5.6. Kontūrai ir tekstas

Pav. 7.14. Tekstas, konvertuotas į kontūrą

Tekstas, konvertuotas į kontūrą

Tekstas, konvertuotas į kontūrą, tada transformuotas Perspektyvos įrankiu.

Tekstas, konvertuotas į kontūrą

Aukščiau parodytas kontūras buvo apvestas išlietų kraštų teptuku, o paskui jam buvo pritaikytas gradientas, naudojant Gradientų plano filtrą su gradientu Geltonas kontrastas.


A text item created using the Text tool can be transformed into a path using the Path from Text command in the context menu of the Text tool. This can be useful for several purposes, including: