3.5. Gjennomsnittleg kurvatursløring

3.5.1. Oversyn

Regulerer geometrien med ein fart som er proporsjonal med den lokale gjennomsnittlege krummingsverdien: dette filteret brukar middelkrummingsalgoritmen for å sløra biletbevarande kantar.

Middelkrummingsalgoritmen er forklart i Wikipedia.

3.5.2. Aktivera filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen under FilterSløringGjennomsnittleg kurvatursløring.

3.5.3. Innstillingar

Figur 17.16. Innstillingane for filteret «Gjennomsnittleg kurvatursløring«

Innstillingane for filteret «Gjennomsnittleg kurvatursløring«

Førehandsval, «Inndatatype», klipping, blandingsval, førehandsvising, delt vising
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Gjentakingar

Fleire gjentakingar aukar sløringa.

3.5.4. Eksempel

Originalbilete

Gjentaking = 4

Gjennomsnittleg kurvatursløring kan brukast for å redusera støy i eit bilete:

Figur 17.17. Gjennomsnittleg kurvatursløring for å redusera støy

Gjennomsnittleg kurvatursløring for å redusera støy

Originalbilete

Gjennomsnittleg kurvatursløring for å redusera støy

Gjentaking = 9