6.5. Gråskalamodus

Du kan bruka kommandoen Gråskala for å omforma biletet til gråtoner. Resultatet vert eit gråskalabilete der fargane vert omgjorde til gråtoner frå svart til kvitt i éin kanal.

Kor mange tonesteg det er mellom svart og kvit er avhengig av biletpresisjonen:

Heiltalspresisjon:

Med flyttalspresisjon: talet på tonesteg i eit gråskalabilete er avhengig av bit-djupna (8-bits, 16-bits eller 32-bits) og korleis programmet handsamar flyttal (sjå Floating-point arithmetic for meir om dette).

6.5.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via BileteModusGråskala.