14.28. Dissenyador d'esferes

14.28.1. Visió general

Figura 17.390. La mateixa imatge abans i després de l'aplicació del filtre «Dissenyador d'esferes».

La mateixa imatge abans i després de l'aplicació del filtre «Dissenyador d'esferes».

Imatge original

La mateixa imatge abans i després de l'aplicació del filtre «Dissenyador d'esferes».

Aplicació del filtre «Dissenyador d'esferes»


Aquest filtre crea una esfera tridimensional amb diferents textures que reemplaça la imatge original.

14.28.2. Activació dels filtres dissenyador d'esferes

Podeu trobar aquest filtre a través de FiltresComponDissenyador d'esferes....

14.28.3. Opcions

Figura 17.391. Configuració del filtre «Dissenyador d'esferes»

Configuració del filtre «Dissenyador d'esferes»

Previsualització

Tots els canvis en la configuració apareixeran en la previsualització sense afectar la imatge fins que feu clic a D'acord. Recordeu que la previsualització mostra la imatge sencera, fins i tot si el resultat final ha d'anar només a una selecció. Feu clic al botó Actualitza la previsualització per a veure el resultat dels paràmetres actuals.

Textures

Llista de les textures que s'aplicaran a l'esfera. Aquestes textures s'aplicaran segons l'ordre en què estan llistades. Cada element mostra el tipus i el nom de la textura.

Nou

Crea una nova textura i l'afegeix al final de la llista. El nom i les característiques de la textura nova són els que es mostren a l'àrea Propietats de la textura, però podeu canviar-los modificant els valors d'aquesta àrea, tenint en compte que heu de tenir seleccionada la textura nova.

Duplica

Copia la textura seleccionada i afegeix la còpia al final de la llista.

Suprimeix

Elimina de la llista la textura seleccionada.

Obre, Desa

Permet desar la configuració actual, o bé carregar-ne una de desada prèviament.

Propietats

Tipus

Determina el tipus d'acció sobre l'esfera.

Textura

Cobreix l'esfera amb un patró específic.

Mapa de relleu

Dona una mica de relleu a la textura.

Llum

Us permet triar els paràmetres de la llum que il·lumina l'esfera.

Textura

Determina el patró utilitzat pel tipus de textura. Si la textura s'aplica a una llum, llavors la llum estarà distorsionada per la textura com si travessés aquesta textura abans de projectar-se sobre l'esfera. Si la textura s'aplica sobre ella mateixa, llavors s'aplicarà directament a l'esfera. Hi ha diverses opcions disponibles.

Colors

Us permet triar els dos colors que s'utilitzaran per a la textura. Si feu clic al botó de qualsevol dels dos colors us apareixerà un diàleg de selecció de color.

Escala

Determina la mida dels diferents elements que formen la textura. Per exemple, per la textura «Escaquer» aquest paràmetre determina la mida dels quadrats blancs i negres. El rang d'aquest valor va del 0 al 10.

Turbulència

Determina el grau de distorsió de la textura abans d'aplicar-la a l'esfera. El rang d'aquest valor va de 0 a 10. Amb valors iguals o inferiors a 1,0 encara podreu distingir les textures sense distorsió, a partir d'aquest valor la textura gradualment es distorsionarà convertint-se simplement en soroll.

Quantitat

Determina el grau d'influència que la textura tindrà en el resultat final. El rang de valors va de 0 a l'1. Amb el valor 0 la textura no afectarà el resultat final.

Exponent

Aquesta opció utilitzada amb la textura de Fusta dona un aspecte de persiana, més o menys oberta.

Transformacions

Escala X, Escala Y, Escala Z

Determina el grau d'expansió o de compressió de la textura sobre l'esfera en les tres direccions. El rang de valors és de 0 a 10.

Rotació en X, Rotació en Y, Rotació en Z

Determina la quantitat de gir de la textura al voltant de l'esfera en els tres eixos. El rang de valors va de 0 a 360.

Posició X, Posició Y, Posició

Determina la posició de la textura en relació a l'esfera. Quan es tracta d'una llum, aquest paràmetre es refereix a la posició des de la qual els focus de llum il·lumina l'esfera.

El botó Recupera restableix tots els paràmetres dels valors per defecte.