2.6. Dialoogvenster Navigatie

Afbeelding 15.19. Dialoogvenster Navigatie

Dialoogvenster Navigatie

The Navigation dialog is designed to offer easy movement around the active image if the zoom is set higher than what the image window can display. If this is the case, there is a white colored rectangle that shows the location of the current view area in respect to the image. In this rectangle, the mouse pointer takes the form of a grabbing hand; outside this rectangle, it takes the form of a hand with pointing fore-finger.

Het weergavegebied wijzigen:

2.6.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsNavigation;

  • vanuit het tab menu in elk dokbaar dialoogvenster door op te klikken en Tab toevoegenNavigatie te selecteren,

  • from the main menu: ViewNavigation window.

  • If you have scrollbars enabled, then you can access it more quickly (but without the zoom functions) by clicking on the icon at the right bottom corner of the image window where both scrollbars end.

2.6.2. Het dialoogvenster navigatie gebruiken

De schuifregelaar

Het maakt eenvoudige zoomniveauregeling mogelijk, nauwkeuriger dan met het zoom commando. Deze schuifregelaar kan ook worden verplaatst met behulp van het muiswiel wanneer de muisaanwijzer zich op de schuifregelaar bevindt, of Ctrl en muiswiel.

De Knoppen

Zoom Out Zoom In and Zoom 1:1 are self explanatory.

Het zoomniveau aanpassen zodat de volledige afbeelding zichtbaar wordt

De zoomverhouding wordt aangepast zodat het hele beeld zichtbaar wordt in het venster zoals het is.

Pas de zoomverhouding aan zodat het venster optimaal wordt gebruikt

De beeldgrootte en de zoom worden zo aangepast dat het venster volledig wordt gevuld met een zo groot mogelijk deel van de afbeelding.

Het venster verkleinen tot de afmetingen van de afbeelding

Herstel het afbeeldingsvenster naar de grootte waarmee de afbeelding volledig kan worden weergegeven met de zoom ongewijzigd. Deze opdracht is ook als menu-item beschikbaar. Zie Paragraaf 5.8, “Venster naar afbeeldingsgrootte” voor de details.