2. Afbeeldingsstructuur gerelateerde dialoogvensters

Met de volgende dialoogvensters kunt u afbeeldingsstructuren, zoals lagen, kanalen en paden bewerken.

2.1. Dialoogvenster Lagen

Afbeelding 15.1. Dialoogvenster Lagen

Dialoogvenster Lagen

Het dialoogvenster Lagen is de hoofdinterface voor het bewerken, wijzigen en beheren van uw lagen.

2.1.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsLayers;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabLayers,

 • via de (standaard) snelkoppeling: Ctrl+L.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Layers dialog from the main menu: WindowsLayers.

2.1.2. Het dialoogvenster Lagen gebruiken

Overzicht

Elke laag verschijnt in het dialoogvenster in de vorm van een miniatuur. Wanneer een afbeelding uit meerdere lagen bestaat, worden deze weergegeven in een lijst. De bovenste laag in de lijst is de eerste die zichtbaar is en de onderste laag de laatste die zichtbaar is, de achtergrond. Boven de lijst vindt men kenmerken de laag die op dit moment actief is. Onder de lijst vindt men beheerknoppen voor de lagenlijst. Als u met de rechtermuisknop in een laagminiatuur klikt, wordt het contextmenu Laaggeopend.

Layer list

Each entry in the list is a layer along with its attributes:

Zichtbaarheid van de laag

Clicking this icon toggles whether the layer is visible or not. (Shift-clicking on the icon causes all other layers to be hidden.)

Vergrendel

Clicking on the empty checkbox in the lock column of a layer opens a menu with the following options:

 • Lock pixels: When this toggle button is enabled, you cannot use any brush-based tool (Paintbrush, Pencil, Eraser etc.), the Airbrush or the Ink tool on the currently selected layer. This may be necessary to protect them from unwanted changes.

 • Lock position and size: This toggle button enables or disables protection of layers from moving them around or transforming them. When this is enabled, then you cannot use any transform tool (Rotate, Shear, Perspective and others) or move it.

 • Lock visibility: This toggle button controls the Lock setting for the visibility of the layer. If this is enabled, the layer visibility cannot be changed.

 • Lock alpha channel: This toggle button controls the Lock setting for the transparency of the layer. If this is enabled, the alpha channel for the layer is locked, and no manipulation has any effect on it. In particular, nothing that you do to a transparent part of the layer will have any effect.

Afbeelding 15.2. Voorbeeld van het vergrendelen van alfakanaal

Voorbeeld van het vergrendelen van alfakanaal

De actieve laag heeft drie horizontale, ondoorzichtige, groene strepen op een transparante achtergrond. We schilderen een verticale rode streep. Vergrendelen uitgeschakeld: Ondoorzichtige en transparante delen van de actieve laag zijn rood geverfd.

Voorbeeld van het vergrendelen van alfakanaal

Vergrendeling aangevinkt: Alleen ondoorzichtige delen van de actieve laag worden rood geverfd. Transparante gebieden blijven behouden.


[Tip] Tip

Als een laagnaam in het dialoogvenster Laag vetgedrukt is, heeft deze laag geen alfakanaal.

Laagminiatuur

The layer content is represented in a thumbnail. Maintaining left-click for a second on this thumbnail makes it larger. The border color of the layer depends on whether the layer is active or inactive.

Laagnaam

You can change the name of the layer by double-clicking on it. You can also use the Edit Layer Attributes dialog in the context menu that you get by right-clicking on the layer.

[Opmerking] Opmerking

In the case of an animation layer (GIF or MNG), the name of the layer can be used to specify certain parameters: Layer_name (delay in ms) (combination mode), for example Frame-1 (100 ms) (replace). The delay sets the time during which the layer is visible in the animation. The combination mode sets whether you combine the layer with the previous layer or replace it: the two modes are (combine) or (replace).

Kenmerken van lagen

Above the layer list, it is possible to specify some properties for the active layers. The active layers are highlighted. The properties are:

Modus

De laagmodus bepaalt of en hoe de laag reageert met andere lagen. Vanuit de keuzelijst met invoervak hebt u toegang tot alle modi van GIMP. De laagmodi zijn volledig beschreven in Paragraaf 2, “Laag Modus”.

