2.4. Laag methodes met contrast

De groep Contrast bevat laagmodi die het contrast verbeteren.

Bedekken

Afbeelding 8.25. Voorbeeld van de laagmodus Bedekken

Voorbeeld van de laagmodus “Bedekken”

Toplaag met 100% dekking met de modus Bedekken.


In de modus Bedekken wordt de bovenste laag vermenigvuldigd met twee keer de onderste laag wanneer de componentwaarde van de onderste laag kleiner is dan 0,5. Wanneer de componentwaarde groter is dan of gelijk is aan 0,5, worden de componenten van de onderste en bovenste laag omgekeerd, worden deze waarden vermenigvuldigd, vervolgens vermenigvuldigd met 2,0 en wordt het resultaat omgekeerd. Het maakt het beeld donkerder, maar niet zoveel als bij de vermenigvuldigingsmodus .

Zacht licht

Afbeelding 8.26. Voorbeeld van de laagmodus Zacht licht

Voorbeeld van de laagmodus “Zacht licht”

Toplaag met 100% dekking met de modus Zacht licht.


De modus Zacht licht is op geen enkele manier verwant aan de Hard licht modus, maar het resulteert voornamelijk in zachtere randen en minder heldere kleuren. Het lijkt wel veel op de modus Bedekken, in sommige versies van GIMP zijn beide methoden zelfs identiek.

Hard licht

Afbeelding 8.27. Voorbeeld van de laagmodus Hard licht

Voorbeeld van de laagmodus “Hard licht”

Toplaag met 100% dekking met de modus Hard licht.


De modus Hard licht is nogal ingewikkeld omdat de vergelijking uit twee delen bestaat, één voor donkere kleurcomponenten en één voor lichtere. Als de kleurcomponent van de bovenste laag groter is dan 0,5, wordt de inverse van de onderste laag vermenigvuldigd met de inverse van: de bovenste laag minus 0,5 keer 2,0. Vervolgens wordt het resultaat hiervan vergeleken met de inverse van dit resultaat en wordt de lagere waarde van beide gebruikt. Als de kleurcomponent van de bovenste laag kleiner is dan of gelijk is aan 0,5, wordt de onderste laag vermenigvuldigd met 2 keer de bovenste laag. Het resultaat daarvan wordt vergeleken met 1,0 en de lagere waarde daarvan wordt gebruikt. U kunt deze modus gebruiken om twee foto's te combineren en heldere kleuren en scherpe randen te verkrijgen.

Levendig licht

Afbeelding 8.28. Voorbeeld van de laagmodus Levendig licht

Voorbeeld van de laagmodus “Levendig licht”

Toplaag met 100% dekking met de modus Levendig licht.


De modus Levendig licht verhoogt het contrast zeer sterk, vooral in hooglichten en schaduwen. Het effect is een combinatie van Doordrukken (in de schaduwen) en Tegenhouden (in de hooglichten), afgezien van de verdubbelingen in de noemers. Deze modus bestaat ook uit twee delen, afhankelijk van de waarde van de kleurcomponent, waarbij 50% de grens is, hetzelfde als bij hard licht. Als de bovenste laagwaarde kleiner is dan of gelijk is aan 50% deelt hij de inverse van de onderste laag door 2 keer de bovenste laag en keert het resultaat om. Als het resultaat minder dan nul is, retourneert hij nul. Is de bovenste laagwaarde groter is dan 50% dan deelt hij de onderste laag door twee keer de inverse van de bovenste laag. Als het resultaat groter is dan 100% dan geeft hij 100% als resultaat.

Spotlicht

Afbeelding 8.29. Voorbeeld van de laagmodus Spotlicht

Voorbeeld van de laagmodus “Spotlicht”

Toplaag met 100% dekking met de modus Spotlicht.


De modus Spotlicht is een combinatie van de modi Donkerder en Lichter maken. Middentonen regio's blijven vrijwel onaangetast. Als de componentwaarde van de bovenste laag groter is dan 50%: trek 50% af van de bovenste laag en vermenigvuldig met 2,0. Dan is het resultaat de grootste van deze waarde en de waarde van de onderste laag. Als de componentwaarde kleiner is dan of gelijk is aan 50%: neem de laagste waarde van de onderste laag en twee keer de bovenste laag.

Lineair licht

Afbeelding 8.30. Voorbeeld van de laagmodus Lineair licht

Voorbeeld van de laagmodus “Lineair licht”

Toplaag met 100% dekking met de modus Lineair licht.


De modus Lineair licht verhoogt het contrast iets minder dan levendig licht. Het lijkt op Doordrukken, maar met twee keer zoveel impact op de toonwaarden van de voorgrond. Als de componentwaarde kleiner is dan of gelijk is aan 50%: het resultaat is de onderste laag plus twee keer de bovenste laag minus 100%. Als de componentwaarde groter is dan 50%: trek 0,5 af van de bovenste laag en vermenigvuldig met 2,0 en tel vervolgens de onderste laag op.

Harde mix

Afbeelding 8.31. Voorbeeld van de laagmodus Harde mix

Voorbeeld van de laagmodus “Harde mix”

Toplaag met 100% dekking met de modus Harde mix.


De modusharde mix bevat alleen de zes primaire kleuren, zwart en wit. De bovenste en onderste laagcomponenten worden bij elkaar opgeteld. Elk onderdeel dat meer dan of gelijk is aan 1,0 wordt ingesteld op 1. Al het andere is ingesteld op 0.