2.3. Doen en Laten

Wat je meestal doet met een script is de functie aanroepen en in het venster dat dan getoond wordt op OK drukken. Als er dan niets gebeurt ga je denken dat het script niet werkt. Maar het is goed mogelijk dat er met het script niets mis is.

A simple way to see if the script did anything is to check menu Edit, Undo. If your script made any changes to the current image, it will be listed as the last undo action.