5.5. Linssin vääristymä

5.5.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.58. Esimerkki Linssin vääristymä suodattimesta

Esimerkki ”Linssin vääristymä” suodattimesta

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Linssin vääristymä” suodattimesta

Linssin vääristymä käytettynä


Tämä suodatin antaa sinun simuloida, mutta myös korjata tyypillisiä kameran linssin lasien aiheuttamia vääristymä efektejä valokuvista.

5.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsLens Distortion….

5.5.3. Asetukset

Kuva 17.59. Linssivääristymä asetukset

”Linssivääristymä” asetukset

Kaikki sallitun alueen asetukset ovat väliltä -100.0 - 100.0.

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Pääalue

Pallomaisen korjauksen käytön määrä. Positiiviset arvot tekevät kuvasta kuperan, kun taas negatiiviset arvot koveran. Koko vaikutus on samanlainen kuin kuva kiedottaisiin pallon sisä- tai ulkopuolelle.

Kuva 17.60. Esimerkkitulos Pääalue asetuksesta

Esimerkkitulos Pääalue asetuksesta

-100.0

Esimerkkitulos Pääalue asetuksesta

0.0

Esimerkkitulos Pääalue asetuksesta

+100.0


Reuna

Määrittää ylimääräisen pallomaisen korjauksen määrän kuvan reunoilla.

Kuva 17.61. Esimerkkitulos Reuna-asetuksesta (Pääalue on asetettu 50.0)

Esimerkkitulos Reuna-asetuksesta (Pääalue on asetettu 50.0)

-60.0

Esimerkkitulos Reuna-asetuksesta (Pääalue on asetettu 50.0)

0.0

Esimerkkitulos Reuna-asetuksesta (Pääalue on asetettu 50.0)

+60.0


Zoomaus

Määrittää kuvan hypoteettisen linssin aiheuttaman suurennuksen tai pienennyksen määrän.

Kuva 17.62. Esimerkkitulos zoomaus asetuksesta

Esimerkkitulos zoomaus asetuksesta

-100.0

Esimerkkitulos zoomaus asetuksesta

0.0

Esimerkkitulos zoomaus asetuksesta

+100.0


Shift X, Shift Y

Nämä kaksi asetusta määrittävät epätäydellisesti keskitetyn linssiparin kuvan siirtymän.

Kuten yllä, tämä asetus tuottaa näkyvän tuloksen ainoastaan jos Pääalue- tai Reuna asetukset eivät ole nolla.

Kuva 17.63. Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

-100.0

Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

0.0

Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

+100.0


Kirkasta

Vinjetointi efektin määrä: kirkkaus laskee/nousee linssin kaarevuuden vuoksi, joka tuottaa erilaisen valon imeytymisen.

Pääalueen tai Reunan asetukset tulee olla erisuuri kuin 0, jotta asetus tuottaa huomattavissa olevia tuloksia.

Kuva 17.64. Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

-25.0

Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

0.0

Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

+25.0


Background color

The part of the active layer outside the lens will have the background color selected here.

You can select the color:

  • Click on the color button to open the color selector dialog.

  • Click on the eye-drop button on the right to pick a color from the image.