7.5. Duplica la capa

L'ordre Duplica la capa afegeix una capa nova a la imatge, que és quasi una còpia idèntica de l'activa. El nom de la capa nova és el mateix que el de la capa original, però s'afegeix « còpia».

Si dupliqueu una capa de fons que no té canal alfa, serà proporcionat per la capa nova. A més, si hi ha cap «paràsit» adjunt a la capa activa, no es duplica. (Si enteneu la paraula «paràsit» com a una criatura petita i desagradable, ignori aquesta última frase.)

7.5.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the image menubar through LayerDuplicate Layer,

  • or from the local pop-up menu that you get by right-clicking on the Layer Dialog.

  • A més, en el Quadre de diàleg de capes podeu accedir-hi a través del menú emergent de context Duplica o fent clic sobre la icona Duplicate Layer de la part inferior d'aquest quadre de diàleg.