7. Nieuwe penselen toevoegen

[Opmerking] Opmerking

De snelle manier om een nieuw penseel toe te voegen: Paragraaf 9.2, “Snel een nieuw penseel maken”.

Om een nieuw penseel toe te voegen dat u hebt gemaakt of gedownload moet u hem opslaan in een vorm die GIMP kan gebruiken in een map waar GIMP hem gaat zoeken. Dan kunt u de knop Refresh gebruiken waarmee u de map opnieuw laat inlezen. GIMP gebruikt 3 bestandsindelingen voor penselen:

GBR

The .gbr ("gimp brush") format is used for ordinary and color brushes. You can convert many other types of images, including many brushes used by other programs, into GIMP brushes by opening them in GIMP and saving them with file names ending in .gbr. This brings up a dialog box in which you can set the default Spacing for the brush. A more complete description of the GBR file format can be found in the file gbr.txt in the devel-docs directory of the GIMP source distribution.

Afbeelding 7.17. Opslaan als .gbr penseel

Opslaan als .gbr penseel

GIH

The .gih ("gimp image hose") format is used for animated brushes. These brushes are constructed from images containing multiple layers: each layer may contain multiple brush-shapes, arranged in a grid. When you save an image as a .gih file, a dialog comes up that allows you to describe the format of the brush. Look at The GIH dialog box for more information about the dialog. The GIH format is rather complicated: a complete description can be found in the file gih.txt in the devel-docs directory of the GIMP source distribution.

VBR

De .vbr-indeling wordt gebruikt om parametrische Penseelinformatie te bewaren die door de Penseeleditor opgeslagen werden.

MYB

De .myb-indeling wordt gebruikt voor MyPaint Penselen. Zie Paragraaf 3.11, “MyPaint-penseel” voor meer informatie.

To make a brush available, place it in one of the folders in GIMP's brush search path. By default, the brush search path includes two folders, the system brushes folder, which you should not use or alter, and the brushes folder inside your personal GIMP directory. You can add new folders to the brush search path using the Brush Folders page of the Preferences dialog. Any GBR, GIH, or VBR file included in a folder in the brush search path will show up in the Brushes dialog the next time you start GIMP, or as soon as you press the Refresh button in the Brushes dialog.

[Opmerking] Opmerking

Bij het opslaan van een nieuwe penseel met parameters in de Penseeleditor wordt die automatisch opgeslagen in uw persoonlijke penselen-map.

Er zijn verschillende websites met verzamelingen GIMP penselen om te downloaden. Ons advies is een zoekopdracht aan uw favoriete zoekmachine te geven naar GIMP brushes. Er zijn ook vele verzamelingen met penselen voor andere tekenprogramma's. Sommige daarvan kunnen eenvoudig naar GIMP penselen worden geconverteerd, andere moeilijk of niet. Helaas vallen de mooiste vaak in die laatste categorie.