5.6. Banar og tekst

Figur 7.14. Tekst konvertert til bane

Tekst konvertert til bane

Teksten er omforma til ein bane og deretter transformert med perspektivverktøyet.

Tekst konvertert til bane

Den same banen som ovanfor, men nå streka opp med ein diffus pensel og deretter fylt med fargeovergangen «Yellow Contrast».


Ein tekst som er laga med tekstverktøyet, kan omformast til ein bane ved å klikka på knappen Bane frå tekst i sprettoppmenyen. Dette kan vere nyttig i mange tilfelle, inkludert: