3. Sløringsfiltra

3.1. Innleiing til sløringsfiltra

Figur 17.2. Originalbiletet

Originalbiletet

Blur filters blur images, or parts of them, in various ways. If there is a selection, only the selected parts of an image will be blurred. There may, however, be some leakage of colors from the unblurred area into the blurred area. To help you pick the one you want, we will illustrate what each does when applied to the image shown at right. These are, of course, only examples: most of the filters have parameter settings that allow you to vary the magnitude or type of blurring.

This category describes the following filters:

Figur 17.3. Gaussisk sløring (radius 10)

Gaussisk sløring (radius 10)

Gaussisk sløring er kanskje det mest brukte sløringsfilteret. Det bruker enkel matematikk og er såleis nokså raskt, men likevel med ganske brukbare resultat.

Figur 17.4. Selektiv gaussisk sløring

Selektiv gaussisk sløring

Filteret Selektiv gaussisk sløring gir deg høve til å setje ein grenseverdi slik at berre like pikslar eller pikslar som liknar på kvarandre vert sløra. Dette kan vere nyttig for å redusera korn i biletet og likevel bevara skarpe kantar. Legg merke til at korninga i bakgrunnen er redusert.

Figur 17.5. Pikseliser

Pikseliser

Filteret pikseliser omformar biletet til større eller mindre kvadratiske biletpunkt. (I USA kalla «Abraham Lincoln effekten»). Filteret liknar litt på filteret oljemaling i gruppa for artistiske filter, men med uregelmessige dråpar i staden for regelmessige kvadratiske pikslar.

[Notat] Notat

Denne effekten er nærare forklart (på engelsk) i [BACH04] som «Abraham Lincoln Effekt». Her er Salvador Dalis målarstykke «Gala mønstrar Middelhavet» omforma til eit portrett av Abraham Lincoln når du studerer det litt på avstand.

The Motion Blur filter is divided in Circular, Linear, and Zoom.

Figur 17.6. Circular Motion Blur filter

Circular Motion Blur filter

The Circular Motion Blur filter blurs in a rotational direction around a center that you can set.

Figur 17.7. Linear Motion Blur filter

Linear Motion Blur filter

The Linear Motion Blur filter blurs in a direction that you can set.

Figur 17.8. Zoom Motion Blur filter

Zoom Motion Blur filter

The Zoom Motion Blur filter blurs in a radial direction around a center that you can set.

Også filteret Slør flisfugene er eigentleg ei gaussisk sløring, men brettar rundt kantane på biletet for å gjere dei mindre synlege når du lagar mønster ved å legge fleire biletkopiar side om side.