2.2. Problem med skrifttypane

In most cases, problems with fonts have been caused by malformed font files giving trouble to Fontconfig. If you experience crashes at start-up when GIMP scans your font directories, as a quick workaround you can start GIMP with the --no-fonts command line argument, but then you will not be able to use the text tool.

Ei velkjent kjelde til forvirring er når GIMP oppdagar ei øydelagt eller feil utforma skrifttypefil i Windows og sender ut ei feilmelding om dette. Det kan sjå ut som GIMP har krasja, men det er ikkje tilfelle. Lukkar du vindauget vert GIMP avslutta. Difor bør du i staden forminska feilmeldinga og ignorere ho. Du kan då arbeide trygt vidare med GIMP. Årsaka til denne situasjonen er ein konflikt mellom Windows og dei biblioteka GIMP nyttar. Dette kan ikkje rettast på i GIMP. Du må leve med det inntil vidare.