Dekking

Door de slider te verplaatsen geef je meer of minder dekking aan de laag. Met een dekkingswaarde van 0 is de laag transparant en volledig onzichtbaar. Verwar dit niet met een laagmasker, dat de transparantie pixel voor pixel instelt.

Laagbeheer

Onder de lagenlijst kunt u met een reeks knoppen enkele basisbewerkingen uitvoeren in de lagenlijst.

Create new layer

Hier kunt u een nieuwe laag maken. Er wordt een dialoogvenster geopend dat staat beschreven in Nieuwe laag.

Druk intussen op de Shift-toets om een nieuwe laag met laatst gebruikte waarden te openen.

Create new layer group

Hier kunt u een nieuwe laaggroep maken. Daarna kunt u verschillende lagen in die groep opnemen.

Laaggroepen worden beschreven in Laaggroepen.

Laag omhoog

Hier kunt u de laag een niveau hoger in de lijst verplaatsen. Druk op de Shift-toets om de laag naar de bovenkant van de lijst te verplaatsen.

Laag omlaag

Hier kunt u de laag een niveau lager in de lijst verplaatsen. Druk op de Shift-toets om de laag naar de onderkant van de lijst te verplaatsen.

[Tip] Tip

Als u een laag onder aan de lijst wilt verplaatsen, moet u mogelijk eerst een transparantiekanaal (ook wel Alfakanaal genoemd) toevoegen aan de onderste laag Achtergrond. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de laag Achtergrond en selecteer Alfakanaal toevoegen in het menu. Daarna kunt u een deel van die laag doorzichtig maken zodat de nieuwe achtergrond daar zichtbaar wordt.

Duplicate layers

Here you can create a copy of the selected layers. Name of new layer is suffixed with "copy".

Lagen samenvoegen Laag vastzetten

Vóór GIMP-2.10.18 was deze knop alleen voor verankering. Nu wordt het alleen een anker wanneer er een zwevende selectie is gemaakt (deze verankert de zwevende selectie aan de vorige actieve laag). Anders is het een samenvoegen knop met verschillende mogelijkheden:

 • Merge these layers with the first visible layer below it.

 • Met Shift ingedrukt: voeg de lagen van de laaggroep samen tot één normale laag.

 • Pressing Ctrl: merge all visible layers into one layer.

 • Met Shift+Ctrl ingedrukt: alle zichtbare lagen samenvoegen met de laatst gebruikte waarden.

Add masks to layers

Add masks to selected layers.

Select layers by patterns

Select layers by patterns and store layer sets.

Allows you to group layers for operations on more than one layer at a time (for example with the Move tool).

Delete layers

Here you can delete the active layers.

Meer laagfuncties

Other functions about layer size are available in the Layer context menu you get by right clicking on the Layer Dialog. You can find them also in the Layer submenu of the main menu.

You will find merging layers functions in the Image main menu.

Lagen klikken en slepen

Klik en houd de laagminiatuur vast: deze wordt vergroot en u kunt deze verplaatsen door met de muis te slepen.

 • Zo kunt u deze laag dus ergens anders in de lagenlijst neerzetten.

 • U kunt ook de laag in de gereedschapskist plaatsen: er wordt een nieuwe afbeelding gemaakt die alleen deze laag bevat.

 • Ten slotte kunt u de laag in een andere afbeelding plaatsen: deze laag wordt toegevoegd aan de lagenlijst, boven bestaande lagen.

2.1.3. The Layer dialog context menu

Afbeelding 15.3. Context Menu for the Layers Dialog

Context Menu for the Layers Dialog

By right-clicking in the layer dialog, or by opening the Layers Menu from the tab menu, a context menu for the Layers dialog will open.

Most of the commands in this menu have already been documented above, or elsewhere:

Edit Layer Attributes…

Except for Width, Height, and Fill with, this dialog is the same as the New Layer Dialog. For information about the layer attributes we therefore refer to the documentation for that dialog.

Blend Space submenu

See Blend space in the New Layer dialog.

Composite Space submenu

See Composite space in the New Layer dialog.

Composite Mode submenu

See Composite mode in the New Layer dialog.

Color Tag submenu

See the Color tag documentation in the New Layer dialog.

New Layer, New Layer Group, Duplicate Layer, Merge Down, Anchor Layer, Delete Layer

These commands are explained above, see layer characteristics.

