεδιαστή σφαίρας

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΣχεδίασηΣχεδιαστής σφαίρας….

14.28.3. Επιλογές

Σχήμα 17.390. Παράμετροι φίλτρου «σχεδιαστής σφαίρας»

Παράμετροι φίλτρου «σχεδιαστής σφαίρας»

Προεπισκόπηση

Όλες οι αλλαγές ρύθμισης θα εμφανιστούν στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεαστεί η εικόνα μέχρι το κλικ στο εντάξει. Σημειώστε ότι η προεπισκόπηση εμφανίζει όλη την εικόνα, ακόμα κι αν το τελικό αποτέλεσμα θα αφορά μια επιλογή. Κλικ στο κουμπί ανανέωση προεπισκόπησης για να δείτε το αποτέλεσμα των τρεχουσών ρυθμίσεων.

Υφές

Η λίστα των υφών εφαρμόζεται στη σφαίρα. Εκεί οι υφές εφαρμόζονται με τη σειρά της λίστας. Κάθε στοιχείο εμφανίζει τον τύπο και το όνομα της υφής.

Νέο

Δημιουργεί μια νέα υφή και το προσθέτει στο τέλος της λίστας. Το όνομα και τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας υφής είναι αυτά που εμφανίζονται στην περιοχή ιδιοτήτων της υφής, αλλά μπορείτε να τα αλλάξετε δουλεύοντας σε αυτήν την περιοχή, με την προϋπόθεση ότι η νέα σας υφή επισημαίνεται.

Διπλασιασμός

Αντιγράφει την επιλεγμένη υφή και προσθέτει το αντίγραφο στο τέλος της λίστας.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη υφή από τη λίστα.

Άνοιγμα, Αποθήκευση

Επιτρέπει την αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων ή φόρτωμα των προηγούμενων αποθηκευμένων ρυθμίσεων.

Ιδιότητες

Τύπος

Καθορίζει τον τύπο της ενέργειας στη σφαίρα.

Υφή

Καλύπτει τη σφαίρα με ένα ειδικό μοτίβο.

Χάρτης ανάγλυφου

Δίνει μερικά ανάγλυφα στην υφή.

Φως

Επιτρέπει τον ορισμό των παραμέτρων του φωτός που λάμπει στη σφαίρα.

Υφή

Καθορίζει το μοτίβο που χρησιμοποιήθηκε από τον τύπο υφής. Εάν η υφή εφαρμόζεται στο φως τότε το φως παραμορφώνεται από αυτήν την υφή σαν να πέρναγε μέσα από αυτήν την υφή πριν να πέσει στη σφαίρα. Εάν η υφή εφαρμοστεί στην ίδια την υφή, η υφή εφαρμόζεται άμεσα στη σφαίρα. Αρκετές επιλογές είναι διαθέσιμες.

Χρώματα

Ορίζει τα δύο χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν για υφή. Πατώντας το κουμπί χρώματος ένας διάλογος επιλογής χρώματος εμφανίζεται.

Κλίμακα

Καθορίζει το μέγεθος των ξεχωριστών στοιχείων που συνθέτουν την υφή. Για παράδειγμα, για την υφή «κάλυψη με τετράγωνα» αυτή η παράμετρος καθορίζει το μέγεθος των ασπρόμαυρων τετραγώνων. Το εύρος τιμής είναι από 0 μέχρι 10.

Ανατάραξη

Καθορίζει τον βαθμό παραμόρφωσης της υφής πριν την εφαρμογή της υφής στη σφαίρα. Το εύρος τιμής είναι από 0 έως 10. Με τιμές μέχρι 1,0 μπορείτε ακόμα να κάνετε μη παραμορφωμένα μοτίβα· πέρα από αυτή την υφή σταδιακά μετατρέπεται σε θόρυβο.

Ποσότητα

Καθορίζει το βαθμό επίδρασης της υφής στο τελικό αποτέλεσμα. Το εύρος τιμής από 0 έως 1. Με την τιμή 0 η υφή δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Εκθέτης

Με την υφή ξύλου, αυτές οι επιλογές δίνουν μια όψη περσίδας, περισσότερο ή λιγότερο ανοικτή.

Μετασχηματισμοί

Κλίμακα Χ, Κλίμακα Υ, Κλίμακα Ζ

Καθορίζει το βαθμό επέκτασης/συμπίεσης της υφής στη σφαίρα κατά μήκος των τριών κατευθύνσεων. Το εύρος τιμής είναι από 0 έως 10.

Περιστροφή Χ, Περιστροφή Υ, Περιστροφή Ζ

Καθορίζει την ποσότητα μιας στροφής της υφής στη σφαίρα γύρω από τους τρεις άξονες. Το εύρος τιμής είναι από 0 έως 360.

Θέση Χ, Θέση Υ, Θέση Ζ

Καθορίζει τη θέση της σχετικής υφής στη σφαίρα. Όταν ο τύπος είναι φως, αυτή η παράμετρος αναφέρει τη θέση του προβολέα φωτός στη σφαίρα.

Το κουμπί επαναφορά ορίζει όλες τις παραμέτρους στις προεπιλεγμένες τιμές.