2.3. Koppelen van dialoogvensters

2.3.1. Dialoogschermen organiseren

GIMP has great flexibility for arranging dialogs on your screen. A dialog is a moving window which contains options for a tool or is dedicated to a special task. A dock is a container which can hold a collection of persistent dialogs, such as the Tool Options dialog, Brushes dialog, Palette dialog, etc. Docks cannot, however, hold non-persistent dialogs such as the Preferences dialog or the image window.

GIMP heeft standaard drie dokken:

  • het dok met Gereedschapsopties, Apparaatstatus en Geschiedenis onder de gereedschapskist,

  • de Penselen, Patronen, Lettertypen en Geschiedenis in het dok rechtsboven,

  • de Lagen, Kanalen en Paden onderin het rechter dok.

In een dok worden de dialoogschermen geordend in tabbladen.

De gereedschapskist zit nooit op een tabblad dus niet in een dok maar in zijn eigen (deel-)venster.

Met de optie VenstersDokbare vensters krijgt u een lijst van deze objecten. Selecteer een dialoogvenster uit de lijst om die dialoog te zien. Als de dialoog al in een dok aanwezig is zal deze zichtbaar gemaakt worden, zo niet dan is de actie afhankelijk van de enkel of meer venster modus:

  • In de modus met meerdere schermen verschijnt een nieuw dialoogscherm in een eigen venster.

  • In de modus enkel scherm verschijnt een nieuw dialoogvenster altijd in een dok als een nieuw tabblad.

Vervolgens kunt u elk van de tabs in een dialoogvenster met de muis oppakken en naar een ander dok slepen:

  • of in een nieuw tabblad in een dok,

  • of in een eigen nieuw dok.

In meervenster modus kunt u ook op de dialoog titel klikken en deze naar de gewenste plek slepen.

Afbeelding 3.7. Een nieuw dialoogscherm toevoegen aan een groep

Een nieuw dialoogscherm toevoegen aan een groep

Hier is de Histogram dialoog op de tab gesleept van het Lagen - Geschiedenis dok.


Eenvoudiger: de Tab toevoegen opdracht in het Tab menu Paragraaf 2.3.2, “Tabmenu”.

Afbeelding 3.8. Een dialoog aan een dok rand verankeren

Een dialoog aan een dok rand verankeren

Het histogram venster op de linker rand van het dok gesleept en het resultaat: Het venster is verankerd aan die linkerrand en heeft nu een eigen plek in het rechter dok.

U kunt de dialoogvensters dus in meerdere kolommen van een dok organiseren. Handig als u genoeg ruimte hebt, bijvoorbeeld met een tweede beeldscherm.


[Tip] Tip

Press the Tab key in the image window to toggle the visibility of the docks. This is useful if the docks hide a portion of the image window. You can quickly hide all the docks, do your work, then display all the docks again. Press the Tab key inside a dock to navigate through the dock.

2.3.2. Tabmenu

Afbeelding 3.9. De knop tabmenu in een dialoogvenster uitgelicht.

De knop tabmenu in een dialoogvenster uitgelicht.

In ieder dialoogvenster hebt u met de tabmenu knop, die in de bovenstaande figuur uitgelicht is, toegang tot speciale tab-gerelateerde functies. Welke functies er specifiek beschikbaar zijn verschilt per dialoogvenster, maar de functies om nieuwe tabbladen te maken, bestaande te sluiten of los te maken zitten er altijd tussen.

Afbeelding 3.10. Het Tab menu van het lagen-venster.

Het Tab menu van het lagen-venster.

Modus met meerdere vensters

Het Tab menu van het lagen-venster.

Enkelvenster modus


Het tabmenu bevat de volgende opdrachten:

Contextmenu

Aan de bovenkant van ieder tabmenu staat de toegang tot het context menu van het dialoogvenster waarin de tabknop aangeklikt is. Dit menu bevat opdrachten die bij het specifieke dialoogvenster horen. Op deze plaats kunt u in het dialoogvenster voor Lagen bijvoorbeeld een aantal manieren vinden om lagen te bewerken.

Tab toevoegen

Dit item opent een sub-menu waarmee u veel verschillende koppelbare dialoogvensters kunt toevoegen als nieuwe tabbladen.

