7.5. Sukurti sluoksnio kopiją

Komanda Sukurti sluoksnio kopiją paveikslėlyje prideda naują sluoksnį, identišką aktyviam sluokniui. Naujo sluoksnio pavadinimas yra toks pats kaip ir originalaus sluoksnio, tačiau su pridėtu žodžiu kopija.

If you duplicate a background layer which does not have an alpha channel, the new layer is provided with one. In addition, if there are any parasites attached to the active layer, they are not duplicated.

7.5.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through LayerDuplicate Layer,

  • or from the local pop-up menu that you get by right-clicking on the Layer Dialog.

  • In addition, at the Layer Dialog, you can access it through Duplicate of its context pop-up menu, or clicking on the Duplicate Layer icon button on the bottom of this dialog.