5.5. Distorsió de les lents

5.5.1. Visió general

Figura 17.58. Exemple del filtre «Distorsió de les lents»

Exemple del filtre «Distorsió de les lents»

Imatge original

Exemple del filtre «Distorsió de les lents»

Aplicació del filtre «Distorsió de les lents»


Aquest filtre us permet simular però també corregir les distorsions provocades per les lents de les càmeres.

5.5.2. Activació el filtre

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsLens Distortion….

5.5.3. Opcions

Figura 17.59. Opcions del filtre «Distorsió de les lents»

Opcions del filtre «Distorsió de les lents»

L'interval permès per a totes les opcions va de -100.0 a 100.0.

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Principal

La quantitat de correcció esfèrica per a introduir. Els valors positius fan la imatge convexa mentre que els negatius la fan còncava. L'efecte global és similar a embolcallar la imatge dins o fora d'una esfera.

Figura 17.60. Exemple resultant de l'opció principal

Exemple resultant de l'opció principal

-100,0

Exemple resultant de l'opció principal

0.0

Exemple resultant de l'opció principal

+100.0


Vora

Especifica el grau de correcció esfèrica addicional en les vores de la imatge.

Figura 17.61. Exemple resultant de l'opció «Vora» (principal fixat a 50.0)

Exemple resultant de l'opció «Vora» (principal fixat a 50.0)

-60,0

Exemple resultant de l'opció «Vora» (principal fixat a 50.0)

0.0

Exemple resultant de l'opció «Vora» (principal fixat a 50.0)

+60.0


Zoom

Especifica el grau d'ampliació o reducció de la imatge resultant.

Figura 17.62. Exemple resultant de l'opció Zoom

Exemple resultant de l'opció Zoom

-100,0

Exemple resultant de l'opció Zoom

0.0

Exemple resultant de l'opció Zoom

+100.0


Decalatge X, Decalatge Y

Aquestes dues opcions especifiquen el decalatge de la imatge produït per lents mal centrades.

Com l'anterior, aquesta opció produeix resultats visibles només si les opcions Principal o Vora són diferents de zero.

Figura 17.63. Exemple de resultat de l'opció Decalatge X (Principalment establert a 70.0)

Exemple de resultat de l'opció Decalatge X (Principalment establert a 70.0)

-100,0

Exemple de resultat de l'opció Decalatge X (Principalment establert a 70.0)

0.0

Exemple de resultat de l'opció Decalatge X (Principalment establert a 70.0)

+100.0


Lluminositat

Grau de l'efecte «vinyeta»: la claredat de la imatge creix/decreix a causa de la curvatura de la lent que produeix una absorció diferent de la llum.

Les opcions Principal o Vora han de ser diferents de zero perquè aquesta opció produeixi resultats notables.

Figura 17.64. Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

-25,0

Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

0.0

Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

+25.0


Color de fons

La part de la capa activa fora de la lent tindrà el color de fons seleccionat ací.

Podeu seleccionar el color:

  • Feu clic al botó de color per a obrir el diàleg del selector de color.

  • Feu clic al comptagotes situat a la dreta per a agafar color de la imatge.