New from Visible

See the New from Visible menu command documentation.

Layer Boundary Size…

See the Layer Boundary Size… menu command documentation.

Layer to Image Size

See the Layer to Image Size menu command documentation.

Scale Layer…

See the Scale Layer… menu command documentation.

Add Layer Masks…, Apply Layer Mask, Delete Layer Mask, Show Layer Masks, Edit Layer Mask, Disable Layer Masks, Masks to Selection

See the Layer Mask submenu documentation for these commands.

Add Alpha Channel, Remove Alpha Channel

Only one of these will be enabled. If the current layer does not have an alpha channel, you will be able to add one. If it does, you can remove the alpha channel.

Merge Visible Layers

This command merges all visible layers into one layer.

Flatten Image

This command merges all layers into one layer and removes transparency.

2.1.4. Laagmaskers

Afbeelding 15.4. Dialoogvenster Masker toevoegen

Dialoogvenster “Masker toevoegen”

Overzicht

A transparency mask can be added to each layer, which defines what parts of the layer are transparent or opaque. We call this a layer mask. A layer mask has the same size and same number of pixels as the layer to which it is attached. Every pixel of the mask can then be coupled with a pixel at the same location in the layer. The mask is a set of pixels in grayscale. The pixels with a value 0 are black and give a full transparency to the coupled pixel in the layer. The pixels with the maximum value (either 1.0 or 255) are white and give full opacity to the coupled pixel in the layer.

To create a layer mask start with a right click on the layer to call the context menu and select Add Layer Masks… in the menu. A dialog appears where you can initialize the content of the mask:

 • Wit (volledig ondoorzichting):het masker is wit in het dialoogvenster Laag. Alle pixels van de laag zijn dus zichtbaar in het afbeeldingsvenster, omdat het schilderen van het masker met wit laagpixels volledig zichtbaar maakt. Je schildert met zwart om laagpixels transparant te maken.

 • Zwart (volledig transparant):het masker is zwart in het dialoogvenster Laag. De laag is dus volledig transparant, omdat het schilderen van het masker met zwart laagpixels transparant maakt. Als u met wit schildert, wordt het masker verwijderd en worden laagpixels zichtbaar.

 • Layer's alpha channel: the mask is initialized according to the contents of the layer's alpha channel.

 • Alfakanaal van laag verplaatsen: doet hetzelfde als de vorige optie, behalve dat het alfakanaal van de laag ook wordt teruggezet naar volledige dekking.

 • Selection: the mask is initialized according to pixel values found in the current selection.

 • Grayscale copy of layer: the mask is initialized according to a grayscale representation of the pixel values of the layer.

 • Kanaal: het laagmasker wordt geïnitialiseerd met een selectiemasker dat u eerder hebt gemaakt en dat is opgeslagen in het dialoogvenster Kanalen.

 • Invert mask: This checkbox allows you to invert: black turns to white and white turns to black.

When the mask is created, it appears as a thumbnail next to that of the layer itself. You can select the layer or the mask for editing by clicking on their respective thumbnails. The active item has a white border (which may not be clearly visible when you have a white mask).

When working with masks, it is a good idea to keep the Layers Dialog prominently visible, because you can't see, by looking at the canvas, whether the layer or the mask is active.

Pressing Alt (or Ctrl+Alt and clicking on the layer mask thumbnail) is equivalent to the Show Layer Mask command: the layer mask border turns to green. If you press Ctrl the border is red and the result is equivalent to the Disable Layer Mask command. To return to normal view repeat the last operation. These options are for greater convenience in your work.

Voorbeeld van laagmasker

Afbeelding 15.5. Een laag met laagmasker

Een laag met laagmasker

Deze afbeelding heeft een achtergrondlaag met een bloem en een andere blauwe, volledig ondoorzichtig. Aan de blauwe laag is een witte laagmasker toegevoegd. In het afbeeldingsvenster blijft de blauwe laag zichtbaar omdat een wit masker laagpixels zichtbaar maakt.


Afbeelding 15.6. Het laagmasker schilderen

Het laagmasker schilderen

Het laagmasker is actief. Je schildert met zwart, waardoor de laag transparant wordt: de onderliggende laag wordt zichtbaar.