2.3. Så gör man och så gör man inte

Ett vanligt fel när du handskas med Script-Fu är att du enbart öppnar dem och sen trycker på OK-knappen. När inget händer tror du förmodligen att skriptet är trasigt eller felaktigt, men det mest sannolika är att det inte är något fel med det.

Ett enkelt sätt att se om skriptet gjorde något är att se menyn Redigera, Ångra. Om ditt skript gjorde några ändringar till den aktuella bilden kommer det vara listat som den senaste ångringsåtgärden.