Afbeelding 3.11. Add tab submenu

“Add tab” submenu

Tab Sluiten

Dit item sluit het voorste dialoog-tabblad uit het dok. Als u het laatste dialoogvenster gesloten hebt wordt het dok zelf ook gesloten. Dit item heeft hetzelfde effect als het indrukken van de "tab sluiten"-knop.

Tab Loskoppelen

Met dit item kunt u het dialoogvenster van het dok loskoppelen. Zo maakt u een nieuw dok aan met het huidige dialoogvenster als enige tabblad. Dit werkt hetzelfde als het slepen van het dialoogvenster uit het dok en vervolgens op een willekeurige plaats loslaten ervan.

Dit is ook een manier om een paradoxaal nieuw venster te maken in enkel venster modus!

If the tab is locked, this menu item is disabled.

Tab aan Dok vergrendelen

Prevent the dialog from being moved or detached. When activated, Detach Tab is disabled.

Voorbeeldgrootte

Many, but not all, dialogs have Tab menus containing a Preview Size option, which opens a submenu giving a list of sizes for the items in the dialog, from small to large. For example, the Brushes dialog shows pictures of all available brushes: the Preview Size determines how large the pictures are. The default is Medium size.

Tabstijl

Tab Style opens a submenu allowing you to choose the appearance of the tabs at the top. There are five choices, but not all are enabled for every dialog:

Pictogram

Het dialoog-tabblad alleen met een pictogram weergeven.

Huidige Status

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar in dialoog-tabbladen waarin u meerdere keuzemogelijkheden hebt zoals de penseelvorm, een patroonkeuze, een kleurenverloop enzovoorts. Het tab geeft dan het actueel geselecteerde ding weer.

Tekst

Gebruik de naam van het venstertype.

Pictogram & Tekst

In bredere tabs kunt u zowel het Pictogram als de Tekst laten opnemen.

Status en Tekst

Het momenteel geselecteerde ding tonen met de tekst van het venstertype.

Als Lijst tonen; Als Raster tonen

Met deze items kunt u kiezen of u bij meerdere keuzemogelijkheden alle opties onder elkaar getoond wilt hebben, met naast elke item zijn naam, of dat ze in een rooster met meerdere kolommen per rij getoond worden, met alleen pictogrammen.

Als het Als Lijst tonen gekozen is kunt u kenmerken toekennen en daarop selecteren. Zie ook Paragraaf 3.7, “Tagging”.

U kunt ook een lijst zoekveld gebruiken:

Afbeelding 3.12. Het Lijst zoekveld.

Het Lijst zoekveld.

Gebruik Ctrl+F om het zoekveld van een lijst te tonen. Er moet al een item geselecteerd zijn, anders zal dit niet werken.


Dit zoekveld sluit zichzelf na 5 seconden als u er niet in typt.

[Opmerking] Opmerking

Het zoekveld is ook beschikbaar in de rasterweergave van de Penseel, Lettertype en Patroon opties van diverse gereedschappen.

Knoppenbalk Tonen

Sommige dialogen hebben een rij knoppen op de onderste regel, bijvoorbeeld Patronen, Penselen, Verlopen en Afbeelding dialoogschermen. Die knoppenbalk kan worden in- en uitgeschakeld.

Afbeelding 3.13. Knoppenbalk op de Penselen dialoog.

Knoppenbalk op de Penselen dialoog.

Selectie tonen

This option is available in multi-window mode only. This is a toggle. If it is checked, then the active image is shown at the top of the dock:

Afbeelding 3.14. A dock with the Image Menu highlighted.

A dock with the Image Menu highlighted.


It is not available for dialogs docked below the Toolbox. This option is interesting only if you have several open images on your screen.

Actieve afbeelding vanzelf volgen

Deze optie bestaat alleen in de modus meerdere vensters. Als u verschillende afbeeldingen in verschillende vensters geopend hebt dan zal de informatie in een dok standaard altijd die van het actieve venster zijn. Als u Actieve afbeelding Automatisch volgen uitschakelt dan blijft het dok werken in het oorspronkelijke venster. Alleen met het menu Vensters kunt u dan het actieve venster van de dokken veranderen. Dit gebruikt u als u één venster alleen voor een specifieke bewerking hebt geopend en daarin niet per ongeluk iets wil aanpassen.

Verplaatsen naar scherm

This option is not always available. It opens a submenu where you can choose on which screen you want GIMP to be shown. If you only have one screen, GIMP can't be moved. The other option Open Display… tells us it is an experimental way to choose a new display and is better left alone.