2.4. Modes de la capa de contrast

El grup «Contrast» conté modes de la capa que milloren el contrast.

Superposició

Figura 8.25. Exemple per als mode capa «Sobreposa»

Exemple per als mode capa «Sobreposa»

Capa superior al 100% d'opacitat utilitzant el mode «Sobreposa».


El mode Sobreposa multiplica la capa superior amb dues vegades la capa inferior quan el valor del component de la capa inferior és inferior a 0,5. Quan el valor del component és més gran o igual a 0,5, inverteix els components de la capa inferior i superior, multiplica aquests valors, després multiplica amb 2.0, i després inverteix el resultat. Enfosqueix la imatge, però no tant com amb el mode «Multiplica».

Llum suau

Figura 8.26. Exemple per al mode capa «Llum suau»

Exemple per al mode capa «Llum suau»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Llum suau».


La Llum suau no està relacionada amb la «Llum forta» en res més que el nom, però tendeix a fer les vores més suaus i els colors no tan brillants. És similar al mode «Sobreposa». La Llum suau té una fórmula més complicada. Utilitza el resultat del mode Multiplica, després el multiplica amb l'invers de la capa inferior; després ho afegeix a la multiplicació del resultat del mode Pantalla amb la capa inferior.

Llum forta

Figura 8.27. Exemple per al mode capa «Llum forta»

Exemple per al mode capa «Llum forta»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Llum forta».


El mode Llum forta és força complicat perquè l'equació consta de dues parts, una per a components de color més fosc i una altra per a més clars. Si el component de color de la capa superior és superior a 0,5, la inversa de la capa inferior es multiplica amb la inversa de: la capa superior menys 0,5 vegades 2,0. Llavors el resultat d'això es compara amb l'invers d'aquest resultat i s'utilitza el valor més baix d'ambdós. Si el component de color de la capa superior és menor o igual a 0,5, la capa inferior es multiplica amb 2 vegades la capa superior. El resultat d'això es compara amb el 1,0 i s'utilitza el valor més baix. Podeu utilitzar aquest mode per a combinar dues fotografies i obtenir colors brillants i vores afilades.

Llum viva

Figura 8.28. Exemple per al mode capa «Llum viva»

Exemple per al mode capa «Llum viva»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Llum viva».


Mode Llum viva, augmenta el contrast molt fortament, especialment en les llums i les ombres. L'efecte és una combinació d’Enfosqueix (en les ombres) i Aclareix (en les llums), a part de les duplicacions en els denominadors. Aquest mode també consta de dues parts en funció del valor del component de color, on 0,5 és el límit, el mateix que amb la llum forta. Si el valor de la capa superior és menor o igual a 0,5: divideix la inversa de la capa inferior per 2 vegades la capa superior i inverteix el resultat. Si el resultat és menor que zero, retorna zero. Si el valor de la capa superior és superior a 0,5: divideix la capa inferior per dues vegades la inversa de la capa superior. Si el resultat és més gran que 1,0, retorna 1,0.

Llum puntual

Figura 8.29. Exemple per al mode capa «Llum puntual»

Exemple per al mode capa «Llum puntual»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «Llum puntual».


El mode Llum puntual és una combinació dels modes Enfosqueix i Il·lumina Les regions de tons mitjans romanen gairebé sense influència. Si el valor del component de la capa superior és superior a 0,5: resta 0,5 de la capa superior i multiplica per 2,0. Aleshores el resultat és el màxim d'aquest valor i el valor de la capa inferior. Si el valor del component és inferior o igual a 0,5: prengueu el valor mínim de la capa inferior i dues vegades la capa superior.

Llum lineal

Figura 8.30. Exemple per al mode capa «Llum lineal»

Exemple per al mode capa «Llum lineal»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «Llum lineal».


El mode Llum lineal augmenta el contrast una mica menys que la llum vívida. S'assembla a Crema, però amb el doble d'impacte en els valors tonals del primer pla. Si el valor del component és inferior o igual a 0,5: el resultat és la capa inferior més dues vegades la capa superior menys 1,0. Si el valor del component és superior a 0,5: resta 0,5 de la capa superior i multiplica per 2,0, llavors afegiu la capa inferior.

Barreja dura

Figura 8.31. Exemple per al mode capa «Barreja dura»

Exemple per al mode capa «Barreja dura»

Capa superior al 100% d'opacitat utilitzant el mode «Barreja dura».


El mode Barreja dura només conté els sis colors primaris, blanc i negre. Els components de la capa superior i inferior s'afegeixen alhora. Qualsevol component que sigui igual o superior a 1,0 s'estableix en 1. Qualsevol altra cosa s'estableix en 0.